“Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt – Hàn” được tổ chức tại Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc ở Việt Nam

Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc ở nước ngoài “Korean Culture Scene” nhằm quảng bá nét đẹp của văn hóa Hàn Quốc tại 6 quốc gia, trong đó có Anh, Thái Lan, Hungary sẽ được tổ chức tại Việt Nam. Đọc tiếp “Ngày hội văn hóa hữu nghị Việt – Hàn” được tổ chức tại Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Hàn Quốc ở Việt Nam