Bài viết của Tiến sỹ Nguyễn Đức Vân đăng trên Chinhphu.vn

HHN: Tiến sỹ Nguyễn Đức Vân- Chuyên viên cao cấp của Văn phòng Chính phủ, SĐT 0937214111– 08043521, Hộp thư xuangiang6888@gmail.com vừa gửi cho Hiephoa.net bài viết của anh giới thiệu  Nghị định mới ban hành của Chính phủ đăng trên Báo điện tử Chính phủ. Nghị điịnh này do anh chủ trì biên soạn. BBT Hiephoa,net trân trọng cảm ơn tiến sỹ Nguyễn Đức Vân và giới thiệu với bạn đọc  bài viết này:

Những điểm mới trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

 

Ngày 21 tháng 11 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị đinh số 190/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Điều lệ gồm 11 chương và 94 Điều. Ngoài quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm… của chủ sở hữu cũng như của Tập đoàn Hóa chất (TĐHC) thì Điều lệ có một số điểm mới so với Điều lệ trước đây: 
 
Chính phủ thống nhất ra Nghị định ban hành Điều lệ: Kể từ khi thí điểm thành lập mô hình Tập đoàn kinh doanh nhà nước theo hình thức Tổng công ty 90, 91 năm 1994 đến nay đến thí điểm mô hình Tập đoàn kinh tế nhà nước đều do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập và quyết định, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động cho những doanh nghiệp này. Tuân thủ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, lần này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam do Chính phủ ra Nghị định ban hành Điều lệ (tương tự các Tập đoàn và Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng quyết định đều do Chính phủ ra Nghị định ban hành Điều lệ)

Chính phủ thống nhất quản lý và thực hiện chức năng của chủ sở hữu nhà nước đối với TĐHCVN. Vốn điều lệ của TĐHC được nâng lên từ mức 8 ngàn tỷ đồng theo Điều lệ cũ năm 2009 nay là 16 ngàn tỷ đổng đảm bảo tương xứng với quy mô về vốn của Tập đoàn kinh tế nhà nước. Nhà nước là chủ sở hữu của TĐHCVN. 

Quyền, trách nhiệm của Bộ Công Thương: Bộ Công Thương là cấp trên trực tiếp của Hội đồng thành viên tại TĐHC, thực hiện 17 quyền trực tiếp được thể hiện ở Điều 25:  Đề nghị Thủ tướng quyết định phê duyệt Đề án thành lập công ty con 100% vốn nhà nước; quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật Chủ tịch Hội đồng thành viên TĐHC; Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật thành viên HĐTV (trừ chức danh Chủ tịch HĐTV), Tổng giám đốc, Kiểm soát viên chuyên ngành và trả lương cho chức danh Kiểm soát viên chuyên ngành của TĐHCVN,… (trước đây do Thủ tướng quyết định).

 Trách nhiệm của Chủ tịch HĐTV: Ngoài việc quy định rõ tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn  và chế độ làm việc của HĐTV, Điều lệ dành Điều 51 cho Chủ tịch HĐTV, trong đó quy định rõ Chủ tịch HĐTV có trách nhiệm “chủ trì xây dựng và chịu trách nhiệm thực hiện mục tiêu, chiến lược phát triển TĐHCVN”.

 Không thuê Tổng giám đốc: Điều lệ dành Mục 2 với 4 Điều (từ Điều 53 – 56) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc. Trong đó quy định “Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng thành viên do Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật theo đề nghị của Hội đồng thành viên”. Như vậy, Tổng giám đốc phải là thành viên HĐTV Tập đoàn HCVN và không quy định việc “thuê Tổng giám đốc” (chức danh này trước đây do Chủ tịch HĐTV Tập đoàn bổ nhiệm)

 Kiểm soát viên: Điều lệ dành Mục 4 với 9 Điều cho Kiểm soát viên với quy định rõ về tiêu chuẩn, điều kiện của Kiểm soát viên; chế độ làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ cũng như tiền lương, thù lao và các lợi ích khác. Đồng thời quy định về mối quan hệ giữa Kiểm soát viên với chủ sở hữu, với Hội đồng thành viên và Tống giám đốc TĐHCVN, mối quan hệ giữa các Kiểm soát viên. Đây là điểm hoàn toàn mới so với các điều lệ cũ vì trước đây chỉ có Kiểm soát viện nội bộ, giờ đây có riêng tổ chức Kiểm soát viên độc lập với tổ chức của Tập đoàn do Nhà nước bổ nhiệm và trả lương.

 Nghị định có hiệu lực từ ngày 05 tháng 01 năm 2014

 

 Chú thich ảnh: Dự án trọng điểm cải tạo và mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc có mức vốn đầu tư hơn 568 triệu USD nâng công suất lên 500 ngàn tấn urê/năm dự kiến đến cuối năm 2014 đi vào hoạt động.

 TS. Nguyễn Đức Vân- Chuyên viên Cao cấp VPCP- ĐT: 0937214111/CQ: 08043521

 

 

 

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s