Gắng sức mình cho quê hương thêm Xuân

 Trước thềm Xuân Giáp Ngọ 2014, nhìn lại hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Ngạn, là một bước chuyển tích cực, đánh dấu những thành công trên mọi lĩnh vực, trong đó chủ yếu tập trung vào hai nhiệm vụ chính: phát triển kinh tế-xã hội và công tác củng cố tổ chức cơ sở Đảng. Những thành quả của nửa nhiệm kỳ vừa là tiền đề cho cả chặng đường dài, là khởi đầu, khởi sắc, được dồn vào kết quả của năm 2013. Nhìn lại để ta càng vững tin, cùng bước tiếp trên chặng đường của mùa Xuân mới 2014.
 
 Là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang, Lục Ngạn cách trung tâm thành phố Bắc Giang 40 km về phía Đông Bắc. Với địa hình đồi núi đan xen, một vùng tiểu khí hậu khá đặc biệt, đã tạo cho Lục Ngạn những thuận lợi cũng như khó khăn trong phát triển kinh tế – xã hội. Trong những năm qua, phát huy những lợi thế sẵn có, đồng thời cũng khắc phục những khó khăn nảy sinh, người Lục Ngạn đã nỗ lực hạn chế khó khăn, nhằm tạo đà phát triển, được thể hiện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, có sự góp phần quan trọng của việc duy trì đảm bảo ổn định về chính trị, an ninh trật tự xã hội được giữ vững, đặc biệt, do tập trung lãnh đạo có trọng điểm, đổi mới, sáng tạo hơn trong chỉ đạo, điều hành, nên cơ bản các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
 Về cơ bản, các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của huyện đều ổn định, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp phát huy được thế mạnh, mang lại giá trị kinh tế cao. Tổng giá trị sản xuất của ngành (theo giá hiện hành) đạt 3.268 tỷ đồng đạt 109% kế hoạch. Phát triển kinh tế rừng, chú trọng việc giao đất, giao rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Năm 2013 là năm có nhiều khởi sắc trong sản xuất công nghiệp của huyện, đã thu hút thêm 7 doanh nghiệp đạt 233% kế hoạch, thêm 2 doanh nghiệp chính thức đi vào hoạt động góp phần làm tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp và giải quyết việc làm cho trên 1000 lao động tại địa phương. Hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra bình ổn, tiếp tục phát huy trong các lĩnh vực dịch vụ vận tải, tài chính ngân hàng, khách sạn, nhà hàng…Đẩy mạnh thu ngân sách ngay từ đầu năm. Kết quả thu ngân sách trên địa bàn đạt 56,112 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay. Trong chỉ đạo quyết liệt, dám đương đầu với những khó khăn, tập trung mạnh mẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, các dự án lớn còn tồn đọng, vướng mắc từ những năm trước như dự án di dân TB1, dự án đường nội thị thị trấn Chũ và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tuyến Khí tượng – Bệnh viện đa khoa khu vực Lục Ngạn. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành việc giải phóng mặt bằng đường nội thị thị trấn Chũ, tuyến Khí tượng – Bệnh viện; cắt cây các hộ thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân để bàn giao mặt bằng cho Trường bắn quản lý; Dự án khu dân cư xứ Đồng Cửa…Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với nhà đầu tư xem xét, điều chỉnh quy hoạch đảm bảo phù hợp với thực tế và có tính khả thi. Năm 2013 cũng là năm đánh dấu mốc quan trọng trong việc xây dựng đô thị của Lục Ngạn, thị trấn Chũ chính thức được công nhận Đô thị loại IV. 
 
Sự nghiệp giáo dục đào tạo có bước phát triển mới, chất lượng giáo dục được nâng lên, thêm 05 trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng số trường học đạt chuẩn của toàn huyện lên 85/108 trường, đạt tỷ lệ 78,7%, cao hơn tỷ lệ chung của toàn tỉnh.
 
Công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, thông tin được tăng cường. Sự nghiệp thể dục, thể thao được duy trì và phát triển. Hoàn thành tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5 (khóa VIII) gắn với tổng kết 10 năm xây dựng Huyện điểm văn hóa miền núi Lục Ngạn (2002-2012); các loại hình văn hóa vật thể, phi vật thể được giữ gìn, khôi phục và phát triển. Dân ca dân tộc Sán Chí xã Kiên Lao và dân ca dân tộc Cao Lan xã Đèo Gia đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.
Hệ thống y tế tiếp tục được củng cố, đội ngũ bác sỹ được duy trì ổn định, tỷ lệ đạt 4,2 bác sỹ/01 vạn dân, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên.
Công tác giảm nghèo được chú trọng, đã giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 24,12%, giảm 3,37%. Tỷ lệ hộ nghèo 13 xã nghèo của huyện là 53,09%, giảm 4,85% so với năm 2012.
An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, tập trung chỉ đạo quyết liệt và có kết quả tích cực. Đẩy mạnh công tác cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính. Đặc biệt, tổ chức các buổi tiếp dân lưu động tại cơ sở; 6 tháng cuối năm 2013, đã tổ chức các cuộc đối thoại với dân tại cơ sở (Đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND huyện, tại xã Hồng Giang, tiếp nhận 186 trường hợp vi phạm Luật Đất đai; tại thôn Đèo Chũ, xã Phong Vân về việc thực hiện Dự án di dân, tái định cư TB1; tại thị trấn Chũ về thực hiện Dự án đường Khí tượng – Bệnh viện, khu dân cư xứ Đồng Cửa; tại xã Kiên Lao, Tân Lập giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài từ năm 2006 đến nay…)mọi thắc mắc, ý kiến của người dân và tiếp nhận đơn thư để chỉ đạo được giải quyết kịp thời, không để phát sinh điểm nóng.
 
Công tác củng cố tổ chức cơ sở Đảng được Huyện uỷ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động  và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị , nghị quyết  đại hội Đảng các cấp. Tập trung cao công tác lãnh đạo, củng cố hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở, gắn với củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.
Kết quả đạt được trong năm 2013 là bước chuyển mạnh mẽ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra. Bên cạnh đó, những hạn chế cũng được chỉ rõ để khắc phục trong thời gian tới và tập trung vào những nhiệm vụ chính đó là:
 
Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, phấn đấu thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và 5 chương trình phát triển kinh tế – xã hội trọng tâm của huyện. 
Phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, xã hội. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tập trung xây dựng trường chuẩn quốc gia, xã chuẩn quốc gia về y tế, xã phù hợp với trẻ em. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa thông tin, thể dục thể thao, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đậm đà bản sắc dân tộc. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo.
 
Chú trọng các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường an toàn, lành mạnh thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.
Kết hợp với công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW; Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) của Bộ Chính trị và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Xuất phát từ lòng yêu quê hương, bằng những nỗ lực chung của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện sẽ phấn đấu, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Mỗi người Lục Ngạn cùng chung sức, chung lòng, xây dựng quê hương Lục Ngạn ngày càng văn minh, giàu đẹp, cùng gắng sức mình cho quê hương thêm Xuân.
 
                                                                         
Lễ đón nhận quyết định công nhận thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4.
 
 
Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn Trần Quang Tấn đối thoại với nhân dân xã Hồng Giang.
 
 
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lại Thanh Sơn trao quyết định công nhận dân ca Cao Lan (xã Đèo  Gia) và dân ca Sán Chí (xã Kiên Lao) là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc Gia tại Ngày hội Văn  hóa-Thể thao các dân  tộc huyện Lục Ngạn năm 2013.
 
Bá Đạt

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s