Hiệp Hòa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Trong 2 ngày 8,9/5/2023, Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Quang Nông – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên văn phòng, các Ban, Trung tâm thuộc Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo huyện Hiệp Hòa có các đồng chí: Ngô Tiến Dũng – TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện; Bùi Huy Khánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ huyện, các đồng chí là ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn; lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp, HTX và các tổ chức đồng hành cùng 185 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu đại diện cho gần 30.000 cán bộ hội viên nông dân toàn huyện.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội hội nông dân huyện Hiệp Hòa đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gắn với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; thể hiện rõ vai trò nòng cốt của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; tích cực, chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước… có 12/12 chỉ tiêu của Nghị quyết đại hội XI đều đạt và vượt so mục tiêu đại hội, trong đó có một số chỉ tiêu đạt cao như: phát triển hội viên ( đạt 119,6%), xây dựng mô hình kinh tế tập thể (đạt 152,3%), số hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi (đạt 190 %). Nổi bật là: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều đổi mới, nội dung thiết thực, hình thức phong phú, phù hợp với nông dân, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường vươn lên của nông dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, củng cố vững chắc niềm tin của nông dân với Đảng và Nhà nước và tổ chức Hội. Công tác xây dựng tổ chức Hội đã có bước phát triển về chất lượng và số lượng; các cấp hội đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Hội, nội dung sinh hoạt chi, tổ hội có đổi mới, thiết thực, ngắn gọn, bám sát được nhiệm vụ trọng tâm của Hội. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp mới được hơn 1.193 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân toàn huyện lên 28.832 hội viên. Đặc biệt, Hội Nông dân huyện đã tập trung xây dựng nhiều mô hình, phần việc thiết thực, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương; tăng cường phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp để hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế. Các phong trào thi đua của nông dân, nhất là phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giản nghèo bền vững; thi đua xây dựng nông thôn mới có chuyển biến và có sức lan tỏa nhanh. Hàng năm toàn huyện có trên 13.700 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình, điển hình làm kinh tế giỏi thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Các hoạt động hỗ trợ nông dân đã phát huy hiệu quả, Hội nông dân huyện Hiệp Hòa là đơn vị đứng đầu tỉnh về xây dựng nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân, đã hỗ trợ trực tiếp các mô hình sản xuất, mô hình kinh tế tập thể, xây dựng sản phẩm OCOP, đến nay nguồn quỹ hộ trợ nông dân huyện đạt hơn 9,7 tỷ đồng. Hội Nông dân huyện đã tập trung xây dựng dựng được 06 mô hình sản xuất nông nghiệp VietGap, 17 mô hình kinh tế tập thể với diện tích trên 200 ha; 14 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích nhà lưới, nhà màng 05 ha, 09 vùng sản xuất rau an toàn. Đến nay toàn huyện có 34 mô hình cánh đồng mẫu, 37 mô hình ứng dụng công nghệ cao;  22 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Trong phong trào xây dựng Nông thôn mới, cán bộ, hội viên, nông dân đã đóng góp trên 37 tỷ đồng, hiến trên 24 nghìn m2 đất, 55 nghìn ngày công để làm đường giao thông, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng đường điện, trường học, nhà văn hóa các thôn, góp phần đưa huyện trở thành vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng Đại hội

Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát huy tinh thần “đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, hợp tác, phát triển”, nhiệm kỳ 2023 -2028 các cấp Hội nông dân huyện Hiệp Hòa tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội, phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, xây dựng người nông dân Hiệp Hòa có kiến thức khoa học công nghệ, biết làm chủ, liên kết trong sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Quang Nông – Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của Hội Nông dân huyện trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong tương lai gần, huyện Hiệp Hòa đạt đô thị loại IV và trở thành thị xã, là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, do đó, trong nhiệm kỳ này, Hội Nông dân huyện cần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức, vận động nông dân, cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp; chú trọng xây dựng các loại hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, nhân rộng mô hình “câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp”; các gương “nông dân sáng tạo, khởi nghiệp”… phấn đấu các xã đều xây dựng được ít nhất 1 HTX kiểu mới hoạt động có hiệu quả…qua đó tạo điều kiện để nông dân gắn bó hơn với tổ chức Hội. Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đề nghị các cấp Hội Nông dân huyện vận động và hướng dẫn hội viên phát huy nội lực, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, thực hiện chuyển đổi số, xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp tuần hoàn; làm tốt vai trò là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; quan tâm về tình hình sản xuất, đời sống, tăng cường công tác tiếp xúc, đối thoại lịp thời nắm tâm tư nguyện vọng, giải quyết những bức xúc của nông dân; giữ gìn đoàn kết trong nội bộ nông thôn.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Ngô Tiến Dũng – TUV, Bí thư Huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện Hiệp Hòa nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục đổi mới, tập hợp, đoàn kết, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong công cuộc công nghiệp hoá nông nghiệp, nông thôn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào xây dựng nếp sống văn hoá, gia đình, làng, xã văn hoá. Đồng chí đề nghị, Hội nông dân phải là nòng cốt khơi dậy sức mạnh tiềm năng, sự sáng tạo của nông dân trong phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, tăng thu nhập và xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; là cầu nối tin cậy giữa cấp uỷ, chính quyền với hội viên, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, vì lợi ích của hội viên, nông dân; đa dạng các hình thức tập hợp nông dân vào Hội. Phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; vận động nông dân tham gia HTX, Tổ hợp tác, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật, công nghệ mới trong sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP, tham gia liên kết chuỗi sản xuất nhằm phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa. Mỗi cán bộ Hội phải có bản lĩnh vững vàng, tâm huyết với công tác hội, đồng thời có trình độ, kỹ năng vận động, thuyết phục nông dân triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thể hiện hơn nữa vai trò là cầu nối giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp; tổ chức động viên hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

BCH Khóa mới ra mắt

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 31 đồng chí và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 32 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Lãnh đạo tỉnh, huyện tặng hoa chúc mừng BCH khóa mới

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Mạnh Hiền tiếp tục được bầu tái cử chức danh chủ tịch Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2023 -2028; đồng chí Nguyễn Quốc Trí được bầu tái cử chức danh Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp này Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2018-2023.

Các đồng chí lãnh đạo thăm quan gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của huyện

Vân Anh – Danh Thơm

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s