Khí tượng thuỷ văn và những cán bộ tâm huyết với ngành

 Ngày 17/12/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 1821/QĐ-TTg lấy ngày 03/10 hằng năm là “Ngày truyền thống ngành Khí tượng thủy văn Việt Nam”.

Khí tượng thủy văn là ngành khoa học dựa trên những lập luận, mô hình có thể giải thích được hầu hết các trạng thái về thời tiết, khí hậu,đồng thời có thể đưa ra các dự đoán những hiện tượng này trong tương lai, đưa ra cảnh báo và các biện pháp giảm thiểu rủi ro, thiệt hại cho người dân. Công việc này đòi hỏi phải có kiến thức về các mối đe dọa thủy văn có thể xảy ra trong một khu vực cụ thể. Sau khi phân tích các mối đe dọa có thể, các hệ thống cảnh báo được đưa ra để nhanh chóng cảnh báo mọi người và liên lạc với họ về danh tính và mức độ của mối đe dọa. Nhiều quốc gia có các trung tâm khí tượng thủy văn khu vực cụ thể của riêng họ để truyền đạt các mối đe dọa cho công chúng. Cuối cùng, phải có các giao thức phản ứng thích hợp để bảo vệ công chúng trong một sự kiện nguy hiểm.

Bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Thiết bị máy của Trạm khí tượng

Biến đổi khí hậu càng mạnh mẽ thì công tác dự báo cảnh báo của ngành khí tượng thủy văn càng trở nên quan trọng hơn để hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại do thiên tai cũng như biến đổi khí hậu gây nên. Ngành khí tượng thủy văn Việt Nam có bề dày lịch sử xuyên suốt, mỗi hoạt động đều gắn liền với từng nhịp đập, dòng chảy của đất nước. Dù ở nơi đâu trên khắp lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam, những cán bộ làm khí tượng thủy văn vẫn luôn ngày đêm theo dõi, phát hiện, dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, đồng thời duy trì bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên số liệu và những giá trị lịch sử về khí tượng thủy văn nhằm phục vụ cho việc kiến tạo, xây dựng đất nước phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc trên biên giới, hải đảo và biển Đông. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu là điều cấp thiết của mọi quốc gia trên thế giới, công tác khí tượng thủy văn là rất quan trọng giúp nắm bắt thông tin ứng phó và chủ động ứng phó với thiên tai.

Là một ngành khoa học có tính ứng dụng cao, chính vì vậy trong những năm gần đây, ngành liên tục đổi mới công nghệ hiện đại và đồng bộ, bên cạnh đó, ngành cũng chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nhằm phát triển bền vững nguồn nhân lực. Đó là những vấn đề then chốt mà ngành khí tượng thủy văn luôn nỗ lực phấn đấu nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa bình yên và phát triển bền vững đất nước.

Cán bộ Trạm Khí tượng làm việc

Chỉ có sự đam mê,khoa học và tâm huyết với nghề, mới có những dự báo, cảnh báo hữu hiệu để giảm thiểu tối đa những thiệt hại cho người dân và các công trình của đất nước…

BTV