Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”

Để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và việc tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng, huyện Hiệp Hòa triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài”.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị, các ủy viên Hội đồng PHPBGDPL huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai Cuộc thi, khuyến khích, tạo điều kiện và chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi. Trong 30 ngày, từ 0 giờ 00 phút ngày 25/10/2022 đến 24 giờ 00 phút ngày 25/11/2022, theo múi giờ Việt Nam, cuộc thi được tổ chức trên môi trường internet, không giới hạn về phạm vi địa lý. Nội dung thi tập trung vào các quy định về quyền và nghĩa vụ của người Việt nam ở nước ngoài, người gốc Việt Nam; pháp luật về cư trú, hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; bầu cử; xuất cảnh, nhập cảnh; đất đai, nhà ở; các quy định về chính sách bảo hộ của Nhà nước Việt Nam đối với công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng như chính sách của Nhà nước Việt Nam trong việc ưu đãi, thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong mọi lĩnh vực. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen và được đạt banner trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp và Cổng/Trang thông tin điện tử của một số đơn vị liên quan. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất trị giá 6 triệu đồng; 2 giải Nhì trị giá 3 triệu đồng/giải; 3 giải Ba trị giá 2 triệu đồng/giải; 5 giải Khuyến khích trị giá 1 triệu đồng/giải.

BBT