Bản tin huyện Hiệp Hoà tháng 8/ 2022

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY THÁNG 8/2022

1-Tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tập trung tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện lớn của đất nước; tăng cường công tác giao ban, định hướng hoạt động báo chí trên địa bàn huyện. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ,  đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực hiện nghiêm chế độ bí thư cấp ủy tiếp dân và giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của dân; chế độ tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân của cấp ủy viên và người đứng đầu; chế độ cấp ủy viên dự sinh hoạt cấp ủy cấp dưới  và chi bộ thôn, tổ dân phố; chế độ đi cơ sở nắm tình hình Nhân dân. Chỉ đạo mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án, kế hoạch phát huy vai trò nòng cốt trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị,  phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tiếp tục chỉ đạo đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 theo kế hoạch. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư, trưởng thôn, tổ dân phố mới được bầu trong nhiệm kỳ mới.

2-Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm đã được phê duyệt, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Tập trung rà soát, khắc phục các tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung cao triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn huyện bảo đảm tiến độ, chất lượng. Thường xuyên kiểm tra các điều kiện, sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường trong mùa mưa, bão 2022. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chăn nuôi. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.

3-Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông; quan tâm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn và các khu, cụm công nghiệp. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trên các lĩnh vực, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài và các vụ việc phát sinh lần đầu ngay từ cơ sở.

4-Quan tâm nắm tình hình đời sống nhân dân; kịp thời có các biện pháp hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho Nhân dân; tăng cường, chủ động các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Bảo đảm đủ thuốc, hóa chất, sinh phẩm y tế tại các  bệnh viện, cơ sở y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Quan tâm bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; chú trọng tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em. Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện sẵn  sàng cho năm học mới 2022-2023.

II- TÓM TẮT BÁO CÁO SỐ 332-BC/HU NGÀY 11/7/2022 CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY VỀ CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA HUYỆN ỦY 6 THÁNG ĐẦU NĂM, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022

 1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh

          1.1. Tập trung cao lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội

Tổng giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 2010) ước đạt 6.405,1 tỷ đồng, tăng trưởng 34,2%, đạt 47,1% kế hoạch. Trong đó: Công nghiệp – xây dựng ước đạt 4.193,2 tỷ đồng, tăng 56,5%, đạt 46,6% kế hoạch; Dịch vụ ước đạt 1.032 tỷ đồng, tăng 9%, đạt 49,1% kế hoạch; Nông- lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 1.179,9 tỷ đồng, tăng 2,9%, đạt 47,5% kế hoạch.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, Công nghiệp – xây dựng, Dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn (tăng 1,6% so với năm 2021) và ngày càng giữ vai trò dẫn dắt, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung: Công nghiệp – xây dựng chiếm 61,6%; Thương mại, dịch vụ chiếm 17,9%; nông – lâm nghiệp và thủy sản chiếm 20,5%.

Thương mại và dịch vụ tiếp tục phát triển. Hệ thống thương mại điện tử, bán hàng trực tuyến, siêu thị… phát triển mạnh. Công tác chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng gian lận thương mại được tăng cường; Hệ thống hạ tầng viễn thông, internet không ngừng được đầu tư, nâng cấp; phương tiện vận tải tăng về số lượng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân và doanh nghiệp.

Công tác quản lý đất đai tiếp tục được tăng cường và có chuyển biến. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Giám sát chuyên đề về giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý và sử dụng đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU và Kết luận số 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đảng ủy và các đồng chí bí thư đảng ủy, phó bí thư – Chủ tịch UBND xã của 05 xã: Xuân Cẩm, Mai Trung, Hòa Sơn, Hợp Thịnh, Hương Lâm. Đặc biệt quyết liệt chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 của BTV Tỉnh ủy, đến nay đã xử lý được 3.283/3.630 vi phạm đạt 89,7%; còn 347 vi phạm (trước Chỉ thị 19: 330 vi phạm, sau Chỉ thị 19: 17 vi phạm) đất đai đang được tập trung xử lý yêu cầu hoàn thành trước tháng 7/2022.

Thu ngân sách ước đạt 1.544 tỷ đồng, đạt 115% dự toán, tăng 26% so với cùng kỳ. Trong đó, thu trên địa bàn ước đạt 562 tỷ đồng, đạt 72% dự toán, tăng 41% so với cùng kỳ. Các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn như: Thu tiền sử dụng đất ước đạt 428 tỷ đồng, đạt 82% dự toán, tăng 99% so với cùng kỳ, chiếm 76,3% tổng thu trên địa bàn; thu thuế ngoài quốc doanh ước đạt 55,5 tỷ đồng, đạt 38% dự toán, chiếm 9,9% tổng thu trên địa bàn; lệ phí trước bạ ước đạt 37,4 tỷ đồng, đạt 62% dự toán, tăng 41% so với cùng kỳ, chiếm 6,6% tổng thu trên địa bàn. Chi ngân sách ước đạt 682,6 tỷ đồng, đạt 56% dự toán, tăng 33% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển 272 tỷ đồng, chiếm 40% tổng chi ngân sách.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung thực hiện hiệu quả, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh.

1.2. Tăng cường sự lãnh đạo hoạt động của cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng, an ninh

Hoàn thành bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025; kết quả bầu được 181/181 trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trong đó có 169/181 người trúng cử là đảng viên, chiếm 93,9% (vượt 8,9% so với chỉ tiêu tỉnh giao, vượt 3,9% so với kế hoạch của huyện). Kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý; thực hiện điều động, luân chuyển, tuyển dụng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định. Công tác kỷ luật được thực hiện đúng quy trình, khách quan, dân chủ.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/HU ngày 04/5/2021 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng thực hiện công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2021-2025. Tổ chức thực hiện chuyển đổi số theo Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 16/11/2021 với các mục tiêu cụ thể, thiết thực. Hạ tầng công nghệ thông tin không ngừng được đầu tư, nâng cấp; hệ thống họp trực tuyến từ huyện đến xã, hệ thống quản lý, văn bản chỉ đạo điều hành hoạt động ổn định. Bộ phận Một cửa huyện được đầu tư các trang, thiết bị hiện đại (máy tính, máy lấy số, thiết bị đánh giá sự hài lòng…).

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quốc phòng quân sự địa phương. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2022. Chỉ đạo lực lượng vũ trang duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chỉ đạo BCH Quân sự huyện tham gia thi doanh trại “Xanh – sạch – đẹp” cấp Quân khu; hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ quốc phòng. Chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai công tác diễn tập phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn cấp huyện năm 2022.

 1. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng

          2.1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền.

Chỉ đạo duy trì hiệu quả công tác thông thời sự, nắm tình hình dư luận xã hội. Ban chỉ đạo 35 cấp huyện, xã hiệu quả hoạt động có hiệu quả (tổng số lượt báo xấu đến tháng 6/2022 là 1.680.227 lượt). Đã tổ chức 06 Hội nghị giao ban tổ DLXH, chỉ đạo các cơ quan chức năng 36 vấn đề dư luận quan tâm, đã giải quyết 24 vấn đề, còn 12 vấn đề; tổ chức 06 hội nghị thông tin thời sự hằng tháng, 01 hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ chủ chốt quý II/2022.

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo tổ chức thành công vòng Chung khảo Hội thi với chủ đề “Khơi dậy ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển, tuổi trẻ Hiệp Hòa xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp”.

Công tác biên tập, phát hành Bản tin nội bộ được duy trì 06 kỳ Bản tin nội bộ với 6.360 bản kịp thời phục vụ cho sinh hoạt đảng nhật và thông tin thời sự ở cơ sở, với 68 tin bài.

2.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng:

Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trong Đảng bộ huyện triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Căn cứ kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm và chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đăng ký xây dựng chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém năm 2021; đồng thời thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo phát huy hiệu quả của Tổ Công tác theo Quyết định số 1019-QĐ/HU ngày 11/3/2022 dự sinh hoạt cấp ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Tổ chức hội nghị trực tuyến giữa Thường trực Huyện ủy với bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện để triển khai, quán triệt Kế hoạch đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở và bầu cử trưởng thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025… Đến nay, có 350/364 chi bộ đại hội đạt 96,15%; 23/29 Đảng bộ hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Thường xuyên quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Toàn huyện kết nạp 62 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 34,4%). Chuyển đảng chính thức cho 84 đảng viên dự bị. Chuyển sinh hoạt đảng 133 đảng viên. Cấp phát Huy hiệu Đảng 02 đợt 03/02 và 19/5/2022 cho 297 đảng viên.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

* Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng

Chỉ đạo kịp thời việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện phù hợp với thực tế của huyện. Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoàn thành theo kế hoạch 6 tháng đề ra.

* Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 11/01/2022 lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Các biện pháp PCTN, lãng phí được triển khai toàn diện đem lại hiệu quả tích cực; vai trò giám sát của nhân dân trong việc phát hiện tham nhũng, lãng phí được phát huy; công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh; các vụ việc tham nhũng được phát hiện chủ yếu trên lĩnh vực quản lý đất đai, hoặc có liên quan đến quản lý tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản…

2.4. Lãnh đạo công tác Dân vận đạt nhiều kết quả tích cực; nâng cao hiệu quả hoạt động mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội

Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình công tác và đạt được nhiều kết quả nổi bật. BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 59-KH/HU ngày 09/02/2022 về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Bí thư Huyện ủy với Nhân dân năm 2022 và chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Ban hành Quyết định số 1017-QĐ/HU ngày 02/3/2022 về bộ tiêu chí xây dựng mô hình Đảng bộ “Dân vận khéo” cấp xã năm 2022; Quyết định 1080-QĐ/HU ngày 20/4/2022 kiện toàn thành viên tổ tuyên truyền giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện năm 2022; Quyết định số 1136-QĐ/HU ngày 05/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành  quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang… Tình hình tôn giáo trên địa bàn ổn định, các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội đầu năm tuân thủ pháp luật, an ninh trật tự được đảm bảo.

 1. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

          4.1. Về phát triển kinh tế – xã hội

– Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, nâng cao năng lực thu dung, điều trị; trọng tâm là đẩy mạnh công tác tiêm chủng, rà soát kết quả tiêm định kỳ 2 tuần/lần, nâng cao tỷ lệ tiêm vacxin phòng covid-19, đề phòng xuất hiện các biến chủng mới; duy trì trạng thái bình thường như trước khi có dịch, tạo môi trường thuận lợi phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

– Tích cực tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, lợi thế của huyện để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án. Tập trung cao, quyết tâm hoàn thành GPMB 19 dự án trọng tâm năm 2022 (tập trung cao Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295, đường nối đường tỉnh 296 với đường Vành đai 4…). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đã bố trí các dự án đầu tư công. Thực hiện các biện pháp thu ngân sách, đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất.

– Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch xây dựng NTM năm 2022, trong đó chỉ đạo các xã Thanh Vân, Đông Lỗ, Mai Trung xây dựng xã NTM nâng cao và 18 thôn NTM kiểu mẫu, 10 thôn NTM. Quan tâm chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng nâng cao giá trị gia tăng giai đoạn 2021- 2025; xây dựng cơ chế hỗ trợ sản phẩm OCOP. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch.

– Tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm đất đai theo Chỉ thị số 19-CT/TU, quyết tâm xử lý xong 347 vi phạm đất đai và hoàn thành lập hồ sơ quản lý đất công ích xong trước tháng 7/2022; kiên quyết xử lý triệt để vi phạm đất đai mới phát sinh. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất sau dồn điền, đổi thửa. Tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TU của BTV Tỉnh ủy, huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý rác thải ra, tổ chức các hoạt động “ngày chủ nhật xanh”.

4.2. Về công tác nội chính, quốc phòng và an ninh

Tăng cường tiếp dân, đối thoại với người dân; giải quyết dứt điểm đơn thư còn tồn, tập trung giải quyết đơn thư mới phát sinh ngay từ cơ sở, các vụ việc khiếu nại vượt cấp, phức tạp kéo dài. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, dự bị động viên, dân quân tự vệ. Thực hiện tốt các biện pháp trấn áp tội phạm ma túy, trộm cắp, hạn chế tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 153-NQ/TU ngày 10/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn trong tình hình mới, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự nông thôn trên địa bàn. Hoàn thành giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2 dự án lắp đạt camera an ninh trong năm 2022.

4.3. Về công tác xây dựng chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND; chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, nâng cao chất lượng các nội dung trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XX… Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác điều hành của chính quyền các cấp bảo đảm quyết liệt, cụ thể, thiết thực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và công chức, viên chức trong lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, thực thi công vụ. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao năng lực chỉ đạo điều hành. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực thi công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm, thay thế cán bộ, công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có biểu hiện gây phiền hà, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

4.4. Về công tác xây dựng Đảng

– Tổ chức Hội nghị thông tin thời sự tháng cho đội ngũ báo cáo viên cấp cơ sở; Hội nghị Thông tin thời sự quý III, IV/2022 cho cán bộ chủ chốt của huyện; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ VI, khóa XIII (theo chỉ đạo của Tỉnh ủy). Hoàn thành và phát hành cuốn sách “Các vị Tiến sỹ huyện Hiệp Hòa từ thời phong kiến đến nay”. Chỉ đạo, duy trì có hiệu quả hoạt động của BCĐ 35 cấp huyện, xã.

– Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 30/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, thực hiện kết nạp đảng viên đạt và vượt kế hoạch. Tập trung chỉ đạo thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với cán bộ. Phát huy hiệu quả vai trò của các tổ công tác theo Quyết định 1019-QĐ/HU của BTV Huyện ủy; tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kết luận số 68-KL/HU ngày 28/6/2021 của BTV Huyện ủy về tiếp tục thực hiện Đề án số 06-ĐA/HU ngày 25/3/2019 của BTV Huyện ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo.

III. CHUYÊN MỤC: “TIẾNG NÓI TỪ CƠ SỞ”

Kết quả thực hiện phong trào đền ơn, đáp nghĩa trên địa bàn huyện hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022)

Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại do Đảng ta lãnh đạo nhằm giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có biết bao ng­ười con của Nhân dân ta đã anh dũng hy sinh, cống hiến x­ương máu, sức lực, tài sản và trí tuệ cho đất nư­ớc. Trải qua 2 cuộc kháng chiến chống xâm lược của dân tộc, hàng triệu người con ưu tú của Tổ quốc đã hy sinh hoặc cống hiến một phần thân thể của mình cho sự nghiệp cao cả của dân tộc; hàng trăm nghìn người vợ, người mẹ đã hiến dâng người chồng và nhiều người con cho Tổ quốc. Nhân dân ta, non sông đất nước ta đời đời ghi nhớ công lao to lớn ấy. Để đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, ngày 16/02/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20/SL đặt “chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ”; từ đó đến nay đã trở thành một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Đồng thời, để Nhân dân ta tỏ lòng “hiếu nghĩa bác ái” và bày tỏ sự biết ơn các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, Trung ương lấy ngày 27/7/1947 làm ngày “thương binh toàn quốc”, từ năm 1955, Đảng và Nhà nước ta quyết định đổi “Ngày Thương binh toàn quốc” thành “Ngày Thương binh- Liệt sĩ” để thể hiện đầy đủ hơn tình cảm, đạo lý, nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta và các thế hệ người Việt Nam đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Hiệp Hoà là huyện có truyền thống cách mạng lâu đời, cùng với Nhân dân cả nước hàng nghìn người con ưu tú đã hăng hái tham gia hoạt động cách mạng, chiến đấu và phục vụ chiến đấu ở khắp các chiến trường, góp phần hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong số họ có hàng nghìn chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, và hàng nghìn người đã để lại xương máu, một phần thân thể ngoài mặt trận. Vì vậy, ngoài việc đảm bảo thực hiện tốt các chính sách, chế độ ưu đãi đối với thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng, trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện cuộc vận động toàn dân tham gia chăm sóc gia đình thương binh, liệt sỹ và người có công của huyện Hiệp Hoà đều đạt được những thành tựu to lớn, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” phát triển về cả bề rộng lẫn bề sâu với những hoạt động nổi bật như: “Xây dựng và sửa chữa nhà tình nghĩa”, vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng Bà mẹ VNAH…

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, chiều 20/7, đồng chí Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, tặng quà Mẹ VNAH Trần Thị Diễm (SN 1932), ở thôn Lạc Yên 2, xã Hoàng Vân (Hiệp Hòa). Cùng đi với đoàn, ở huyện có đồng chí Phạm Văn Nghị-Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo Phòng LĐ-TB&XH huyện.

* Kết quả thực hiện các phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng

Hiện nay, huyện đang chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho 3.637người, kinh phí trên 6,6 tỷ đồng/tháng, cụ thể: 04 cán bộ tiền khởi nghĩa; 04 Bà mẹ VNAH; 01 anh hùng lao động; 911 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 562 bệnh binh; 03 người có công giúp đỡ cách mạng; 7 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt và tù đày; 876 người hoạt động kháng chiến và con của họ bị nhiễm chất độc hoá học; 1.060 người hưởng trợ cấp tuất; quân nhân xuất ngũ theo quyết định 142 và Quyết định số 62: 94 người; công an xuất ngũ theo quyết định số 53: 7 người…

Với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”, trong những năm qua Đảng bộ và Nhân dân huyện Hiệp Hoà đặt công tác “đền ơn đáp nghĩa” là nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân. Đặc biệt, từ khi có Pháp lệnh danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Pháp lệnh Người có công với cách mạng, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công với cách mạng ở Hiệp Hoà đã trở thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Kết quả cụ thể như sau:

 1. Phong trào xây nhà tình nghĩa và quỹ đền ơn đáp nghĩa

Phong trào xây nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà ở cho các thương binh, bệnh binh, gia đình Liệt sỹ, người có công với cách mạng được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện đóng góp và ủng hộ. 5 năm qua, toàn huyện có 15 ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng và tu sửa với tổng kinh phí khoảng trên 1,2 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, toàn huyện có 221 hộ người có công với cách mạng thuộc diện được hỗ trợ về nhà ở theo Đề án được phê duyệt với số tiền là 7,58 tỷ đồng.

UBND huyện đã chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án cải tạo sửa chữa, xây nhà tình nghĩa cho hộ gia đình người có công đang ở nhà dột nát hoặc khó khăn về nhà ở báo cáo về Sở Xây dựng số liệu hộ gia đình có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đề nghị hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2021-2025. Đã vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của huyện mỗi năm bình quân trên 300 triệu đồng (riêng năm 2022 số tiền ủng hộ được trên 420 triệu đồng; nếu tính cả ủng hộ của DN cho công tác xây dựng, sửa chữa nhà ở thì kinh phí trên 700 triệu đồng). Hằng năm, từ nguồn kinh phí của huyện, các doanh nghiệp và quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa bình quân 3-5 nhà ở cho NCC, kinh phí trên 300 triệu đồng (riêng năm 2021 hỗ trợ sửa chữa 5 căn nhà kinh phí 270 triệu đồng, năm 2022, đã hỗ trợ ông La Văn Ngưỡng bị chất độc hoá học ở thôn Cẩm Xuyên 30 triệu đồng, ông Vũ Văn Bé là bệnh binh ở thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm 20 triệu đồng; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ 4 NCC xây dựng và sửa nhà ở, kinh phí trên 250 triệu đồng).

 1. Phong trào chăm sóc Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cha mẹ, vợ liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sĩ mồ côi, con thương binh nặng

Cuộc vận động “phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng”; phong trào “áo lụa tặng bà” nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống (4 mẹ) được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng; 39 thương binh và bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên luôn nhận được sự quan tâm chăm sóc, thăm hỏi của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các đơn vị làm công tác xã hội; tất cả các con liệt sĩ, con thương binh nặng, con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn đều được các đoàn thể các cấp thăm hỏi, giúp đỡ.

Năm 2021, trong lúc đại dịch Covid-19 bùng phát, UBND huyện cấp 7,05 tấn gạo hỗ trợ cho 282 hộ gia đình người có công trên địa bàn huyện. Tháng 3 năm 2022, Quỹ Thiện Tâm thuộc tập đoàn Vingroup tặng quà cho 39 thương binh, bệnh binh nặng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên trên địa bàn của huyện (15 triệu đồng/1 suất quà tặng bằng tiền mặt), với tổng số tiền là 585 triệu đồng; tặng mỗi mẹ VNAH 5 triệu đồng.

 1. Phong trào xã, thị trấn làm tốt công tác Thương binh-Liệt sĩ và Người có công

Cùng với các chính sách ưu đãi của Nhà nước, phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và Người có công không ngừng được đẩy mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Công tác đền ơn đáp nghĩa huy động được sức mạnh toàn xã hội tham gia. Phong trào được các cấp uỷ đảng chỉ đạo chặt chẽ, chính quyền địa phương tổ chức với nhiều hình thức phong phú, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra cơ sở vững chắc để thực hiện mục tiêu nâng cao đời sống cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đến nay, toàn huyện có 25/25 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công; hàng ngàn người và gia đình đạt danh hiệu người công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu, nhiều tấm gương thương binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu trong phong trào lao động sản xuất phát triển kinh tế và tham gia xây dựng chính quyền cơ sở mạnh. Đặc biệt quan tâm nâng cao mức sống cho các gia đình chính sách, từ năm 2019 cho đến nay, toàn huyện đã không để phát sinh hộ nghèo người có công mới, góp phần duy trì, giữ vững 100% xã, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sỹ và người có công với cách mạng.

 1. Công tác thực hiện chế độ chính sách trợ cấp ưu đãi đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Thực hiện các Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư và văn bản hướng dẫn của các bộ, ban, ngành về ưu đãi người có công với cách mạng, huyện Hiệp Hoà luôn kịp thời triển khai, thực hiện các chế độ, chính sách mới theo quy định.

Từ năm 2012 đến nay, 100% thủ tục hành chính về lĩnh vực người có công được tiếp nhận và giải quyết triệt để; Ngành Lao động-TB&XH chủ trì, phối hợp với Ngành Quân đội và các địa phương tập trung cao trong việc xử lý triệt để, dứt điểm đối với 08 trường hợp chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ nhưng chưa được cấp có thẩm quyền công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công. Kết quả: 04 trường hợp đã được giải quyết; 04 trường hợp đã chuyển đến Quân khu 1, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động-TB&XH đề nghị thẩm định hồ sơ, giải quyết theo quy định.

Ngành Lao động-TB&XH đã phối hợp với Ngành Bưu điện tổ chức thực hiện có hiệu quả việc chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng, trợ cấp một lần cho người có công và thân nhân người có công; thực hiện luân chuyển hồ sơ người có công từ cấp xã đến cấp tỉnh và ngược lại. Thực hiện tốt Nghị quyết số 59/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 Quy định hỗ trợ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung cho người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn huyện.

 1. Tìm kiếm, quy tập, xác định thông tin mộ liệt sĩ

Tổng số liệt sĩ chôn cất ban đầu trên địa bàn huyện là: 108, trong đó: Số mộ liệt sĩ đã tìm kiếm, quy tập là: 45; số liệt sĩ đã xác minh nhưng chưa rõ thông tin quy tập là: 63. Đã nắm được 281 liệt sĩ thuộc đơn vị, địa phương quản lý, xác định được số liệt sĩ đã quy tập vào nghĩa trang là 166; số liệt sĩ chưa quy tập là 115. (Trong đó: liệt sĩ thời kỳ chống Pháp là 265, liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ là 10; liệt sĩ thời kỳ BVTQ là 6).

Hiện nay, huyện Hiệp Hoà có 27 công trình ghi công liệt sĩ với tổng diện tích đất khoảng 50.400 m2; trong đó: 01 Đài tưởng niệm liệt sĩ; 26 nghĩa trang liệt sĩ. Tổng số mộ trong nghĩa trang liệt sĩ là: 2.763 mộ.

Trong 05 năm qua (2017-2022), toàn huyện đã đóng góp công sức xây dựng và sửa chữa 11 nghĩa trang cấp xã; sửa chữa nâng cấp trên 1.500 mộ liệt sĩ. Với tổng kinh phí xây mới và sửa chữa trên 15 tỷ đồng.

* Phương hướng trong thời gian tới

– Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước, về những thành quả của công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Phát hiện kịp thời, khen thưởng xứng đáng, nhân diện rộng những nhân tố mới và điển hình tiên tiến xuất hiện trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhất là tấm gương thương binh, thân nhân liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng vượt khó, vươn lên tạo dựng cuộc sống mới và đóng góp tích cực cho quê hương, đất nước.

– Tiếp tục đẩy mạnh xã hội việc chăm sóc những người thuộc đối tượng chính sách ưu đãi xã hội nhất là về lao động, việc làm, nhà ở, chăm sóc y tế, giúp đỡ phương tiện đi lại, chăm sóc đảm bảo đời sống sinh hoạt và đáp ứng nhu cầu tâm lý, tình cảm, tập trung xây dựng phát triển quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên cơ sở phát huy tinh thần “Hiếu nghĩa bác ái”, đề cao tình thương và trách nhiệm, huy động mọi nguồn lực xã hội; đồng thời, coi trọng việc phân bổ, sử dụng quỹ đúng đối tượng, dân chủ, công bằng, minh bạch.

– Chăm sóc hơn nữa thế hệ mới, con của các đối tượng hưởng chính sách ưu đãi xã hội, về học tập việc làm và đời sống; chú trọng giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng của đất nước, quê hương, gia đình để bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, đạo đức cách mạng, hình thành nên lớp công dân mới ưu tú, xứng đáng với những hy sinh, cống hiến vô giá của lớp lớp cha anh.

–  Nâng cao hơn nữa nghĩa vụ và trách nhiệm chính trị của các cấp uỷ đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và vận động Nhân dân thực hiện đầy đủ, đúng đắn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trong giai đoạn cách mạng mới; tập trung giải quyết tốt các chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công; đảm bảo cho các đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công có mức sống trên mức sống bình quân của xã hội.

– Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện phong trào xã, thị trấn giỏi về công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, nhằm góp phần chăm sóc tốt hơn các đối tượng chính sách ngay tại địa bàn cơ sở.

– Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ ngành lao động-TB&XH và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở.

IV- CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”

                             Người thương binh làm kinh tế giỏi

Thương binh hạng 4/4 Nguyễn Văn Thiết (SN 1964), thôn Hòa Tiến, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa được biết đến bởi ý chí vượt khó, chiến thắng thương tật, làm kinh tế giỏi. Không những vậy ông còn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, tô thắm truyền thống vẻ vang và phẩm chất của các thế hệ bộ đội Cụ Hồ.

Nhập ngũ năm 1982, ông Thiết đóng quân tại Lữ đoàn Pháo binh 380, đứng chân trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Thường xuyên di chuyển trên các tuyến đường hiểm trở, núi cao, vực sâu, không may trong một lần làm nhiệm vụ, xe ô tô chở ông và đồng đội lao xuống vực khi đổ đèo. Bị thương nặng phải điều trị một thời gian dài, sau vài năm, ông Thiết xuất ngũ với tỷ lệ thương tật 22%. Được trở về quê hương nhưng người cựu chiến binh lại đau đáu một nỗi niềm bởi mọi dự định, hoài bão dường như khép lại khi ông hình dung ra những khó khăn, vất mà mà sắp tới mình và gia đình phải trải qua.

Sau một thời gian rèn luyện để lấy lại sức khỏe, ông Thiết tìm cách thoát nghèo. Ông chia sẻ: “Xác định con đường vượt khó của mình sẽ có rất nhiều gian nan nhưng tôi quyết không lùi bước”. Khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, ông cùng vợ tìm mọi hướng để ổn định cuộc sống, từ nấu rượu, chạy chợ, thu mua nông sản đến làm phụ vữa… Có những hôm trái gió, trở trời, vết thương đau nhức nhưng ông Thiết luôn tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để nuôi các con ăn học. Sau nhiều năm vất vả, có được số vốn ban đầu, năm 2011, ông bàn với vợ mạnh dạn vay thêm vốn ngân hàng và người thân đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi, kết hợp trồng cây ăn quả, bắt đầu hành trình làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Không quản ngại nắng mưa, khó khăn, người lính năm xưa tích cực nghiên cứu sách báo, xem đài và đến nhiều nơi để thăm quan mô hình, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Trời không phụ lòng người, trừ chi phí, trung bình mỗi năm ông Thiết thu lãi 300-400 triệu đồng từ mô hình trang trại tổng hợp, cửa hàng kinh doanh thức ăn chăn nuôi… Từ một hộ nghèo, với tinh thần vượt khó, người thương binh này từng bước tạo lập được cơ ngơi khang trang, kinh tế khá giả. Từ đó, ông có điều kiện chăm lo cho các con học hành. Hiện cả ba người con của ông đều tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định.

Thành công trong phát triển kinh tế, thương binh Nguyễn Văn Thiết luôn sẵn lòng giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những người có hoàn cảnh kém may mắn, nhất là những hội viên Hội Cựu chiến binh xã, thôn. Nhiều hộ được ông cho vay vốn không tính lãi, bán phân bón, thức ăn chăn nuôi theo hình thức trả chậm, hướng dẫn áp dụng khoa học kỹ thuật vào xây dựng mô hình kinh tế nên đã vơi bớt khó khăn trong cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ghi nhận những nỗ lực của bản thân và đóng góp cho quê hương, thương binh Nguyễn Văn Thiết được Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tặng Bằng Khen. Hội Cựu chiến binh các cấp, UBND huyện, xã khen thưởng.

Mai Anh – Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao

V-TIN HOẠT ĐỘNG

 1. Hiệp Hoà đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Mặc dù chịu tác động lớn do ảnh hưởng của dịch covid 19 và tình hình biến động thế giới nhưng huyện đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đạt kết quả tích cực. Trong đó triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư công, các công trình dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ. Từ đầu năm đến nay, theo kế hoạch đầu tư công, toàn huyện triển khai thực hiện 107 dự án với tổng mức đầu tư 2.890 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 198 tỷ đồng, đạt 45,7% KH vốn 2022. Đồng thời, huyện chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, các xã, thị trấn tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, tổ chức lựa chọn nhà thầu khởi công các dự án trong kế hoạch đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân nguồn vốn đạt 100% KH, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác nghiệm thu quyết toán dự án hoàn thành, rà soát điều chỉnh kế hoạch đầu tư với nhiều dự án lớn. Ngoài ra công tác đấu thầu được thực hiện chặt chẽ, trong 6 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 15 dự án với 24 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu 368,6 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách Nhà nước 1,98 tỷ đồng. Đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng và quyết toán 14 dự án hoàn thành, các xã thị trấn hoàn thành đưa vào sử dụng 15 dự án, khởi công mới 05 dự án.

 1. Hiệp Hòa đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên

Thời gian qua, các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng; đến hết tháng 6/2022 toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 85 đảng viên mới, đạt 37,61% kế hoạch năm. Một số đơn vị đã có nhiều cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra như: Đảng bộ xã Châu Minh kết nạp được 7/5 đạt 140%, xã Thanh Vân kết nạp được 5/4 đạt 125%, xã Đoan Bái kết nạp được 6/6 đạt 100%, xã Đông Lỗ kết nạp được 8/8 đạt 100%, Chi bộ Trường THPT Hiệp Hoà số 3 kết nạp được 5/5 đạt 100%…

Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Thường trực Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tập trung rà soát, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 54-KH/HU ngày 05/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kết nạp đảng viên năm 2022, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch xong trước tháng 11/2022. Đảng ủy các xã, thị trấn rà soát những đồng chí Trưởng thôn, phó thôn và tổ dân phố đã được bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng nếu đủ điều kiện thì xem xét, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị kết nạp đảng viên ngay; những trường hợp Trưởng thôn, phó thôn, tổ dân phố mà chưa được bồi dưỡng nếu đủ điều kiện thì lập ngay danh sách cử đi bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng xong trong tháng 7/2022. Tổ trưởng các tổ công tác theo Quyết định số 1019-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch số 54-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết nạp đảng viên năm 2022; đôn đốc những đơn vị có tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên còn thấp (dưới 90%); yêu cầu thực hiện nghiêm Công văn số 629-CV/HU ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong đó nâng tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn, tổ dân phố lên trên 90%. Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ thường xuyên quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên bảo đảm yêu cầu về số lượng và chất lượng.

 1. Hiệp Hòa sơ kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 13/7/2022, Ban chấp hành đảng bộ huyện Hiệp Hòa đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngô Tiến Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Bùi Huy Khánh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Công Bộ – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các Phòng, Ban, Ngành, Đoàn thể của huyện.

6 tháng đầu năm 2022 Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp các ngành, các địa phương trong huyện thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, đảm quốc phòng. Công tác phòng chống dịch Covid 19 được tập trung chỉ đạo hiệu quả theo đúng chỉ đạo của TW, của Tỉnh, của Huyện. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện chủ động bài bản, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Việc thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII, XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên được các cấp các ngành tích cực triển khai, đi vào chiều sâu. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng và phòng chống tham nhũng được nâng lên, kịp thời xử lý nghiêm minh. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội được đẩy mạnh thực hiện. Kinh tế xã hội huyện 6 tháng đầu năm 2022 duy trì mức tăng trưởng ổn định. Huyện đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn huyện, đặc biệt ưu tiên cho công tác GPMB các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện. Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 6405 tỷ đồng, tăng trưởng 34,2% so với cùng kỳ, đạt 47,1% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp được triển khai tích cực, đã hoàn thành gieo cấy lúa vụ xuân trong khung thời vụ tốt nhất; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt không để xảy ra lây lan, bùng phát. Công tác xây dựng NTM nâng cao tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện.

Một số chỉ tiêu kinh tế có mức tăng khá so với cùng kỳ như: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp tăng 56,5%. Huyện cũng quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chăm lo Tết cho người có công và các đối tượng chính sách. Công tác tuyển quân hoàn thành 100% chỉ tiêu đảm bảo an toàn, công bằng, công khai, đúng luật; kiểm soát chặt chẽ, thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng pháo nổ trên địa bàn, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Ngô Tiến Dũng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác 6 tháng đầu năm 2022. Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu toàn huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác Phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ ngành TW, của Tỉnh, của Huyện; tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả chương trình hành động bổ sung thực hiện Nghị quyết  Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; tiếp tục tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của TW, các Nghị quyết chuyên đề toàn khóa của Tỉnh ủy, Huyện ủy; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu Chiến binh huyện nhiệm kỳ 2022-2027; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức các kỳ họp HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của UBND các cấp; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện công tác quản lý Nhà nước về công tác tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định; MTTQ và các đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền và chung sức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, thực hiện giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐẢNG ỦY BAN MTTQ THỊ TRẮN THẮNG LỄ Kỷ NIỆM 65 NĂM NGÀY THÀNH LẬP THI TRÂN THẮNG 20/7/1 20/7 ዛU VÀ ĐÓN NH ሳNG NHÌ'

Chiều 20/7, Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ thị trấn Thắng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập thị trấn Thắng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đến dự có các đồng chí: Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TTHĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số Sở, ban ngành của tỉnh; đại diện Huyện ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ huyện và các ban ngành, đoàn thể huyện.

VI- ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 8/2022

 1. Tuyên truyền những sự kiện thời sự, chính trị trong nước và quốc tế; các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy và UBND tỉnh

– Tiếp tục bám sát tình hình các sự kiện thời sự, chính trị trong nước, quốc tế; trong đó, tập trung tuyên truyền về kết quả các chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo các quốc gia và vùng lãnh thổ; các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm các nước trên thế giới… Tiếp tục theo dõi phản ánh tình hình Nga-Ucraina; Nga-EU; Trung Quốc- Mỹ; tình hình Trung Đông; Mỹ-Nga; Mỹ-Iran; Trung Quốc-Ấn Độ…

– Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; các chính sách, pháp luật mới của Nhà nước. Trong đó, tập trung triển khai công tác nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tuyên truyền đánh giá kết quả 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

– Tiếp tục tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

– Tiếp tục tuyên truyền về đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư, trưởng thôn, tổ dân phố mới được bầu trong nhiệm kỳ mới.

– Tuyên truyền về “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Camphuchia” và “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào” 2022 (Các địa phương, đơn vị triển khai tuyên truyền theo các nội dung tại Kế hoạch số 61-KH/BTGTU ngày 6/6/2022 và Kế hoạch số 64-KH/BTGTU ngày 17/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ).

 1. Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, những nhiệm vụ, giải pháp tháng 8 năm 2022

– Tuyên truyền những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các địa phương, đơn vị tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022; trong đó nêu bật quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

– Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; triển khai thực hiện các nghị quyết kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIX; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tập trung cao triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiến độ, chất lượng.

– Tuyên truyền công tác chuẩn bị, kiểm tra các điều kiện, sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất thường trong mùa mưa, bão 2022; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chăn nuôi.

– Tuyên truyền công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân; công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng, chống cháy, nổ; phòng, chống tội phạm xã hội; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; chú trọng công tác phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè.

– Tiếp tục tuyên truyền Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng, giai đoạn 2022-2030” theo Quyết định số 311/QĐ-TTg, ngày 05/3/2022 của Chính phủ.

 1. Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19

– Đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 38/NQ-CP, ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện của tỉnh theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Đảm bảo giữa phòng, chống dịch bệnh với phát triển kinh tế-xã hội và ổn định đời sống của nhân dân.

– Tuyên truyền công tác tiêm vaccine phòng dịch bệnh cho người lớn và trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (mũi 3 và mũi 4); nâng cao ý thức và cách thức phòng, chống dịch cho người dân, cho doanh nghiệp; tránh tình trạng chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch…

 1. Tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm

4.1. Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 – 01/8/2022)

          4.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (7/8/1912- 7/8/2022), Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (nay là Chủ tịch nước)

– Tuyên truyền về cuộc đời, hoạt động cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật vai trò, đóng góp của Đồng chí trong việc tham mưu ban hành những quyết sách mới trong công cuộc xây dựng đất nước, như tham mưu cho Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IV ra Chỉ thị 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 “Về cải cách công tác khoán, mở rộng, khoán sản phẩm đến nhóm, người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp” để tháo gỡ sự trì trệ trong nông nghiệp, tạo ra luồng gió mới trong xây dựng nền sản xuất nông nghiệp thời kỳ mới.

– Tuyên truyền về những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Võ Chí Công – Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước ta; người chiến sĩ cách mạng kiên cường; là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn thể hiện phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, trung thành tuyệt đối với mục tiêu, lý tưởng cách mạng, làm hết sức mình để giữ gìn, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự gắn bó máu thịt giữa Đảng và Nhân dân; luôn gần gũi, quý trọng Nhân dân; sống giản dị, khiêm tốn, đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết.

4.3. Kỷ niệm 77 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022)

– Tuyên truyền về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám trong công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Tuyên truyền những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước gần tám thập kỷ qua, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay; nêu bật công lao, cống hiến to lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế trong các giai đoạn cách mạng.

 1. Khẩu hiệu tuyên truyền

– Nhiệt liệt chào mừng 110 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công (07/8/1912-07/8/2022)!

          – Nhiệt liệt chào mừng 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022)!

          – Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

          – Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          – Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          – Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ảnh đầu trang: Ngày 18, 19/7/2022, HĐND huyện Hiệp Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 5. Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét các báo cáo, thông báo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, UB MTTQ huyện và các cơ quan đơn vị; thảo luận, đánh giá kết quả phát triển KT-XH, những vấn đề cử tri quan tâm trong 6 tháng đầu năm 2022.

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Hiệp Hoà