Thẩm định kết quả xây dựng thôn nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 của 3 thôn xã Mai Trung

Sáng 22/12, đoàn thẩm định nông thôn mới của huyện do đồng chí Hoàng Tiến Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, thẩm định và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 đối với thôn Cẩm Trang và thôn NTM đối với 2 thôn Xuân Giang, thôn Nội Xuân xã Mai Trung.

Trên cơ sở phát huy những thành quả đã đạt được từ chương trình mục tiêu Quốc Gia về xây dựng nông thôn mới, trong năm 2022, xã Mai Trung đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền  thôn Cẩm Trang triển khai làm điểm xây dựng mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu và thôn nông thôn mới đối với 2 thôn Xuân Giang , Nội Xuân. Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các thôn đã huy động mọi nguồn lực để tập trung hoàn thành các tiêu chí. Ở thôn Cẩm Trang, nguồn vốn xã hội hóa và do nhân dân đóng góp đã xây dựng các công trình phúc lợi đảm bảo đạt 7/7 tiêu chí NTM kiểu mẫu theo quy định; 2 thôn Xuân Giang và Nội Xuân 16/16 tiêu chí đạt chuẩn.

Đến nay, toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng nông thôn của 3 thôn đã được đầu tư nâng cấp và xây dựng khá đồng bộ. 100% các tuyến đường giao thông thôn xóm và tuyến chính giao thông nội đồng đều đã được bê tông hóa. Tỷ lệ người dân có nhà ở kiên cố đạt 100%, các tuyến đường trục thôn cơ bản được trồng hoa và có đèn điện chiếu sáng trong đó thôn Cẩm Trang lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trong khu dân cư đã thực hiện 2,53/2,53 km, đạt tỷ lệ 100% hệ thống đường trục thôn trong khu dân cư có điện chiếu sáng; Thôn Nôi Xuân có 3,35/3,85 km đường trục thôn, ngõ xóm trong khu đông dân cư có hệ thống đèn chiếu sáng trên các trục đường chính và tiểu ngõ đạt 87%; Thôn Xuân Giang có 2,74/3,22 km đường trục thôn, ngõ xóm trong khu đông dân cư có hệ thống đèn chiếu sáng trên các trục đường chính và tiểu ngõ = 85%. Hệ thống thiết chế văn hóa được quy hoạch và xây dựng đúng quy chuẩn với đầy đủ trang thiết bị cơ bản, đảm bảo mọi điều kiện phục vụ các hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Song song với đó, nhờ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh nên đời sống kinh tế của người dân không ngừng được nâng lên. Cả 3 thôn tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều là 1,66%, thu nhập bình quân đầu người đạt đạt 48,29 triệu đồng/ người/ năm.. Hơn 90% số hộ mỗi thôn đạt tiêu chí gia đình văn hóa 3 năm liên tục, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 98,46%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chi bộ 3 thôn và các ngành đoàn thể nhiều năm liền đều hoàn thành tốt và hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau khi nghe các thôn báo cáo kết quả thực hiện xây dựng thôn xóm kiểu mẫu, Đoàn thẩm định đã tiến hành kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện từng tiêu chí. Trên cơ sở báo cáo và kiểm tra thực tế, các thành viên Đoàn thẩm định đã chỉ ra những tồn tại của 1 số tiêu chí để xem xét và điều chỉnh kịp thời nhất là tiêu chí về môi trường đặc biệt là thu gom và xử lý rác thải để nhân dân 3 thôn tập trung nguồn lực thực hiện tốt hơn nữa.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Tiến Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của bà con nhân dân thôn Cẩm Trang, thôn Nội Xuân và thôn Xuân Giang trong thời gian thực hiện lộ trình xây dựng thôn nông thôn mới và thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng chí cũng yêu cầu trên cơ sở những kết quả đã đạt được, thôn Cẩm Trang đăng ký  xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của xã Mai Trung cần tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững đồng thời sớm khắc phục những hạn chế còn tồn tại để làm mẫu cho các thôn còn lại, góp phần cùng địa phương nỗ lực và quyết tâm hơn nữa trong thực hiện mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chí Tuệ