Hiệp Hòa với công tác phát triển đảng viên

Kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 130- NQ/HU ngày 17/9/2011 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2011-2015
 
Sau khi có Nghị quyết số 130-NQ/HU, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hiệp Hòa đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết và đã đạt được kết quả, những mục tiêu về kết nạp đảng viên theo Nghị quyết 130-NQ/HU đề ra đã thực hiện đảm bảo.
 
Hàng năm, Huyện uỷ, các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng, giao chỉ tiêu cụ thể số lượng kết nạp đảng viên cho từng đơn vị; tiến hành kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác phát triển đảng viên, công tác quản lý đảng viên, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm, làm rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra những biện pháp thiết thực trong chỉ đạo và thực hiện. Đã gắn trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác phát triển Đảng. 
Cấp ủy, đoàn thể các cấp đã thường xuyên quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên. Đã tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể quần chúng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thông qua hoạt động để tập hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia, qua đó lựa chọn giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, giúp đỡ, kết nạp vào Đảng. 
 
Cấp ủy các cấp đã lựa chọn, cử trưởng, phó thôn chưa là đảng viên có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn vào Đảng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và phân công đảng viên giúp đỡ kết nạp vào Đảng.
 
Nhìn chung, về cơ cấu, chất lượng đảng viên được nâng lên, các tổ chức cơ sở đảng đã quan tâm kết nạp vào Đảng những quần chúng ưu tú là phụ nữ, nông dân, đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.
 
Kết quả cụ thể: Từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 8/2013, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 625 đảng viên, đạt 56,8% so với mục tiêu Nghị quyết số 130-NQ/HU và 62,5% so với mục tiêu Đại hội (02 tháng đầu nhiệm kỳ kết nạp 63 đảng viên, năm 2011 kết nạp 205 đảng viên, năm 2012 kết nạp 207 và 08 tháng năm 2013 kết nạp 150 đảng viên). Trong đó: Nữ: 313 (50,1%); đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh 395 (63,2%). 
 
Phân loại theo lĩnh vực bao gồm: cán bộ công chức nhà nước 79 (12,6%); viên chức hoạt động sự nghiệp 263 (42%); nông dân 226 (36,1%); công an, quân đội 31 (4,9%); kinh doanh: 01; chủ doanh nghiệp 02, trưởng phó thôn 18 (2,9%), học sinh 04 (0,64); dân tộc ít người 01.
 
Chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở hiện nay có 354 chi bộ với 6.850 đảng viên, trong đó 229 chi bộ thôn, khu phố; toàn huyện hiện có 232 thôn, trong đó có 232 trưởng thôn, 321 phó thôn. Trước khi ban hành Nghị quyết số 130-NQ/HU, có 106 trưởng thôn là đảng viên, chiếm tỷ lệ 45,6% trong tổng số trưởng thôn; có 107 phó thôn là đảng viên, chiếm 33,3% trong tổng số phó thôn. 
 
Sau khi thực hiện Nghị quyết số 130-NQ/HU, đến nay có 119 trưởng thôn là đảng viên, chiếm tỷ lệ 51,3%, tăng 5,7% ; có 110 phó thôn là đảng viên, chiếm tỷ lệ 34,26%, tăng 0,96% . 
 
Từ năm 2011 đến nay, toàn Đảng bộ huyện đã kết nạp được 04 trưởng, thôn, khu phố; 06 phó thôn, khu phố; 07 trưởng, phó xóm, tổ dân phố vào đảng.
Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo sắp xếp điều chỉnh thống nhất nhiệm kỳ trưởng thôn trùng với nhiệm kỳ đại hội chi bộ thôn, khu phố. Tổ chức đánh giá, tổng kết công tác thôn, khu phố trước khi đại hội chi bộ, để xây dựng phương án cấp uỷ của chi bộ và thông báo kết quả trước khi bầu cử trưởng, phó thôn, khu phố để cử tri được biết theo quy định./.
 
(Minh Hiền)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s