Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng đời sống văn hóa

Sáng 20/1, chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Nguyễn Thị Hoa đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào TD bảo vệ ANTQ và phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014. 
 
Đến dự có đồng chí Vũ Chí Kỳ, CT HĐND huyện; Thành viên BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện; Thành viên BCĐ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện; Trưởng các ban xây dựng đảng, chánh văn phong huyện ủy, UBND huyện, chủ tịch UBMTTQ huyện, trưởng các đoàn thể; Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND huyện; các cơ quan, đơn vị Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn Lãnh đạo Công an huyện, đội trưởng các đội nghiệp vụ, cán bộ xây dựng phong trào- Công an huyện; Bí thư đảng ủy, trưởng BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH, trưởng công an, cán bộ văn hóa các xã, thị trấn.
 
Năm 2013, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được củng cố, duy trì và phát triển, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa abnf huyện. Lực lượng công an từ huyện đến cơ sở đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động nắm tình hình và xử lý hiệu quả các vụ việc có liên quan đến an ninh trật tự; Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu của Chính phủ về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Đã phối hợp với MTTQ, các cơ quan, đoàn thể, nhà trường tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân, học sinh, nhân dân chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt trong 2 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 09 của Ban bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo cả Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh TQ trong tình hình mới, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được nâng cao; Lực lượng nòng cốt đã được quan tâm xây dựng và củng cố; Ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của cán bộ nhân dân trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng, tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư …đã có chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh TQ.
 
Trong năm qua phong trào TDĐKXDĐSVH cũng đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của người dân. Phong trào đã phát triển sâu rộng và trở thành phong trào thi đua yêu nước trong phát triển kinh tế- xã hội; Xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở cơ sở ngày càng có chất lượng, hiệu quả. Các phong trào như xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu phố văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, phong trào người tốt, việc tốt và xây dựng các điển hình tiên tiến; toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại…đã ngày càng đi vào nề nếp, từng bước nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước và chính quyền các cấp…
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoa, chủ tịch UBND huyện ghi nhận, biểu dương những cá nhân, tập thể đã đạt thành tích cao trong phong trào toàn dân BVANTQ và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2013. Đồng thời nhấn mạnh, năm 2014 yêu cầu nhiệm vụ trong công tác bảo đảm an ninh và xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ đặt ra hết sức nặng nề. Đề nghị các ngành, các cấp, các địa phương triển khai kế hoạch năm 2014 ngay từ đầu quý, bảo đảm phong trào phải tổ chức sâu hơn, rộng hơn, đi vào cơ sở, quần chúng nhân dân, tránh hình thức và không để xảy ra điểm nóng…, quan tâm đẩy mạnh chương trình phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực. Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ đạo các ngành chức năng, thông qua phong trào toàn dân BVANTQ cần đẩy mạnh công tác trật tự an toàn giao thông, chấn chỉnh công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thương mại, kinh tế dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán để người dân an tâm vui Tết. Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền nhất là ở cấp xã cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa theo các tiêu chí cụ thể, có kế hoạch thực  hiện ngay từ đầu năm. Trong đó quan tâm đến các tiêu chí: nâng cao đời sống nhân dân, gắn với các tiêu chí nông thôn mới; gắn phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với việc phát triển kinh tế ở địa phương, quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, coi trọng thực chất và hiệu quả của phong trào. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn trong việc thực hiện đời sống văn hoá, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.  Đồng thời, tiếp tục đẩy  mạnh phong trào xây dựng thiết chế văn hóa trên cơ sở tăng cường xã hội hóa…
 
Nhân dịp này, chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Hoa đã được Bộ trưởng Bộ công an trao tặng kỷ niệm chương trong lãnh đạo tổ chức và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Bộ trưởng Bộ công an trao tặng kỷ niệm chương cho 10 cá nhân là công an xã, bảo vệ dân số, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có thành tích trong phong trào bảo vệ ANTQ. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân đã được Bộ công an, giám đốc Công an tỉnh, chủ tịch UBND huyện khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ ANTQ; nhiều tập thể, cá nhân được chủ tịch UBND huyện khen thưởng trong xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, thôn văn hóa và có thành tích trong công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội TDTT lần thư 7 năm 2013.
 
 
Chủ tịch UBND huyện, bà Nguyễn Thị Hoa chủ trì hội nghị
 
 
 
 
 
 
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.
 
Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s