• Hiệp Hoà: Thanh niên xã Đồng Tân sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2023

  Nhiều năm qua công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn xã Đồng Tân đạt được những kết quả tích cực, luôn giao đủ chỉ tiêu và chất lượng được nâng cao, ngày càng nhiều thanh niên đã tình nguyện tham gia nhập ngũ. Đặc biệt trong năm 2023 trong tổng số 6 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự của xã Đồng Tân thì có 3 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Cơ bản những thanh niên trúng tuyển lần này đều tốt nghiệp THPT. Qua đây thể hiện ý trí nguyện vọng của thanh niên Đồng Tân sẵn sàng nhận nhận vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Có mặt trong buổi gặp mặt động viên và phát quân tư trang cho tân binh trước khi lên đường nhận nhiệm vụ tại xã Đồng Tân tôi cảm nhận thấy không khí cở mở, thân tình và đặc biệt là niềm vui của các tân binh khi được khoác lên mình màu xanh áo lính. Thanh niên Ngô Minh Đức sinh năm 2004 ở thôn Tiến Lập hiện đang làm công nhân. Ngô Minh Đức đã ý thức được trách nhiệm bảo vệ tổ quốc của mình. Đến nay anh đã thực hiện được mơ ước và viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ. Ngô Minh Đức tâm sự: “là thanh niên trẻ em luôn suy nghĩ mình cần làm điều gì đó cống hiến cho xã hội và nhập ngũ là nguyện vọng của em bây giờ. Ngoài thích màu xanh áo lính em còn muốn có môi trường rèn luyện ý trí và thể lực tốt để sau này tiếp thêm động lực làm việc được tốt hơn”. 

  Ngoài ra trên địa bàn xã Đồng Tân vẫn có rất nhiều thanh niên có hoàn cảnh gia đình neo đơn đã viết đơn tham gia nhập ngũ bởi theo họ đó là trách nhiệm của tuổi trẻ ví như thanh niên Nguyễn Phi Long ở thôn Quyết Thắng, gia đình chỉ có hai mẹ con là lao động chính nhưng em vẫn viết đơn đăng ký tham gia nghĩa vụ quân sự.  Hay thanh niên Nguyễn Văn An ở thôn Thắng Lợi cũng làm đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ năm 2023. Đây là những tấm gương sáng cho nhiều đoàn viên thanh niên xã Đồng Tân cũng như các bạn trẻ của huyện Hiệp Hòa học tập, noi theo, góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới hiện nay.

  Được biết trong nhiều năm nay xã Đồng Tân luôn thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự. Hàng năm đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương nhất là việc tuyên truyền, vận động, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đạt được những kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã đã triển khai công tác sơ tuyển rất chặt chẽ. Bên cạnh đó, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đã được xã thực hiện công khai, dân chủ, đúng trình tự, nội dung theo quy định. Qua đây góp phần quan trọng trong việc xây dựng, củng cố quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Đồng chí Nguyễn Văn Đức- Chỉ huy Trưởng BCHQS xã Đồng Tân cho biết: để thực hiện tốt phương châm “giao người nào, chắc người đó”, hạn chế thấp nhất những sai sót trong quá trình tuyển quân và đặc biệt nâng cao chất lượng tân binh theo từng năm thời gian tới Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Đồng Tân tiếp tục thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, động viên kịp thời những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công dân sẵn sàng nhập ngũ, đang phục vụ tại ngũ để quân nhân yên tâm thực hiện nghĩa vụ; tích cực tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức cho thanh niên và nhân dân từ đó góp phần hoàn thành chỉ tiêu giao quân hàng năm của  xã ”.

  Thái Hòa

 • Chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam(3/2/1930 – 3/2/2023) 

  1. Bối cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam

  1.1. Bối cảnh quốc tế

  Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang chủ nghĩa đế quốc. Các nước tư bản đế quốc thực hiện chính sách: bên trong tăng cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài gia tăng các hoạt động xâm lược và áp bức nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự thống trị của chủ nghĩa đế quốc làm đời sống nhân dân lao động trên thế giới trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.

  Năm 1917, với thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, chủ nghĩa Mác -Lênin từ lý luận đã trở thành hiện thực, mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người; là ánh sáng soi đường cho các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

  Tháng 3 năm 1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) ra đời đã thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  1.2. Bối cảnh trong nước

  – Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và từng bước thiết lập bộ máy thống trị, biến nước ta từ một quốc gia phong kiến thành “một xứ thuộc địa, dân ta là vong quốc nô, Tổ quốc ta bị giày xéo dưới gót sắt của kẻ thù hung ác”. Chính sách thống trị của thực dân Pháp đã làm cho xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi.

  Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách cai trị thực dân, tước bỏ quyền lực đối nội, đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn, đó là một chính sách chuyên chế điển hình, chúng đàn áp đẫm máu các phong trào và hành động yêu nước của người Việt Nam, mọi quyền tự do bị cấm. Chúng chia rẽ ba nước Đông Dương, chia Việt Nam thành ba kỳ (Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ) và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng.

  Về kinh tế, thực dân Pháp cấu kết với giai cấp địa chủ để thực hiện chính sách bóc lột tàn bạo, cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; ra sức vơ vét tài nguyên, cùng nhiều hình thức thuế khóa nặng nề, vô lý; xây dựng một số cơ sở công nghiệp, hệ thống đường giao thông, bến cảng phục vụ chính sách khai thác thuộc địa.

  Về văn hóa, thực dân Pháp tiến hành chính sách ngu dân, chúng bưng bít, ngăn cản ảnh hưởng của văn hóa tiến bộ trên thế giới, khuyến khích văn hóa độc hại, xuyên tạc lịch sử, giá trị văn hóa Việt Nam và dung túng, duy trì các hủ tục lạc hậu.

  – Sự phân hóa giai cấp và mâu thuẫn xã hội diễn ra ngày càng gay gắt

  Phần lớn giai cấp địa chủ cấu kết với thực dân Pháp ra sức bóc lột nông dân; một bộ phận địa chủ có lòng yêu nước, đã tham gia đấu tranh chống Pháp dưới các hình thức và mức độ khác nhau. Các giai cấp, tầng lớp khác trong xã hội Việt Nam đều mang thân phận người dân mất nước và đều bị thực dân áp bức, bóc lột, chèn ép nên đều căm phẫn thực dân Pháp. Do đó, mẫu thuẫn cơ bản trong xã hội Việt Nam lúc này, không chỉ là mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ và phong kiến, mà đã nảy sinh mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược.

  – Các cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh của quần chúng chống thực dân Pháp xâm lược diễn ra mạnh mẽ nhưng đều bị thất bại, xã hội Việt Nam rơi vào khủng hoảng về đường lối cách mạng

  Trước sự xâm lược của thực dân Pháp, các cuộc khởi nghĩa và các phong trào đấu tranh của nhân dân ta diễn ra liên tục và mạnh mẽ. Tuy nhiên do thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức và lực lượng cần thiết nên các phong trào đó đã lần lượt thất bại. Phong trào yêu nước theo ý thức hệ phong kiến như phong trào Cần Vương đã chấm dứt với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng lãnh đạo (1896); phong trào nông dân Yên Thế của Hoàng Hoa Thám kéo dài 30 năm cũng không giành được thắng lợi. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản do các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lương Văn Can lãnh đạo cũng rơi vào bế tắc. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái do Nguyễn Thái Học lãnh đạo cũng bị thất bại,… Cách mạng Việt Nam chìm trong cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước.

  2. Nguyễn Ái Quốc tìm đường cứu nước và chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  – Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước, nhiều nhà yêu nước đương thời tiếp tục con đường cứu nước theo lối cũ thì ngày 5/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới. Với khát vọng cháy bỏng giành độc lập tự do cho dân, cho nước, Nguyễn Tất Thành đã bất chấp mọi nguy hiểm, gian khổ, đi qua nhiều nước của châu Âu, châu Phi, châu Mỹ và đã rút ra chân lý: Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của công nhân và nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở các nước thuộc địa.

  – Đầu năm 1919, Nguyễn Tất Thành tham gia Đảng Xã hội Pháp. Tháng 6 năm 1919, với tên mới là Nguyễn Ái Quốc, Người thay mặt những người yêu nước Việt Nam gửi đến Hội nghị Véc-xây Bản yêu sách của nhân dân An Nam gồm 8 điểm đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do dân chủ và quyền bình đẳng của dân tộc Việt Nam.

  – Tháng 7/1920, Nguyễn Ái Quốc được đọc bản “Sơ thảo lần thứ nhất những Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa” của Lênin đăng trên báo Nhân đạo và cũng chính từ đây đã giải đáp cho Người con đường đấu tranh giành độc lập tự do thực sự cho dân tộc, cho đồng bào mình.

  – Từ ngày 25 – 30/12/1920, Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ 18 Đảng Xã hội Pháp với tư cách đại biểu Đông Dương. Kết thúc Đại hội ngày 30/12/1920, Nguyễn Ái Quốc tán thành thành lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp, và cũng là người Cộng sản đầu tiên của dân tộc Việt Nam.

  – Từ năm 1921 – 1930, Nguyễn Ái Quốc vừa tiếp tục hoạt động trong Đảng Cộng sản Pháp, nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện tư tưởng cứu nước, vừa tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Người tập trung chuẩn bị về tổ chức và cán bộ, lập ra Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (1925), tổ chức nhiều lớp đào tạo cán bộ tại Quảng Châu, Trung Quốc, đồng thời gửi cán bộ đi học tại trường Đại học Phương Đông (Liên Xô) và trường Lục quân Hoàng Phố (Trung Quốc).

  Nhờ hoạt động không mệt mỏi của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí cách mạng tiền bối mà đến cuối năm 1929, đầu năm 1930, những điều kiện cho sự ra đời của một Đảng vô sản ở Việt Nam đã chín muồi.

  3. Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  – Đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, ngày 17/6/1929, Kỳ Bộ Bắc Kỳ Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã thành lập Đông Dương Cộng sản Đảngtại Hà Nội. Tháng 11/1929, các đồng chí Tổng bộ và Kỳ Bộ Nam Kỳ của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên quyết định thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Ngày 1/1/1930, những đại biểu ưu tú của Tân Việt cách mạng Đảng (một tổ chức tiền thân của Đảng) đã họp và thành lập Đông Dương Cộng sản Liên Đoànở Trung Kỳ. Tuy nhiên ở một nước có tới ba tổ chức cộng sản nên không tránh khỏi sự phân tán về lực lượng và tổ chức, không thể thống nhất về tư tưởng và hành động. Trách nhiệm lịch sử là phải thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất, chấm dứt tình trạng chia rẽ phong trào Cộng sản ở Việt Nam.

  – Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Trong Hội nghị thành lập Đảng, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đề ra 5 điểm lớn cần thảo luận và thống nhất, trước hết là tự phê bình và phê bình, “Bỏ mọi thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác để thống nhất các nhóm cộng sản Đông Dương”. Hội nghị đã nhất trí thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập một đảng, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị đã thông qua các văn kiện gồm: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng và Lời kêu gọi của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đến công nhân, nông dân, binh lính, thanh niên, học sinh và tất cả đồng bào bị áp bức, bóc lột nhân dịp thành lập Đảng. Trong đó, Chánh cương vắn tắt của Đảng và sách lược vắn tắt của Đảng phản ánh nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản có ý nghĩa như Đại hội thành lập Đảng.

  – Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 3 tháng 2 dương lịch mỗi năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

  BBT Tổng hợp sưu tầm

 • Hiệp Hoà: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bùi Huy Khánh thăm, động viên cán bộ Bộ phận một cửa các xã, thị trấn

  Sáng ngày 1/2, đồng chí Bùi Huy Khánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Chính quyền thân thiện huyện Hiệp Hòa đã đến thăm, động viên cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Một cửa) tại các xã, thị trấn nhân dịp đầu năm mới. Cùng đi có đồng chí Hoàng Thị Phương – Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, chủ tịch UBMTTQ huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện.

  Mặc dù sau Tết cũng là lúc diễn ra hàng loạt lễ hội truyền thống, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, dâng hương. Tuy nhiên, ghi nhận trong tuần làm việc đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Bộ phận một cửa các xã thị trấn đều có mặt đầy đủ, đúng giờ, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Công dân đến giải quyết thủ tục hành chính được hướng dẫn tận tình, chu đáo.

  Tại các xã đến thăm, đồng chí Bùi Huy Khánh ân cần hỏi thăm và gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, công chức, viên chức và công dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại đây. Đồng chí vui mừng khi nhiều đơn vị và nhân dân đến giải quyết các TTHC đã có những góp ý, đánh giá cao về sự phục vụ của cán bộ làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn huyện, bước đầu mô hình Chính quyền thân thiện đã đem đến sự hài lòng cho người dân.

  Thay mặt lãnh đạo huyện, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa các xã. Dù làm việc với cường độ cao song các cán bộ, công chức luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

  Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023 dự báo sẽ có nhiều khó khăn thách thức, nhưng với phương châm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, việc Bộ phận Một cửa thực hiện cải cách hành chính, giải quyết nhanh, gọn, kịp thời hồ sơ TTHC sẽ góp phần củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào hệ thống chính trị. Từ đó, tiếp tục đồng thuận, đồng hành cùng địa phương thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Do đó, với tinh thần tập trung, khẩn trương, nghiêm túc ngay từ ngày đầu năm, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các các cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận tiếp nhận trả kết quả các xã, thị trấn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ; góp sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vượt qua khó khăn thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.

  Nhân dịp đầu xuân năm mới, đồng chí Bùi Huy Khánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy gửi lời chúc tới Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn, đội ngũ cán bộ công chức, lực lượng công an, cán bộ làm việc tại bộ phận Một cửa các xã, thị trấn mạnh khỏe, năm mới đạt nhiều thắng lợi mới, xây dựng chính quyền địa phương ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.

  Vân Anh

 • Hiệp Hoà: Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và các hoạt động tại di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn huyện dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023

  Hiệp Hoà: Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và các hoạt động tại di tích lịch sử- văn hóa trên địa bàn huyện dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023

  Nhằm quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hoá thể thao và tổ chức lễ hội tại các điểm di tích lịch sử- văn hoá trên địa bàn huyện, đảm bảo an toàn, phát huy tốt gíá trị văn hoá…Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà có công văn số 38 ngày 09/1/2023 V/v tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội và các hoạt động tại di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023.

  Ảnh minh hoạ: Nguồn từ Internet

  Ban biên tập Hiephoanet.vn đăng công văn số 38/UBND-VHTT như sau:

 • Ngày làm việc đầu tiên sau Tết ở Hiệp Hòa: Nghiêm túc, linh hoạt

  Ngày làm việc đầu tiên sau Tết ở Hiệp Hòa: Nghiêm túc, linh hoạt

  Sau kỳ nghỉ Tết, sáng 27/01, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Hiệp Hòa đã bước vào ngày làm việc đầu tiên.

  Thi đua từ những ngày đầu

  Đúng 7 giờ 30’, cán bộ, công chức của xã Mai Trung đã có mặt tại cơ quan. Sau khi tiến hành hội ý giao nhiệm vụ, mỗi người theo vị trí tiến hành làm việc bình thường. Ông Ngô Văn Phương -Chủ tịch UBND xã-cho biết: Xã có 21 cán bộ, công chức chuyên trách. Sáng nay có mặt làm việc 100%.

  “Ngày làm việc đầu năm nên chúng tôi tổ chức hội ý nhanh để giao công việc. Trong dịp Tết, trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Hiện nay, UBND xã tập trung chỉ đạo và hướng dẫn bà con nông dân cày ải và gieo mạ vụ chiêm xuân ông Ngô Văn Phương thông tin.

  Có mặt tại xã Xuân Cẩm, chúng tôi cảm nhận được không khí thi đua sôi nổi trong ngày làm việc đầu năm. Chủ tịch UBND xã Ngô Xuân Thủy  chia sẻ: “Với đặc điểm là một xã nông nghiệp, dịp Tết, chúng tôi cử cán bộ xuống thăm hỏi, động viên người dân ở các thôn. Hiện nay, nhiều cán bộ được cử xuống thôn để nắm tình hình và động viên bà con thi đua lao động sản xuất. Đặc biệt, chúng tôi quán triệt tất cả cán bộ, công chức của xã chấp hành nghiêm quy định trật tự an toàn giao thông, không uống rượu bia trong ngày làm việc”.


  Xã Hùng Sơn có nhiều ngày Lễ hội đầu năm, mỗi thôn tổ chức ngày lệ làng vào ngày 7, 9 và 14. Chính vì thế, xã tuyên truyền nhân dân vui tết nhưng không lơ là nhiệm vụ sản xuất. Ông Mẫn Xuân Thích -Chủ tịch UBND xã-cho biết đã có 100%  cán bộ công chức có mặt trong ngày làm việc đầu năm.
  Trong khi đó, tại xã Hợp Thịnh, ngay từ mùng 5 Tết, nhiều người đã bắt tay vào lao động sản xuất. Hiện nay, tất cả cán bộ nhân dân đang tiến hành thu hoạch rau màu và chuẩn bị gieo cấy vụ chiêm xuân 2023.


  Tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của huyện

  Ngay từ sáng sớm ngày làm việc đầu tiên, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện đã có nhiều người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch. Trong đó, tập trung nhiều nhất là quầy dịch vụ giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, tư pháp, hộ tịch… Theo ghi nhận của chúng tôi, tất cả công dân đến liên hệ công việc đều  phấn khởi tuân thủ các nội quy nơi tiếp dân. Cùng với đó, bộ phận tiếp nhận hồ sơ cũng rất niềm nở, chu đáo trách nhiệm.Một người dân bộc bạch: “Sáng nay, tôi đến đây làm hồ sơ chuyển đổi quyền sử dụng đất. Nhân viên ở đây ai cũng vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn chu đáo nên hồ sơ làm rất nhanh.

  Chí Tuệ

 • Mưa xuân- Tác giả Nguyễn Bính

  Nguyễn Bính (1918-1966) tên thật là Nguyễn Trọng Bính, ông sinh ra tại Vụ Bản,tỉnh Nam Định. Một vùng quê Bắc Bộ vốn nổi tiếng với truyền thống văn chương,khoa bảng. Nơi ấy mang những đặc trưng của làng quê Bắc bộ xưa với những đêm hát giao duyên giữa các liền anh liền chị ,những gánh hát chèo giữa các thôn. Những sinh  hoạt văn hóa đó đã ảnh hưởng rất nhiều tới những sáng tác của Nguyễn Bính sau này.

  Mưa Xuân

  Em là con gái trong khung cửi

  Dệt lụa quanh năm với mẹ già

  Lòng trẻ còn như cây lụa trắng

  Mẹ già chưa bán chợ làng xa

  Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay

  Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy

  Hội chèo làng Ðặng đi ngang ngõ

  Mẹ bảo: “Thôn Ðoài hát tối nay”

  Lòng thấy giăng tơ một mối tình

  Em ngừng thoi lại giữa tay xinh

  Hình như hai má em bừng đỏ

  Có lẽ là em nghĩ đến anh

  Bốn bên hàng xóm đã lên đèn

  Em ngửa bàn tay trước mái hiên

  Mưa thấm bàn tay từng chấm lạnh

  Thế nào anh ấy chả sang xem!

  Em xin phép mẹ, vội vàng đi

  Mẹ bảo xem về kể mẹ nghe

  Mưa bụi nên em không ướt áo

  Thôn Ðoài cách có một thôi đê

  Thôn Ðoài vào đám hát thâu đêm

  Em mải tìm anh chả thiết xem

  Chắc hẳn đêm nay giường cửi lạnh

  Thoi ngà nằm nhớ ngón tay em

  Chờ mãi anh sang anh chả sang

  Thế mà hôm nọ hát bên làng

  Năm tao bảy tuyết anh hò hẹn

  Ðể cả mùa xuân cũng nhỡ nhàng!

  Mình em lầm lụi trên đường về

  Có ngắn gì đâu môt dải đê!

  Áo mỏng che đầu mưa nặng hạt

  Lạnh lùng thêm tủi với canh khuya

  Em giận hờn anh cho đến sáng

  Hôm sau mẹ hỏi hát trò gì

  “- Thưa u họ hát…” rồi em thấy

  Nước mắt tràn ra, em ngoảnh đi

  Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay

  Hoa xoan đã nát dưới chân giày

  Hội chèo làng Ðặng về ngang ngõ

  Mẹ bảo: “Mùa xuân đã cạn ngày”

  Anh ạ! Mùa xuân đã cạn ngày

  Bao giờ em mới gặp anh đây?

  Bao giờ chèo Ðặng đi ngang ngõ

  Ðể mẹ em rằng hát tối nay?

  Nguyễn Bính

  BBT

 • Lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND xã động viên chúc Tết Công an xã- BCH QS xã

  Lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND xã động viên chúc Tết Công an xã- BCH QS xã

  Tối 21/1 (tức 30 Tết), các đồng chí Nguyễn Văn Tụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Ngô Văn Quyết Phó Bí thư TT Đảng ủy; Ngô Văn Phương Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí trong BTV Đảng ủy; TT HĐND; UBND; MTTQ xã đã gặp mặt động viên, chúc Tết cán bộ chiến sỹ Công an xã; BCH Quân sự xã.

  Theo báo cáo của đồng chí Trưởng Công an xã, dịp Tết nguyên đán xác định là thời điểm gia tăng các loại tội phạm, bởi vậy Công an xã đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, bảo đảm ANTT trên địa bàn, tình hình an ninh trật tự ổn định. Trong đêm đón giao thừa Công anxã phối hợp Ban chỉ huy Quân sự xã huy động 100% quân số tham gia trực tuần tra kiểm soát trên địa bàn. Hiện Công an xã tiếp tục huy động lực lượng trực tuần tra, kiểm soát để góp phần bảo đảm cho nhân dân đón xuân vui vẻ, an toàn.

  Tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Tụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Công an và Quân sự xã trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của xã trong năm qua. Đồng chí Bí thư Đảng ủy mong muốn cán bộ, chiến sỹ Công an xã, Ban chỉ huy Quân sự xã tiếp tục phát huy kết quả đạt được, để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian tiếp theo. Trước mắt phải thực hiện tốt công tác trực sẵn sàng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023; đảm bảo cơ quan, đơn vị an toàn, không để xảy ra tình huống bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ đón Tết theo quy định.

  Nhân dịp đón xuân mới thay mặt các đồng chí lãnh đạo xã, đồng chí Nguyễn Văn Tụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sỹ và gia đình./.

  Chí Tuệ- Đức Luận

 • Bot Giao dịch Crypto Tốt nhất năm 2023

  Bot Giao dịch Crypto Tốt nhất năm 2023

  Siêng năng kiểm tra thị trường crypto hàng ngày—hoặc có lẽhàng giờ—: làm vậy có thể rất kịch tính, nhưng liệu đó cóphải là cách giao dịch hiệu quả nhất không?

  Nếu mục tiêu của bạn là giao dịch hiệu quả thì các bot giaodịch crypto theo thuật toán sẽ có thể giúp bạn.

  Bot giao dịch crypto  ?

  Bot giao dịch crypto là các chương trình máy tính tạo và gửicác lệnh mua và bán tới các sàn giao dịch dựa trên các quy tắccủa chiến lược giao dịch được xác định trước.

  Ví dụ: một bot giao dịch rất đơn giản có thể được lập trình đểbán ETH khi giá của crypto đạt đến một ngưỡng nhất định.

  Nói tóm lại, các bot giao dịch crypto cho phép giao dịch dựatrên dữ liệu và xu hướng—chứ không phải theo cảm tính.

  Cuối cùng, giao dịch thế này thường làm tăng lợi nhuận, giảmthiểu rủi ro và hạn chế tổn thất của họ trên các sàn giao dịch.

  Hơn nữa, bot có thể tạo thu nhập thụ động suốt 24 giờ mỗingày.

  Cho dù bạn đang ngủ, đi xe đạp, thuyết trình, hay làm bất cứđiều gì: bạn cũng có thể kiếm tiền từ các giao dịch tự động.

  Giao dịch tự động được hỗ trợ bởi số lượng nền tảng ngàycàng tăng, nhưng chúng tôi nghiên cứu và trình bày các nềntảng chúng tôi ưng nhất bên dưới, cùng với một số ngữ cảnhthực tế và lời khuyên về việc giao dịch sao cho hiệu quả vớibạn nhất.

  Các chiến lược giao dịch bot crypto phổ biến:

  Bot chênh lệch giá

  Bot chênh lệch giá là một chương trình máy tính kiểm tra vàso sánh giá coin trên các sàn giao dịch để thực hiện các giaodịch tự động tận dụng chênh lệch giá.

  Ví dụ: bot chênh lệch giá bitcoin có thể xác định rằng BTC đang được giao dịch với giá cao hơn 200 đô la cho mỗi token trên Kraken so với trên bitFlyer, khiến bot mua BTC trênbitFlyer và nhanh chóng bán trên Kraken để kiếm một khoảnlợi nhuận nhỏ.

  Bot lưới

  Bot lưới rất đơn giản và hợp cho người mới bắt đầu. Bạn chỉcần đặt nhiều “lưới” giới hạn chi phí trên và dưới cho một loạicrypto nhất định.

  Sau đó, bot thực hiện một loạt các giao dịch hoán đổi chonhau để tích lũy lợi nhuận dần dần.

  Giả sử bạn có các tham số sau cho COMP:

  Giới hạn dưới: 1.000 đô la

  Giới hạn trên: 2.000 đô la

  Số lượng lưới: 10

  Nếu giá của COMP ở mức 1.500 đô la khi bạn lập trình bot, bạn sẽ có 4 lệnh mở để bán và 5 lệnh mở mua.

  Nếu giá tăng lên 1.600 đô la, bot sẽ tự động đặt hai lệnh ghépnối: bán ở mức 1.600 đô la và mua ở mức 1.500 đô la.

  Số dư của bạn được thêm vào lợi nhuận 100 đô la.

  Bot sandwich

  Các bot sandwich phát hiện khi một nhà giao dịch đặt giáchào mua một token.

  Sau đó, chúng đặt giá chào mua cao hơn cho cùng một mãthông báo.

  Bot đặt cược rằng người giao dịch sẽ vẫn muốn có mã thôngbáo, vì vậy nếu bot giành được mã thông báo, nó sẽ ngay lậptức tìm cách bán nó cho người đặt giá thầu ban đầu với giácao hơn giá bán coin ban đầu.

  Bot tốt nhất cho người giao dịch mới bắt đầu: Bot Giao dịch GTAI

  Trí tuệ Nhân tạo Giao dịch Galaxy (GTAI) là một hệ thốnggiao dịch AI kết hợp chênh lệch giá đẳng cấp thế giới đượcthiết kế để giúp các nhà giao dịch crypto tối đa hóa lợi nhuậngiao dịch đồng thời giảm thiểu rủi ro và thua lỗ.

  Galaxy Trading Analytics (GTA) – công ty Fintech hoạt độngtheo quy định hàng đầu, được thành lập vào năm 2022 bởimột đội ngũ chuyên gia AI và Học Sâu – đã tạo ra Bot.

  Họ đã xây dựng một hệ thống rõ ràng và minh bạch để thựchiện các giao dịch mua bán theo các tham số đã đặt, đồng thờikết nối các công cụ đầu tư và thuật toán bảo vệ tài chính vớihệ thống đó.

  Hiện có 4 chiến lược giao dịch và chênh lệch giá độc quyềnmà bot này triển khai, với nhiều chiến lược giao dịch kháchiện đang được phát triển và sẽ được thêm vào GTAI sau khithực hiện các cuộc thử nghiệm nghiêm ngặt hơn.

  Nhà giao dịch có thể chọn giữa hai Gói, A hoặc B trong Ứngdụng thân thiện với người dùng của họ, trong đó ở Gói A thìnhà giao dịch chỉ cần thiết lập phạm vi của Bot AI và để Bot tự làm việc, trong khi nhà giao dịch kiểm soát 100% tiền củahọ trong tài khoản trao đổi crypto.

  GTA tuyên bố rằng lợi nhuận ước tính hàng tháng của các nhàgiao dịch có thể từ 2% đến 8% tùy thuộc vào điều kiện thịtrường crypto.

  Các nhà giao dịch cũng có thể tham gia Gói B, tại đây các nhàgiao dịch sẽ có quyền tiếp cận một nhóm chuyên trách để thaymặt họ theo dõi giao dịch, triển khai các chiến lược phù hợptheo diễn biến của thị trường.

  Cũng sẽ có tích hợp quản lý rủi ro tích cực, hoạt động 24 giờmỗi ngày.

  Gói B cho phép tiếp cận đòn bẩy cao hơn bằng cách sử dụngquỹ thanh khoản chung, có nghĩa là lợi nhuận cao hơn và ổnđịnh hơn nhờ bot AI mạnh hơn, đạt mức tăng từ 3% đến 36% hàng tháng.

  Có thể chọn cả hai gói cùng lúc, chúng phù hợp cho ngườimới bắt đầu, người giao dịch nâng cao hoặc chuyên gia vàmức tham gia bắt đầu từ mức thấp nhất là 100 đô la.

  Bot tốt nhất cho lập trình viên Python: Trality

  Điểm nổi bật Trality là API Python mạnh mẽ, cho phép cácnhà giao dịch sử dụng ngôn ngữ và thư viện quen thuộc nàyđể phát triển bot.

  Các tính năng mã hóa trong trình duyệt của bot bao gồm tựđộng hoàn thành thông minh và kiểm tra lại, gỡ lỗi và sắp tớisẽ có khả năng cân bằng lại.

  Bot này chậm hơn so với một số bot khác trong việc tung racác tính năng và trao đổi mới, nhưng khả năng tích hợpPython dễ sử dụng và tài liệu chi tiết giúp việc xây dựng bot phức tạp trở nên minh bạch hơn.

  Tốt nhất cho lập trình viênGunbot

  Gunbot không hề dễ sử dụng, nhưng nó có đầy đủ các tínhnăng—nếu bạn sẵn sàng chịu khó tìm hiểu.

  Giá của công cụ này phản ánh rằng đó là một công cụ dànhcho các nhà giao dịch cao cấp, đặc biệt là những người có khảnăng viết mã lệnh của riêng mình.

  Bot hoạt động khác với hầu hết các bot: cần phải mua một lầnđể tải xuống phần mềm.

  Điều này có nghĩa là tính bảo mật của bot phụ thuộc vào bạnvà bạn cũng có thể bán lại giấy phép nếu không hài lòng hoặcngừng sử dụng.

  Tốt nhất cho các lập trình viên: Gunbot có một cộng đồng tíchcực sẵn sàng hỗ trợ và tạo sẵn các tập lệnh.

 • Trường mầm non Mai Trung số 2 chúc thọ tứ thân phụ mẫu của cán bộ giáo viên, đoàn viên Công đoàn nhà trường nhân dịp xuân Quý Mão 2023

  Trường mầm non Mai Trung số 2 chúc thọ tứ thân phụ mẫu của cán bộ giáo viên, đoàn viên Công đoàn nhà trường nhân dịp xuân Quý Mão 2023

  Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023, theo thông lệ hằng năm, BCH Công đoàn phối kết hợp cùng với nhà trường tổ chức đi chúc thọ tứ thân phụ mẫu của các đồng chí  đoàn viên công đoàn được tuổi 70, 75, 80, 85, 90 và trên 90 tuổi.    
  Việc chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và đã được nhà trường duy trì từ nhiều năm nay. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm chăm sóc về tinh thần của công đoàn và nhà trường với cán bộ giáo viên đồng thời động viên các cụ cao tuổi sống vui, sống khỏe. Trong chuyến đi, đại diện của Công đoàn, nhà trường và một số giáo viên đã gửi tới các cụ món quà nhỏ và những lời chúc sức khỏe tới các cụ, chúc các cụ sống vui khỏe cùng con cháu, đón năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Hoạt động thường niên này của nhà trường và Công đoàn thực sự là một hoạt động ý nghĩa, nhằm thể hiện sự quan tâm của nhà trường và công đoàn đến gia đình các đ/c đoàn viên công đoàn trong nhà trường.

  Một số hình ảnh:

 • Trường Mầm Non Đoan Bái số 1 nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

  Nhân dịp Tết Nguyên đán Qúy Mão 2023, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa và chương trình công tác năm của Trường Mầm non Đoan Bái số 1 về việc chăm lo Tết cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ngày 18/1 trường Mầm non Đoan Bái số 1 tổ chức trao 60 xuất quà Tết gồm quần, áo, bánh kẹo với tổng trị giá 13 triệu động cho 60 học sinh nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khuyết tật trong toàn trường.
  Số kinh phí trên được nhà trường vận động ủng hộ thông qua chương trình “Tết vì bạn nghèo năm 2023” và đã được các cô giáo, học sinh, phụ huynh và các nhà hảo tâm ủng hộ, tài trợ, giúp các em học sinh nghèo có thêm điều kiện cùng gia đình vui xuân, đón Tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, vui tươi.
  Những món quà được trao tặng các cháu học sinh thể hiện nét đẹp truyền thống “Tương thân tương ái” của dân tộc. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhà trường đối với học sinh và mong các cháu sẽ luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập, tu dưỡng đạo đức, trở thành con ngoan, trò giỏi, không phụ sự kỳ vọng của thầy cô và cha mẹ.

  Nhân dịp này, Trường Mầm non Đoan Bái số 1 cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo “Bé vui đón Tết” cho học sinh như: tìm hiểu về ngày Tết, hoạt động múa hát, trò chơi, gói bánh chưng, bánh giày, bày mâm ngũ quả, vẽ tranh, cắm hoa… với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo phụ huynh và học sinh. Ngày tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, được tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế, các bé đều tỏ ra rất hào hứng và thích thú.
  Hoạt động trải nghiệm tạo cho trẻ có sân chơi lí thú và bổ ích, có những kiến thức thực tế để áp dụng vào học tập và cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là được trải nghiệm không khí vui tươi, rộn ràng của ngày Tết. Thông qua những hoạt động, trải nghiệm các cô đã khơi dậy, hình thành và gìn giữ cho các bé niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của cha ông ta để lại, về ngày Tết Nguyên đán – ngày Hội cổ truyền lớn nhất của dân tộc Việt Nam.