Sự trỗi dậy của thương mại điện tử xã hội tại Việt Nam,DREAM MALL Nền kinh tế chia sẻ chế độ A-Z đã bước vào thời kỳ hoàng kim!

Lưu lượng truy cập nền tảng thương mại điện tử truyền thống càng ngày càng đắt, người tiêu dùng càng ngày càng tốn nhiều chi phí để truy cập thông tin trên nền tảng, chi phí cho các doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng thông qua nền tảng càng ngày càng cao. Vì vậy, thương mại điện tử tư nhân xã hội đã được … Đọc tiếp Sự trỗi dậy của thương mại điện tử xã hội tại Việt Nam,DREAM MALL Nền kinh tế chia sẻ chế độ A-Z đã bước vào thời kỳ hoàng kim!