Hội nông dân tỉnh Bắc Giang gửi thư ngỏ kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ vải thiều

Năm 2022, sản lượng vải thiều toàn tỉnh Bắc Giang ước đạt 180 nghìn tấn. Thời gian thu hoạch khoảng từ nay cho đến 30.7.2022. UBND tỉnh Bắc Giang đã chủ động, tích cực kết nối với tham tán thương mại các nước, với các tỉnh biên giới Việt – Trung, các tập đoàn, các doanh nghiệp, chợ đầu mối, thương nhân để tiêu thụ vải thiều. Tỉnh Bắc Giang đã phối hợp bán vải thiều trên một số sàn thương mại điện tử.

Tuy nhiên, do tình hình hiện nay ở Trung Quốc nên vải thiều rất khó vào thị trường nội địa nước này. Mặt khác, lượng vải thiều tiêu thụ ở các thị trường Mỹ, Nhật Bản, EU… chưa nhiều. Dự báo việc tiêu thụ vải thiều năm nay sẽ rất khó khăn. Vậy nên rất cần sự cảm thông, và hỗ trợ tiêu thụ của các doanh nghiệp, người tiêu dùng.