Nghị quyết số 24-NQ/HU ngày 28/4/2022 của ban Thường vụ Huyện uỷ về lãnh đạo thực hiện giải toả hành lang ATGT, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị phục vụ cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295 từ thị trấn Thắng đến cầu Mai Đình- Đông Xuyên

  1. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1.1. Quan điểm

Cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường tỉnh (ĐT) 295 từ thị trấn Thắng đến cầu Mai Đình (Km54+00 đến Km 69+100) để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống của người dân, do đó cần vận động Nhân dân tự nguyện hiến đất, giải tỏa hành lang an toàn giao thông (ATGT), bàn giao mặt bằng cho Nhà nước thực hiện việc cải tạo, nâng cấp đồng bộ mặt đường, hệ thống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng…

Xác định giải tỏa hành lang ATGT, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị phục vụ cải tạo, nâng cấp ĐT 295 là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở có tuyến đường đi qua năm 2022.

1.2. Mục tiêu

1.2.1. Về giải tỏa hành lang, giải phóng mặt bằng

Vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự nguyện trả lại đất (hiến đất), tự tháo dỡ công trình để giải tỏa hành lang ATGT, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị hai bên ĐT 295. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2022 và hoàn thành xong trong tháng 7/2022.

1.2.2. Về cải tạo, nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước

– Đối với đoạn từ Km54+00 đến Km 66+100 cải tạo, nâng cấp với bề rộng mặt đường 11m. Những đoạn đi qua khu đông dân cư xây rãnh dọc thoát nước B600 hai bên bằng gạch, tấm đan bê tông cốt thép chịu lực hoặc cống hộp chịu lực, mép tấm đan bằng mép đường. Hệ thống thoát nước ngang được đấu nối theo phạm vi mở rộng mặt đường (mở rộng lòng đường lên khoảng 5m so với hiện nay).

– Đối với đoạn từ Km 66+100 – Km 69+100 (đoạn qua KCN Hòa Phú) đầu tư nâng cấp theo mặt cắt ngang quy hoạch rộng 42m.

1.2.3. Về chỉnh trang đô thị

– Thực hiện chỉnh trang đô thị 2 bên đường qua khu dân cư khu vực thị trấn Thắng và các xã Danh Thắng, Thường Thắng, Bắc Lý, Hương Lâm, Châu Minh, Mai Đình đối với những nơi người dân đồng tình ủng hộ cao, có đủ diện tích để lát vỉa hè và trồng cây xanh.

– Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đoạn từ Phố Hoa đến Cầu Mai Đình-Đông Xuyên để đảm bảo an toàn giao thông.

– Bố trí sắp xếp lại các biển quảng cáo, biển báo hiệu an toàn giao thông, hệ thống dây điện, cáp viễn thông đảm bảo bảo mỹ quan đô thị và theo quy định.

– Vận động Nhân dân chỉnh trang nhà cửa, cổng, tường rào, trồng cây xanh đảm bảo mỹ quan và xây dựng tuyến đường đô thị văn minh, kiểu mẫu.

  1. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

2.1.Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện, xã, thôn có tuyến ĐT 295 đi qua triển khai ngay công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông nói chung; cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT 295 nói riêng đối với sự phát triển kinh tế – xã hội, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, quốc phòng, an ninh của huyện. Từ đó tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia, chia sẻ trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Nhà nước để tập trung xây dựng tuyến ĐT 295 đồng bộ, hiện đại.

Thông tin cho các tổ chức và người dân dọc hai bên tuyến ĐT 295 nắm được chủ trương của tỉnh, huyện về cải tạo, nâng cấp, mở rộng, chỉnh trang đô thị ĐT 295 xong trong năm 2022; trong đó thực hiện giải tỏa hành lang, giải phóng mặt bằng thực hiện từ tháng 5/2022 và hoàn thành xong trong tháng 7/2022 để người dân đồng thuận, ủng hộ.

2.2.Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền cơ sở nơi có tuyến ĐT 295 đi qua

Các cấp ủy, chính quyền nơi có tuyến ĐT 295 đi qua phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao nhất, hoàn thành công việc trong thời gian sớm nhất; trong đó, Đảng ủy (nơi có ĐT295) ban hành nghị quyết chuyên đề, UBND xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công, giao việc cho các chi bộ, trưởng các thôn, tổ dân phố, các ngành, đoàn thể ở cơ sở và đảng viên chịu trách nhiệm thực hiện. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, tiên phong làm trước; đồng thời tích vực vận động Nhân dân thực hiện, làm theo, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp trong toàn huyện.

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở đối với công tác giải tỏa hành lang ATGT, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị dọc ĐT 295. Nơi nào có biểu hiện né tránh, đùn đẩy trách nhiệm lên cấp trên hoặc không tích cực thực hiện thì người đứng đầu và tập thể chịu trách nhiệm trước BTV Huyện ủy. Kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022 đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có liên quan.

Giải tỏa hành lang ATGT, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị phải được thực hiện với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt, đảm bảo tiến độ đầu tư và quy mô dự án đã được phê duyệt. Xử lý nghiêm thông qua các hình thức, biện pháp thích hợp các trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT, chây ỳ, chống đối, không chịu bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

Kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt; xử lý nghiêm những tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên không gương mẫu, cố tính không chấp hành, gây cản trở, tuyên truyền sai chủ trương của huyện về giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang ATGT, chỉnh trang đô thị.

2.3. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận ủng hộ dự án; trong đó nắm rõ đoàn viên, hội viên của tổ chức dọc hai bên ĐT 295 để phân công cán bộ đoàn, cán bộ hội đến tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện việc hiến đất giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang ATGT đảm bảo đúng thời gian quy định. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của Nhân dân liên quan đến dự án để phản ánh kịp thời tới cấp ủy đảng, chính quyền có biện pháp giải quyết phù hợp.

Vận động Nhân dân chủ động chỉnh trang, sơn sửa tường rào, cổng nhà, biển hiệu, cắt tỉa cây xanh, trồng hoa… phục vụ thực hiện chỉnh trang đô thị, lát vỉa hè, trồng cây xanh, lắp đặt đèn chiếu sáng, sơn vạch vỉa hè bảo đảm mỹ quan đường phố…

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

3.1. UBND huyện:

Tham mưu cho BTV Huyện ủy thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện giải tỏa hành lang ATGT, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị phục vụ cải tạo và nâng cấp ĐT 295, thời gian xongtrước ngày 05/5/2022.

Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung công việc, phân công rõ nhiệm vụ, tiến độ hoàn thành cho các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn; thời gian xong trước ngày 05/5/2022.

Bổ sung vào kế hoạch GPMB những dự án trọng điểm năm 2022; đồng thời bổ sung nội dung, kết quả giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang ATGT, chỉnh trang đô thị ĐT 295 là một trong những tiêu chí đánh giá người đứng đầu và cộng điểm thi đua của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn liên quan. Giải phóng mặt bằng, giải tỏa hành lang an toàn giao thông xong trong tháng 7/2022 để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Hoàn thiện hồ sơ, đề xuất với Thường trực HĐND huyện đưa vào nội dung kỳ họp gần nhất thông qua danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (phần huyện làm chủ đầu tư).

Phân công lãnh đạo UBND huyện thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của ngành, lĩnh vực liên quan đảm bảo các công việc hoàn thành theo Kế hoạch.

Định kỳ hàng tháng kiểm điểm tiến độ thực hiện, báo cáo về BTV Huyện ủy kết quả thực hiện các nội dung theo kế hoạch.

3.2. Đảng ủy các xã, thị trấn nơi có dự án đi qua:

Xây dựng nghị quyết, kế hoạch chuyên đề xong trước ngày 10/5/2022 và trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết; giao trách nhiệm cho từng đồng chí trong đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, thị trấn, các chi bộ; chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chính quyền để tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, tự giác tháo rỡ công trình; kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện; xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân không chấp hành, tuyên truyền sai chủ trương, đường lối của tỉnh, huyện trong quá trình tổ chức thực hiện cải tạo, nâng cấp tuyến đường.

3.3. Tổ công tác theo Quyết định số 1080-QĐ/HU ngày 20/4/2022 của Huyện ủy phối hợp với Đảng ủy, UBND xã tuyên truyền các chủ trương, chính sách của tỉnh, huyện về các nội dung liên quan đến giải tỏa hành lang ATGT, giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, cải tạo, nâng cấp ĐT 295.

3.4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị quyết; các nội dung liên quan đến giải tỏa hành lang, giải phóng mặt bằng phục vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng và chính trang đô thị ĐT 295 xong trước ngày 10/5/2022 tới đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

3.5. Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách xã có tuyến ĐT 295 đi qua thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết tại đơn vị phụ trách; kịp thời báo cáo UBND huyện và Thường trực Huyện ủy những khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo.

3.6. Giao UBND huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan, ban, ngành liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này, định kỳ báo cáo BTV Huyện ủy theo quy định.

Nghị quyết này được quán triệt đến chi bộ để triển khai thực hiện.

Nguồn: Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ Hiệp Hoà