Chi hội Cựu Chiến binh thôn Tân Tiến: 9 năm liên tục đạt Trong sạch vững mạnh

Chi hội cựu chiến binh thôn Tân Tiến là một trong 11 chi hội thành lập đầu tiên của Hội CCB xã Thường Thắng. Từ năm 2005 trở về trước với 18 hội viên, là một chi hội khá của Hội CCB toàn xã. Từ năm 2006, quán triệt và thực hiện Pháp lệnh CCB, Nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh và Điều lệ Hội CCB trong phong trào thi đua yêu nước – Thi đua cựu chiến binh gương mẫu, chi hội đã từng bước vươn lên thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Hội, đạt danh hiệu đơn vị Trong sạch vững mạnh liên tục cho đến nay.
 
Trước hết nói về xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên: Từ năn 2005 trở về trước, chi hội Tân Tiến chỉ có 18 hội viên, trừ 3 hội viên có từ ngày đầu thành lập, trong 15 năm chỉ kết nạp được 15 hội viên, bình quân mỗi năm kết nạp được 1 hội viên. Có năm không kết nạp được hội viên nào. Nguyên nhân là do nhận thức về nhiệm vụ xây dựng Hội và Điều lệ Hội chưa thật đầy đủ. Có ý kiến cho rằng Hội CCB chỉ là hội của những CCB nhiều tuổi, có nhiều năm phục vụ trong Quân đội. Từ đó, việc tuyên truyền phát triển hội viên bị hạn chế. Nhiều CCB cũng chưa muốn vào Hội. Từ khi Pháp lệnh CCB có hiệu lực, nhất là sau khi có Nghị định 150/NĐ-CP của Chính Phủ; cán bộ chi hội được tập huấn, năm 2007, chi hội đã tổ chức cho hội viên và CCB, CQN học tập nghiên cứu Pháp lệnh, Điều lệ Hội, xây dựng chỉ tiêu kết nạp hội viên hàng năm; công tác tuyên truyền phát triển hội viên được đặt thành chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể của chi hội và của từng hội viên để phấn đấu thực hiện. Tính từ năm 2006 đến năm 2014, chi hội đã kết nạp 33đ/c, tăng 183,3% so với số hội viên từ năm 2005 về trước, đưa tổng số hội viên lên 51đ/c, (từ trần 5đ/c. số hội viên hiện có 46đ/). Trong đó, phát triển tập trung vào các năm 2008 đến 2011, kết nạp cơ bản hết CCB chống Mỹ và bảo vệ biên giới. Số CCB tham gia chống Pháp, chống Mỹ vào Hội 100%. Số hội viên là CQN tham gia bảo vệ Tổ Quốc và làm NVQS đạt 27/45 đ/c, bằng 60% (18 CQN còn lại hiện nay chủ yếu là những đ/c làm NVQS mới về). Số hội viên phát triển trong 5 năm từ 2009 đến 2014 bằng 191,6% so với 5 năm trước đó (2004 đến 2008). Đó là kết quả của nhận thức và việc duy trì đều sinh hoạt học tập, tổ chức các hoạt động của chi hội. Từ đó chi hội và hội viên CCB thôn Tân Tiến đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt tin cậy và tín nhiệm của chi bộ Đảng, Ban quản lý và nhân dân trong thôn.
 
Về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng chi bộ Đảng, Ban quản lý và các đoàn thể của thôn: Chi hội CCB thôn Tân Tiến có 10 hội viên là đảng viên, tất cả đều là những đ/c được rèn luyện, trưởng thành từ trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiếm 77% số đảng viên trong chi bộ (10/13đ/c, từ trần 2đ/c, hiện có 8/11đ/c). Trong số 3 đ/c đảng viên không phải là hội viên CCB thì 2 đ/c là do những đảng viên là hội viên CCB giúp đỡ, bồi dưỡng để chi bộ kết nạp. 
 
Việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa của thôn đều do những đảng viên là hội viên CCB đảm nhiệm. Do điều kiện tuổi mỗi ngày một cao, sức khỏe hạn chế, những năm gần đây, chi bộ đã thực hiện việc bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ, mạnh dạn giao nhiệm vụ cho số đảng viên và quần chúng trẻ có năng lực đảm nhiệm các vị trí trong BQL, đoàn thể của thôn như Trưởng thôn, chi hội Trưởng Phụ nữ, chi hội trưởng hội Khuyến học… Đảng viên là hội viên CCB lớn tuổi đảm nhiệm vị trí Bí thư, phó Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận. Từ việc lãnh đạo kịp thời của chi ủy chi bộ, Ban quản lý và các đoàn thể trong thôn hoạt động đồng đều, đưa phong trào của thôn phát triển đồng bộ, luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ của UBND và các đoàn thể ở xã giao. Sản xuất của nhân dân trong thôn phát triển, đời sống ngày một được nâng cao. Chỉ tính riêng gia đình hội viên của chi hội hiện nay, số hộ giầu và khá chiếm 54,3% (25 hộ), số hộ trung bình chiếm 43,4% (20 hộ), chỉ còn 1 hộ nghèo (2,3%). Tổ an ninh của thôn do 10 hội viên CCB đảm nhiệm, công tác an ninh trật tự luôn được bảo đảm. Phong trào khuyến học của thôn do các gia đình hội viên CCB làm nòng cốt, gương mẫu thực hiện, luôn được phát huy và giữ vững, là một thôn có phong trào khuyến học mạnh của xã. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoa” của thôn được toàn dân hưởng ứng. hàng năm, 100% gia đình hội viên CCB đạt Gia đình Văn hóa.
 
Đặc biệt năm 2011, thực hiện Nghị quyết số 22 của Đảng ủy xã về việc vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông, đổ bê tông đường làng, chi hội CCB thôn Tân Tiến đã đảm nhiệm gần như tất cả các khâu từ việc tuyên truyền vận động nhân dân, lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, tạo nguồn vốn, mở đường, tổ chức mời thầu, giám sát thi công. Ban xây dựng của thôn có 16 người thì 13 người là hội viên CCB. Ban giám sát cộng đồng có 3 người đều là hội viên CCB, thường xuyên giám sát chặt chẽ, bảo đảm cả tiến độ và chất lượng công trình. Toàn thôn đã đổ bê tông 2.800 mét đường với bề mặt trục đường chính rộng 3,5 mét, đường phụ rộng 2,5 mét, dày 0,20m; không kể đường ngõ đến các gia đình được phối hợp giữa thôn và các gia đình cùng làm. Tập thể chi hội CCB đã đàm nhiệm mở rộng mặt đường, san lề đường đoạn trục chính dài 250m với 250m3 đất sỏi. Hoàn thành công trình, BQL thôn và nhân dân đã thưởng cho chi hội CCB 5.000.000đ.
 
Với nhiệm vụ tham gia giáo dục truyền thồng cho thế hệ trẻ, chi hội CCB thôn Tân Tiến thường xuyên quan tâm bằng các hoạt động cụ thể. Ngoài việc tham gia tổ chức các hoạt động hè hàng năm cho thiếu niên nhi đồng, chi hội và hội viên CCB thường xuyên làm nòng cốt, lấy việc giáo dục khuyền học làm nội dung trọng tâm. Chi hội CCB cùng với BQL thôn động viên các gia đình hội viên, các dòng họ đến toàn thôn tổ chức đều đặn các hoạt động khuyến học hàng năm bằng các hình thức khen thưởng những cháu học sinh giỏi ở tất cả các cấp học từ tiểu học đến Đại học. Tổ chức cho các cháu đi tham quan Hà Nội, vào lăng viếng Bác Hồ.Toàn thôn đã xây dựng quỹ khuyến học với hơn 20 triệu đồng. Trong đó riêng dòng họ Nguyễn ở thôn đã xây dựng qũy khuyễn học với 20 triệu đồng, các gia đình hội viên CCB trong họ đều gương mẫu, làm nòng cốt tham gia cây dựng quỹ khuyến học; đã khen thưởng hàng trăn lượt học sinh, sinh viên giỏi. Chi hội CCB đã ủng hộ quỹ khuyến học của thôn 755.000đ, ủng hộ quỹ khuyến học của Hội CCB xã 460.000 đ
 
Các chỉ tiêu nhiệm vụ khác của phong trào thi đua, chi hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức của Hội CCB xã giao, như: vận động ủng hộ quỹ tình nghĩ của Hội CCB kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đạt 174%; ủng hộ quỹ hoạt động văn nghệ của Hội CCB xã đạt 150%. Trong 5 năm từ 2009 đến 2014, chi hội đã ủng hộ các cuộc vận động của Hội 7.740.000đ. các cuộc vận động ủng hộ của Ban công tác Mặt Trận thôn, 100% gia đình hội viên CCB đều gương mẫu hưởng ứng ủng hộ. 
 
Với sự chuyển biến mạnh mẽ và bền vững trong phong trào thi đua yêu nước – thi đua Cựu chiến binh gương mẫu, 10 năm qua, chi hội CCB thôn Tân Tiến luôn đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh xuất sắc,  được xã và huyên Hội CCB khen thưởng, trong đó từ năm 2007 đến năm 2012 được Hội CCB huyện khen, năm 2013 được Hội CCB xã khen. Nhiều hội viên gương mẫu hàng năm được Hội CCB huyện khen như các đ/c Nguyễn Văn Tá, Nguyễn Đức Lân, Nguyễn Văn Sợi.
 
Phát huy thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua yêu nước – Thi đua CCB gương mẫu, từ năm 2009 đến nay, phong trào thi đua của chi hội CCB thôn Tân Tiến đã trở thành nề nếp truyền thống, đóng góp tích cực vào thành tích trong phong trào thi đua chung của Hội CCB xã Thường Thắng.
 
Dưới đay là hình ảnh chi hội tham gia san mở nền đường và giám sat thi công đổ bê tông đường làng.
 
 
 
Nguyễn Đức Lân
 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s