Hội nghị tuyên truyền Hiến pháp mới tại xã Lương Phong

Để Hiến pháp 2013 sớm đi vào đời sống xã hội đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, nghiêm túc, sáng 23/5/2014, Phòng Tư Pháp huyện Hiệp Hòa phối hợp với UBND xã Lương Phong tổ chức hội nghị triển khai tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 cho toàn Đảng viên trong Đảng bộ xã.
 
Dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó phòng tư Pháp huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, các Đảng viên lão thành; đảng viên cao tuổi, trưởng các ban ngành đoàn thể, và toàn thể Đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.
 
 
Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó phòng tư Pháp huyện;
 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi được Quốc Hội thông qua ngày 28-11-2013, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII và có hiệu lực  từ ngày 1-1-2014, với 11 Chương, 120 Điều, giảm 1 Chương và 27 Điều so với Hiến pháp năm 1992. Hiến pháp thể hiện ý chí của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo cơ sở đảm bảo chính trị – pháp lý vững chắc cho dân tộc ta, nhân dân ta và nhà nước ta vượt qua những thách thức khó khăn, vững bước tiến lên trong thời kỳ đổi mới – thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
 
 
Đại biểu dự hội nghị
 
Tại hội nghị, Bà Nguyễn Thị Kim Oanh – Phó phòng Tư Pháp huyện đã trực tiếp tuyên truyền sơ lược về những nội dung cơ bản, những điểm mới của Hiến Pháp sửa đổi; nêu rõ về 11 Chương, 120 Điều của Hiến pháp 2013; đặc biệt các điểm mới của Hiến pháp về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; các vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; chủ quyền tổ quốc… Hiến Pháp năm 2013 là bản Hiến pháp vừa kế thừa các giá trị to lớn của Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980 và năm 1992, vừa thể chế hóa các quan điểm, phương hướng phát triển đã được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp mới có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, thể hiện sâu sắc, toàn diện sự đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị; thể hiện rõ và đầy đủ hơn bản chất dân chủ, tiến bộ của Nhà nước và chế độ ta trong thời kỳ quá độ lên CNXH, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng lãnh đạo, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quy định rõ ràng, đúng đắn, đầy đủ và khái quát hơn về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường, bảo vệ tổ quốc, tổ chức bộ máy nhà nước, về hiệu lực và quy trình sửa đổi Hiến pháp…. 
 
Qua đây, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành và bảo vệ Hiến pháp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
Vân Anh  – Đài TT Hiệp Hòa

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s