Bắc Giang thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 29/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tỉnh Bắc Giang tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Dương Văn Thái – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp, cùng dự có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Ngày 14/6/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 388-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh gồm 15 thành viên, do đồng chí Dương Văn Thái – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm 5 đồng chí: Lê Thị Thu Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (Phó Trưởng Ban Thường trực); Tống Ngọc Bắc – Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hương – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Toản – Giám đốc Công an tỉnh.

09 ủy viên Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh.

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh được thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư. Ban Chỉ đạo sẽ ban hành quy chế làm việc, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo cũng sẽ có con dấu riêng để hoạt động và giao cơ quan thường trực quản lý, sử dụng theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Dương Văn Thái – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực tập trung hoàn thiện sớm về quy chế làm việc và chương trình làm việc, nghiên cứu kỹ nội dung dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, qua đó bổ sung những công việc cụ thể, sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và địa bàn được phân công phụ trách; bám sát kế hoạch chương trình công tác của Ban Chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2022 để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Đồng chí Dương Văn Thái nhấn mạnh, thống nhất nhận thức Đảng, nhà nước tập trung cao cho công tác PCTNTC. Việc Ban Chỉ đạo PCTNTC tỉnh được thành lập sẽ tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN. Đồng thời minh chứng cho sự quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ tỉnh, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp PCTN, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Đồng thời xác định và thống nhất nhận thức công tác PCTN là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ khó khăn, là sứ mệnh mà toàn Đảng bộ đặt lên vai, do vậy Ban Chỉ đạo cần tập trung thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành mình, nhiệm vụ được phân công chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban Chỉ đạo phân công. Những vướng mắc phát sinh báo cáo kịp thời về cơ quan thường trực, Trưởng Ban Chỉ đạo để thống nhất chỉ đạo thực hiện. Theo đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm./.

Dương Thủy