Ra mắt HTX chăn nuôi dê Cầu Hương ( xã Thanh Vân)

Sáng ngày 5/8, Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa phối hợp với UBND xã Thanh Vân tổ chức lễ ra mắt hợp tác xã (HTX) chăn nuôi dê Cầu Hương.

Dự buổi lễ ra mắt có ông Lã Văn Đoàn – PCT Thường trực Hội nông dân tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa; lãnh đạo xã Thanh Vân, trưởng các ban, ngành đoàn thể xã cùng đại diện các hộ tham gia mô hình.

Các thành viên HTX ra mắt

HTX chăn nuôi dê Cầu Hương được thành lập với 8 thành viên đều là những nông dân nuôi dê có kinh nghiệm. HTX có quy mô diện tích 2000m2, hiện đang nuôi gần 1000 con dê thương phẩm. Tại buổi Lễ ra rắt đã thông qua Điều lệ, quy chế hoạt động của hợp tác xã, trong đó quy định cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm của các thành viên.  Theo đó với phương châm cùng học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và đồng bộ trong chăm sóc, chăn nuôi dê, tạo thế mạnh trong cạnh tranh, hợp tác cùng có lợi, mua thức ăn, vật tư tận gốc, bán sản phẩm tận ngọn nhằm nâng cao giá thành, tối ưu hóa lợi nhuận. Trong thời gian tới các thành viên Hợp tác xã sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi để Hợp tác xã duy trì, phát triển, nâng cao thu nhập của các thành viên góp phần phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương.

Đại biểu thăm quan mô hình

Tại buổi lễ ra mắt HTX, lãnh đạo Hội nông dân tỉnh, hội nông dân huyện đã phát biểu chúc mừng và mong muốn trong thời gian tới HTX chăn nuôi dê Cầu Hương tiếp tục phát huy tính sáng tạo của tập thể, mở rộng quy mô, tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Vân Anh – MH