Giá xăng dầu tiếp tục giảm

Ngày 21/9, Liên bộ Công thương-Tài chính đã thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo định kỳ, theo đó, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường đều giảm. Giá xăng E5RON92 về dưới mốc 22.000/lít, giá dầu hỏa giảm tới gần 2.000/lít.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 21.781 đồng/lít, giảm 450 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành;

Xăng RON95-III: không cao hơn 22.584 đồng/lít, giảm 631 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành;

Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 22.536 đồng/lít (giảm 1.644 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 22.441 đồng/lít (giảm 1.977 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 14.656 đồng/kg (giảm 383 đồng/kg so với giá bán hiện hành).

Tại kỳ điều hành ngày 21/9, Liên bộ Công thương-Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 451 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 450 đồng/lít; dầu diesel ở mức 300 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít; dầu mazut ở mức 741 đồng/kg; và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các loại xăng dầu.

Mức giá bán trên đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 21/9/2022.

BBT