Hiệp Hòa: Tổng giá trị sản xuất tăng 14,3%

Mặc dù trong những tháng đầu năm vẫn chịu nhiều tác động của dịch bệnh covid-19 và tình hình chung của thế giới. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, tập trung các giải pháp phục hồi kinh tế, do vậy tình hình kinh tế, xã hội của huyện vẫn có bước tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất toàn huyện 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 5.017 tỷ đồng, tăng trưởng 14,3%, đạt 37% kế hoạch. Trong đó: Công nghiệp – Xây dựng ước đạt 3.125 tỷ đồng, tăng 19,6%, đạt 35% kế hoạch; Dịch vụ ước đạt 900 tỷ đồng, tăng 5,4%, đạt 43% kế hoạch; Nông- Lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 992 tỷ đồng, tăng 7,7%, đạt 40% kế hoạch. Các doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 20.000 lao động, nộp ngân sách trên 41,5 tỷ đồng, chiếm 24,73% tổng thu ngân sách trên địa bàn.

Thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp với quyết tâm cao độ trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, mở rộng sản xuất; tập trung giải phóng mặt bằng, phát triển đô thị, xây dựng hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn… Góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

Ảnh minh hoạ đầu trang

HG tổng hợp