Di tích xếp hạng cấp tỉnh trên địa bàn huyện Hiệp Hòa

Chùa Linh Gióng, thôn Tân Chung, xã Đồng Tân, huyện Hiệp Hòa.

 

STT

 

Tên di tích Đối tượng thờ Địa điểm
1 Đình Đông Lâm

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Linh Quang

Đô Giang

Diên Bình

Xã Hương Lâm
2 Đình Mai Phong

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Cao Sơn

Tam Giang

Xã Mai Trung
3 Đình Lý Viên

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn

Quý Minh

Tam Giang

Xã Bắc Lý
4 Chùa Lý Viên

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Bắc Lý
5 Chùa Đông Lâm

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hương Lâm
6 Chùa Chèo

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Thờ Phật Xã Thái Sơn
7 Đình Tân Chung

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Tam Giang

Quý Minh

Xã Đồng Tâm
8 Chùa An Lạc

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Mai Đình
9 Chùa Nguyễn

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Thờ Phật Xã Mai Đình
10 Đình Quế Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh

Dương Tự Minh

Thiều Dương Công chúa

Xã Thái Sơn
11 Di tích lưu niệm Bác Hồ về thăm thôn Cẩm Xuyên

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Bác Hồ Xã Xuân Cẩm
12 Đình Ninh Tào

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh

Tam Giang, Diên Bình

Xã Hợp Thịnh
13 Chùa Ninh Tào

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hợp Thịnh
14 Chùa Diên Phúc

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Thờ Phật Xã Hợp Thịnh
15 Đình Thắng Núi

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Dương Tự Minh Xã Đức Thắng
16 Đình Đồng Áng

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Ngũ vị Thành hoàng:

Đại Đông Giang

Tiểu Đông Giang

Cao Sơn, Quý Minh

Thiều Dương Công chúa

Xã Đồng Tâm
17 Chùa Y Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hòa Sơn
18 Đình Thanh Vân

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Cao Sơn, Quý Minh Xã Thanh Vân
19 Đình Đoan Bái

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Lý Cương Nghĩa

Đào Thiên Nương

(thánh phụ, thánh mẫu)

Xã Đoan Bái
20 Lăng Chúa Đôi

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Ngô Công Mỹ Xã Thái Sơn
21 Chùa An Thất

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hoàng An
22 Chùa Hưng Phúc

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Thờ Phật Xã Quang Minh
23 Đình Vạn Thạch

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Diên Bình Công chúa

Cao Sơn, Quý Minh

Xã Hoàng Vân
24 Đình Nga Trại

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh Xã Hương Lâm
25 Chùa Nga Trại

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hương Lâm
26 Đình Ngọc Thành

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh

Lâm Giang Đô thống

Xã Ngọc Sơn
27 Chùa Ngọc Thành

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Ngọc Sơn
28 Nghè Cầu Hang

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Diên Bình Công chúa Xã Hoàng Vân
29 Chùa Tường Vân

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hòa Sơn
30 Chùa Diên Quang

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Xuân Cẩm
31 Đình Cẩm Hoàng

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Tam Giang

Từ Nhan

Hằng Nga công chúa

Xã Xuân Cẩm
32 Chùa Cẩm Hoàng

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Xuân Cẩm
33 Chùa Thanh Quốc

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Mai Đình
34 Chùa Cả

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Thờ Phật Xã Bắc Lý
35 Đình Ngọ Xá

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Tam Giang Xã Châu Minh
36 Đình Trung Hòa

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Tam Giang

Cao Sơn

Quý Minh

Xã Mai Trung
37 Chùa Trung Hòa

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Mai Trung
38 Lăng Nội Dinh

Di tích Kiến trúc nghệ thuật

Ngô Tướng Công Xã Mai Trung
39 Nghè Ngũ Giáp

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Tam Giang

Đức Trương Kiền

(con thứ tư của Trương Hống)

Xã Mai Đình
40 Đình An Cập

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh Xã Hoàng An
41 Chùa An Cập

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hoàng An
42 Chùa Non Xuân

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Lương Phong
43 Chùa Pháp Lôi

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Lương Phong
44 Nghè Chớp

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh Xã Lương Phong
45 Đình Hữu Định

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Tam Giang Xã Quang Minh
46 Chùa Hữu Định

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Quang Minh
47 Đình Mai Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Hùng Linh Công Xã Hùng Sơn
48 Chùa Thái Hòa (Chùa Hòa Tiến)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hùng Sơn
49 Chùa Linh Gióng (Chùa Tân Trung)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Đồng Tân
50 Đình Hạc Lâm

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Linh Quang hiển ứng

Đô Giang phả trạch

Diên Bình phu nhân

Xã Hương Lâm
51 Chùa Già Đề (Chùa Hạc Lâm)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hương Lâm
52 Đình Đồng Tâm

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Dương Tự Minh

Diên Bình công chúa

Xã Thái Sơn
53 Chùa Linh Quang

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hương Lâm
54 Đình Phúc Linh

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh, Đổng Vĩnh Xã Hương Lâm
55 Lăng Vân Cẩm

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Nguyễn Hạnh Thông Xã Đông Lỗ
56 Đình Lạc Yên

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh Xã Hoàng Vân
57 Đình Thường Hạ

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Dương Tự Minh

Diên Bình công chúa

Xã Thường Thắng
58 Chùa Linh Sóc

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Thường Thắng
59 Đình Sơn Giao

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thanh Công

Kỳ Công

Kim Nương

Xã Ngọc Sơn
60 Chùa Vĩnh Linh

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Ngọc Sơn
61 Đền Long Động

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Nguyệt Hoa công chúa

Cao Sơn, Đổng Vĩnh

Tam Giang

Xã Bắc Lý
62 Đình Đa Hội

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh

Đức Vua Bà

Thánh Tam Giang

Trương Đạm Nương

Xã Hợp Thịnh
63 Đình Thượng

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh

Độc Cước Tiêu Sơn

Xã Lương Phong
64 Chùa Thượng Quang

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Lương Phong
65 Đình Danh Thượng

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Dương Tự Minh Xã Danh Thắng
66 Chùa Danh Thượng

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Danh Thắng
67 Chùa Hưng Phúc (Chùa Ngọc Lâm)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hoàng Thanh
68 Chùa Chúng (Hồng Phúc Tự)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Đông Lỗ
69 Chùa Cả (Diên Khánh Tự)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hương Lâm
70 Chùa Vai (Phúc Linh tự)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Đoan Bái
71 Đình Phú Thuận

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cung Nghị Đại Vương

Diên Bình Công chúa

Xã Đoan Bái
72 Chùa Phú Thuận

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Đoan Bái
73 Đình Trung Đồng

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh Xã Đức Thắng
74 Đình Hương Thịnh

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Tam Giang Xã Quang Minh
75 Đình Trung Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Dương Tự Minh Xã Thái Sơn
76 Chùa Trung Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Thái Sơn
77 Đình Vân Cẩm

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh Xã Đông Lỗ
78 Chùa Vân Cẩm

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Đông Lỗ
79 Đình Trên

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Tam Giang Xã Đoan Bái
80 Chùa Cẩm Xuyên

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Xuân Cẩm
81 Đình Nội Hương

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Đương Giang Đại Vương

Linh Giang Thiên Thánh

Hồng Thánh Linh Thông

Linh Quang hiển thánh

Xã Hương Lâm
82 Đình Hương Ninh

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Cao Sơn, Quý Minh

Tam Giang

Xã Hợp Thịnh
83 Chùa Hương Ninh

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hợp Thịnh
84 Chùa Ngọ Khổng

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Châu Minh
85 Đình Hà Nội

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Thánh Tam Giang Xã Đại Thành
86 Chùa Thái Thọ

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Thái Sơn
87 Đình Hưng Đạo

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Cao Sơn, Quý Minh Xã Đông Lỗ
88 Chùa Hưng Đạo

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Đông Lỗ
89 Đình làng San

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Thánh Cao Sơn Xã Mai Đình
90 Chùa Làng San

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Mai Đình
91 Đền Tam Đông Vọng

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Nhị vị thần Tri Nông Xã Lương Phong
92 Lăng cụ Nghè Sổ (Đình Nguyên Nguyễn Đình Tuân)

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ cụ Nghè Sổ (Đình Nguyên Nguyễn Đình Tuân) Xã Mai Đình
93 Lăng họ Hà

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Tướng công Hà Phúc Tuệ-một vị quan lớn từng giữ chức Đặc tiến kim tử vinh lộc đại phu, Ty lễ giám, Kiếm Thái giám Cấp vũ hầu dưới triều vua Lê chúa Trịnh Xã Đoan Bái
94 Đình làng Vai

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Đức Thánh Tam Giang Xã Đoan Bái
95 Đình Bé

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Nơi thờ đức Vua bà, người đã có công dẹp giặc Ân, diệt bầy lang thú từ thời Hùng Vương đem cuộc sống yên bình cho dân nên được nhân dân quanh vùng Thù Sơn suy tôn làn Thành Hoàng Xã Hòa Sơn
96 Đình Ngũ Phúc

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thánh Tam Giang Xã Châu Minh
97 Đình làng Quyền

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Tích thờ những người có công với dân với nước dưới triều vua Trần Dụ Tông là ba anh em: Thanh Công Bản Cảnh Chiêu Thảo Đại Vương, Kỳ Công Bản Cảnh Chiêu Báo Đại vương và Kim Nương Bá Kỳ Đô công chúa đã có nhiều công lao đánh đuổi giặc phương Bắc xâm lược Xã Ngọc Sơn
98 Đình làng Dật

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thánh Tam Giang Xã Hợp Thịnh
99 Đình Cẩm Xuyên

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Quý Minh, Tam Giang, Đương Giang Xã Vân Cẩm
100 Chùa Ngọc Hiên

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hương Lâm
101 Chùa Linh Sơn

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Lương Phong
102 Đình Phúc Thắng Hạ

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Cao Minh, Quý Minh Xã Danh Thắng
103 Chùa Lạc Yên

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Hoàng Vân
104 Mộ và từ đường tiến sĩ Trịnh Ngô Dụng

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Tiến sĩ Trịnh Ngô Dụng Xã Hoàng Vân
105 Chùa Xuân Biều

Di tích Lịch sử-Văn hóa

Thờ Phật Xã Xuân Biềù

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s