HĐND xã Mai Trung tổ chức kỳ họp thứ hai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 06/8/2021, HĐND xã Mai Trung khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Hai, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Tại kỳ họp đã thông qua các Báo cáo … Đọc tiếp HĐND xã Mai Trung tổ chức kỳ họp thứ hai khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026