Hiệp Hoà: Bí Thư Huyện ủy Ngô Tiến Dũng làm việc với Đảng ủy Thị trấn Bắc Lý

Sáng ngày 12/8, Bí thư Huyện ủy Ngô Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Bắc Lý về công tác quản lý đất đai, kết quả xử lý vi phạm đất đai theo CT 19 và công tác giải quyết đơn thư KNTC trên địa bàn. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Thảo – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Bắc Lý đã báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn, kết quả xử lý vi phạm đất đai theo chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của BTV Tỉnh ủy, công tác giải quyết đơn thư KNTC và nêu những khó khăn đề xuất kiến nghị với BTV Huyện ủy và UBND huyện. Theo đó, thời gian qua, thị trấn Bắc Lý cũng đã quán triệt, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, kết luận, kế hoạch của tỉnh, huyện về công tác quản lý đất đai, giải quyết đơn thư KNTC, cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ các đoàn thể chính trị, nhất là người đứng đầu luôn coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân trong công tác quản lý đất đai cũng đã được nâng lên. Công tác kiểm tra ngăn chặn xử lý các vi phạm đất đai mới phát sinh cũng được thị trấn quan tâm, từ ngày 11/6/2020 – 30/5/2022, thị trấn đã ngăn chặn xử lý dứt điểm 16 trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó công tác quản lý đất đai trên địa bàn vẫn còn những tồn tại hạn chế, một số hộ dân còn chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, vẫn còn tình trạng lấn, chiếm sử dụng đất sai mục đích. Trên địa bàn đã rà soát được 141 trường hợp với tổng diện tích vi phạm 139.112,7m2 đến nay đã hoàn thiện hồ sơ xử lý được 136 trường hợp, còn 5 trường hợp chưa được xử lý dứt điểm. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điển đổi thửa trên địa bàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là thực trạng tại thôn Đồng Giót (cũ).

Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, Đảng ủy, UBND thị trấn Bắc Lý đã quan tâm, tập trung thực hiện, trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn thị trấn có 10 đơn thư, đã giải quyết 7/10 đơn; đang giải quyết 3 đơn; quá hạn giải quyết 2/7 đơn. Tuy nhiên công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC còn nhiều hạn chế cần khắc phục, còn có đơn thư giải quyết chưa đúng quy định, trình tự thủ tục giải quyết dẫn đến kéo dài thời gian; việc triển khai thực hiện xử lý các sai phạm sau kết luận còn chậm….

Sau khi nghe lãnh đạo Đảng ủy thị trấn Bắc Lý báo cáo, các đại biểu và thành viên tổ công tác đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ mặt tồn tại hạn chế, những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai, những vụ việc cụ thể trong công tác tiếp dân, giải quyết KNTC và bàn những giải pháp để thị trấn Bắc Lý thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Tiến Dũng – TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao sự chủ động tích cực của BTV Đảng ủy thị trấn Bắc Lý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời chia sẻ những khó khăn vướng mắc của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, trong năm 2022, thị trấn Bắc Lý phải thực hiện rất nhiều nhiệm vụ trọng tâm huyện giao cũng như các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đo đó BTV Đảng ủy, lãnh đạo UBND thị trấn cần nỗ lực hơn nữa, đoàn kết, tập trung cao trong lãnh, chỉ đạo thực hiện; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bí thư Huyện uỷ đề nghị thị trấn Bắc Lý nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý tại buổi làm việc của các thành viên Tổ công tác. Phải xác định công tác quản lý nhà nước về đất đai và giải quyết đơn thư KNTC tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng phải tập trung cao, trong công tác quản lý đất đai, cấp giấy CNQSD đất cần thực hiện nghiêm theo kết luận của chủ tịch UBND huyện và quy định pháp luật; xử lý dứt điểm các vi phạm đất đai theo Chỉ thị 19, cần phát huy cao vai trò chi bộ cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ tại cấp thôn, đặc biệt cần nâng cao hiệu quả của tổ phản ứng nhanh cấp xã, thôn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm đất đai mới. Hàng tuần đồng chí Bí thư Đảng ủy phải kiểm điểm tiến độ thực hiện các nhiệm vụ.

Trong công tác giải quyết đơn thư KNTC, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Thị trấn Bắc Lý nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải giải quyết ngay từ đầu những vấn đề mới phát sinh, tập trug phân loại xử lý không né tránh đơn thư; thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ theo quy định; đồng thời chú trọng tăng cường đối thoại với nhân dân, chỉ đạo thực hiện công tác hòa giải cơ sở, công khai kết quả thực hiện; tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể trong tiếp nhận giải quyết đơn thư và thực hiện hòa giải cơ sở; chỉ đạo công an xã nắm chắc tình hình an ninh nhân dân, không để dẫn đến các vụ việc phức tạp và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương…

Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo nhiệm vụ, lĩnh vực ngành phụ trách tích cực hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND thị trấn Bắc Lý thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định.

Vân Anh