Hiệp Hoà- Bắc Giang đẩy nhanh tiến độ đầu tư công

Thời gian qua mặc dù chịu tác động lớn do ảnh hưởng của dịch covid 19 và tình hình biến động thế giới nhưng huyện Hiệp Hoà đã đề ra nhiều giải pháp quyết liệt, tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đạt kết quả tích cực. Trong đó triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư công, các công trình dự án trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ.

Từ đầu năm đến nay, theo kế hoạch đầu tư công, toàn huyện triển khai thực hiện 107 dự án với tổng mức đầu tư 2.890 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 198 tỷ đồng, đạt 45,7% KH vốn 2022. Đồng thời, huyện chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư, các xã, thị trấn tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, tổ chức lựa chọn nhà thầu khởi công các dự án trong kế hoạch đầu tư công, phấn đấu hoàn thành giải ngân nguồn vốn đạt 100% KH, chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác nghiệm thu quyết toán dự án hoàn thành, rà soát điều chỉnh kế hoạch đầu tư với nhiều dự án lớn. Ngoài ra công tác đấu thầu được thực hiện chặt chẽ, trong 6 tháng đầu năm, huyện đã tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 15 dự án với 24 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu 368,6 tỷ đồng, tiết kiệm ngân sách Nhà nước 1,98 tỷ đồng. Đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng và quyết toán 14 dự án hoàn thành, các xã thị trấn hoàn thành đưa vào sử dụng 15 dự án, khởi công mới 05 dự án.

Ảnh minh hoạ đầu trang: Thảo luận phương án giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp ( ảnh Ngọc Anh)

HG tổng hợp