Trường Mầm non Đoan Bái số 2 tổ chức hội nghị bồi dưỡng chuyên môn

Thực hiện Công văn số 363/PGDĐT ngày 06/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hiệp Hòa về việc tổ chức hội nghị bồi dưỡng chuyên môn lần thứ nhất năm học 2022- 2023, từ ngày 16, 17 đến hết ngày 18/9/2022, Trường Mầm non Đoan Bái số 2 tổ chức hội nghị bồi dưỡng chuyên môn Giáo dục mầm non cấp trường lần thứ hai năm học 2022-2023.

CÔ giáo Đào Thị Hòa- hiệu trưởng nhà trường khai mạc hội nghị
Cán bộ quản lý nhà trường chỉ đạo trực tiếp và truyền đạt các nội dung đã được tiếp thu trực tiếp qua hội nghị từ Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang.
Các nội dung được chia sẻ tại hội nghị bao gồm: Hướng dẫn phát triển, đánh giá việc thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường. Giới thiệu bộ tiêu chí đánh giá thực hiện chương trình GDMN; bồi dưỡng kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm nhằm hình thành và phát triển các biểu tượng toán cho trẻ mầm non; hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống một số bệnh, dịch thường gặp trong cơ sở GDMN; tăng cường công tác phối hợp liên ngành và cha mẹ trẻ nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non trong bối cảnh dịch bệnh…Các báo cáo viên chia sẻ các nội dung trong đợt bồi dưỡng giáo viên đầu năm học 2022- 2023
Thông qua hội nghị, ban giám hiệu đã thống nhất một số nội dung về thực hiện thống kê các kỳ báo cáo trên Cơ sở dữ liệu ngành; hường dẫn nâng cao chất lượng việc lựa chọn đề tài, tổ chức hoạt động khám phá xã hội cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động học, nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng xã hội cho trẻ mầm non và hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022- 2023.
Tại hội nghị, cán bộ quản lý cùng giáo viên chia sẻ, thảo luận sôi nổi các nội dung quan trọng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2022- 2023.
Nguyễn Lý