Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa sau 2 năm tăng cường củng cố nền nếp sinh hoạt Đảng

Hiệp Hòa sau 2 năm tăng cường củng cố nền nếp sinh hoạt Đảng

Đăng bởi HiephoaNet
Đảng bộ huyện Hiệp Hoà hiện có 75 chi, đảng bộ trực thuộc với 7.600 đảng viên. Trong đó có 26 đảng bộ xã, thị trấn, có 354 chi bộ, trong đó có 229 chi bộ thôn, khu phố, với 6.850 đảng viên.  Xác định chi, đảng bộ vững mạnh đóng vai trò quyết định trong lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị ở địa phương nên những năm qua, Huyện uỷ Hiệp Hoà đã thường xuyên chỉ đạo củng cố nền nếp sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.
Để khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của cấp ủy và các tổ chức cơ sở đảng, ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án số 02 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ giai đoạn 2011-2015”, Huyện uỷ Hiệp Hoà đã xây dựng kế hoạch thực hiện và đề ra nhiều giải pháp xuyên suốt nhiệm kỳ. Cùng với tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; phát triển đảng viên và củng cố các loại hình tổ chức cơ sở đảng ở các địa phương, đơn vị, Huyện uỷ tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt ở cấp uỷ, chi bộ. Theo đó, ngày 11/7/2011 Ban Thường vụ Huyện ủy đã phân công các đồng chí cấp uỷ viên, cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phụ trách xã, thị trấn và dự sinh hoạt hằng tháng với chi bộ trực thuộc đảng uỷ, chú trọng các chi bộ nông nghiệp. Thông qua đó tạo điều kiện để cán bộ nắm tình hình cơ sở, nâng cao năng lực công tác thực tiễn, đồng thời giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy. Sau 2 năm triển khai thực hiện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên đã dự 56 cuộc họp BTV đảng ủy, 316 cuộc họp BCH đảng bộ, 269 cuộc họp giao ban hàng tháng của đảng ủy, UBND các xã, thị trấn với bí thư, trưởng thôn, 250 cuộc họp chi bộ trực thuộc đảng ủy; Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên cơ quan khối Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện dự 47 cuộc họp BTV đảng ủy, 230 cuộc hop BCH đảng bộ, 145 cuộc họp giao ban hàng tháng của đảng ủy, ủy ban với bí thư, trưởng thôn, 147 cuộc họp chi bộ trực thuộc Đảng ủy.
 
Qua các cuộc họp có cán bộ được phân công về dự, chất lượng sinh hoạt ban thường vụ, ban chấp hành và giao ban đảng ủy các xã, thị trấn, sinh hoạt chi bộ định kỳ đã được nâng lên so với trước, từ khâu chuẩn bị nội dung, hình thức họp bàn, thảo luận, tinh thần tự phê bình và phê bình được phát huy. Nền nếp và chất lượng sinh hoạt của các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy các xã, thị trấn đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công cấp ủy viên phụ trách đơn vị, địa bàn, trực tiếp dự sinh hoạt với chi bộ. Thông qua trực tiếp sinh hoạt ở chi bộ, các cán bộ được phân công cũng đã kịp thời nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và chỉ đạo, giúp chi bộ tháo gỡ những vướng mắc, những vấn đề nẩy sinh, giúp cho định hướng công tác tuyên truyền và thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, tạo niềm tin phấn khởi cho đảng viên. Nội dung và phương pháp sinh hoạt được nhiều chi bộ quan tâm, cải tiến. Điển hình là các chi bộ thuộc Đảng uỷ thị trấn Thắng, xã Thường Thắng, Đồng Tân… Tại những chi bộ này, ban chi ủy chủ động xây dựng quy chế làm việc, nền nếp sinh hoạt được duy trì nghiêm túc, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình được chú trọng. Nhiều chi bộ đã bàn và ra nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, phát triển sản xuất nông nghiệp; đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông; xây dựng nếp sống văn minh; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bồi dưỡng phát triển đảng viên mới… Các nghị quyết chuyên đề này đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, làm thay đổi diện mạo, cảnh quan quê hương Hiệp Hòa trong thời kỳ đổi mới. 
 
Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Bài liên quan

Gửi bình luận