Xã Mai Trung niêm yết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đến thôn, xóm

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, tiếp tục nhấn mạnh trọng tâm cải cách hành chính là xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, xã Mai Trung đã tích cực cùng các đơn vị trong huyện đang tích cực triển khai các biện pháp giải quyết thủ tục hành chính theo hướng đổi mới, tiết kiệm, hiệu quả.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Văn Phương, Chủ tịch UBND xã cho biết: Cơ sở vật chất tại bộ phận “Một cửa được UBND xã Mai Trung quan tâm triển khai thực hiện các phòng làm việc của bộ phận “Một cửa” với diện tích rộng rãi hơn, trang thiết bị được đầu tư mua sắm khang trang hơn; UBND xã trang bị thêm cho bộ phận “Một cửa” máy tính để bàn, máy Scan, máy nước nóng lạnh, điều hòa nhiệt độ, hướng dẫn xây dựng quầy giao dịch, bảng niêm yết và nội dung niêm yết thủ tục hành chính. Đặc biệt UBND xã triển khai treo bảng biểu niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã ở nhà văn hóa các thôn, đến nay  xã đã niêm yết 7/7 thôn đạt 100%  thôn trên toàn xã.

Việc niêm yết công khai rõ ràng, đầy đủ và chính xác các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đến tận thôn, xóm nhằm  tạo thuận lợi cho nhân dân, các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và đồng thời thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết TTHC.

Chí Tuệ