Hiệp Hòa: Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới 6 tháng đầu năm 2022

Thời gian qua, các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng; đến hết tháng 6/2022 toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 85 đảng viên mới, đạt 37,61% kế hoạch năm. Một số đơn vị đã có nhiều cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra như: Đảng bộ xã Châu Minh kết nạp được 7/5 đạt 140%, xã Thanh Vân kết nạp được 5/4 đạt 125%, xã Đoan Bái kết nạp được 6/6 đạt 100%, xã Đông Lỗ kết nạp được 8/8 đạt 100%, Chi bộ Trường THPT Hiệp Hoà số 3 kết nạp được 5/5 đạt 100%…

Xác định phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, Thường trực Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở tập trung rà soát, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 54-KH/HU ngày 05/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kết nạp đảng viên năm 2022, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Kế hoạch xong trước tháng 11/2022. Đảng ủy các xã, thị trấn rà soát những đồng chí Trưởng thôn, phó thôn và tổ dân phố đã được bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng nếu đủ điều kiện thì xem xét, chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị kết nạp đảng viên ngay; những trường hợp Trưởng thôn, phó thôn, tổ dân phố mà chưa được bồi dưỡng nếu đủ điều kiện thì lập ngay danh sách cử đi bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng xong trong tháng 7/2022. Tổ trưởng các tổ công tác theo Quyết định số 1019-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch số 54-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết nạp đảng viên năm 2022; đôn đốc những đơn vị có tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên còn thấp (dưới 90%); yêu cầu thực hiện nghiêm Công văn số 629-CV/HU ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong đó nâng tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn, tổ dân phố lên trên 90%. Các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ thường xuyên quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên bảo đảm yêu cầu về số lượng và chất lượng.

Ảnh tư liệu đầu trang: Trao quyết định kết nạp Đảng viên mới

HGiang tổng hợp