Hiệp Hòa quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9

Sáng 14/8, Huyện ủy Hiệp Hòa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.
Phó BT Thường trực Huyện ủy Vũ Chí Kỳ triển khai thực hiện NQ
 
 
 
 
Đến dự có đồng chí Mai Sơn, tỉnh ủy viên, BT huyện ủy; các đồng chí Huyện ủy viên, Ủy viên TT HĐND huyện, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; Bí thư các chi đảng bộ cơ quan trực thuộc; Trưởng phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; cán bộ, chuyên viên các Ban xây dựng đảng, Trung tâm BDCT và Văn phòng Huyện ủy.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí: Vũ Chí Kỳ, Phó BT Thường trực Huyện ủy; Chủ tịch HĐND huyện , đồng chí Chu Quang Hiển, Thường vụ Huyện ủy Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; đồng chí Ngô Tiến Dũng, Thường vụ Huyện ủy-Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 9: Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Kết luận số 97-KL/TW  vê một số chủ chương giải pháp tiếp tục thực hiện NQ TW7 (khóa X0 về nông nghiệp, nông dann, nông thôn; “Một số chủ trương về xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng”; “Quy chế bầu cử trong Đảng”; việc lấy phiếu tín nhiệm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. Nghị quyết Trung ương 9 đã đề ra 4 nhóm giải pháp để thực hiện nhiệm vụ là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa và tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.
Đại biểu dự hội nghị học tập NQ
Bí thư Huyện ủy Mai Sơn Ban  yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Việc xây dựng chương trình hành động phải bám sát tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị; phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện; tích cực tuyên truyền, hướng dẫn vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước theo tinh thần Nghị quyết và chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy đã đề ra.
 
Tỉnh ủy viên Bí thư Huyện ủy Mai Sơn kết luận hội nghị
P Nhung-HG

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s