Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch phòng chống dịch ở người

Hiệp Hòa xây dựng kế hoạch phòng chống dịch ở người

Đăng bởi HiephoaNet
Nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể tích cực tham gia phòng chống dịch vì sức khỏe cộng đồng; Phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp mắc bệnh, giảm tỷ lệ mắc, xử lý tốt các ổ dịch, ngăn chặn không cho dịch bùng phát, không để dịch lớn xảy ra; Chủ động và điều trị tích cực hạn chế tối đa tỷ lệ biến chứng và tử vong; Nâng cao năng lực của hệ thống giám sát dịch bệnh và xét nghiệm tại tuyến; UBND huyên Hiệp Hòa vừa xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn toàn huyện.
 
Theo đó, Kế hoạch tập trung vào một số nội dung, nhiệm vụ, biện pháp thực hiện như: Tăng cường công tác tổ chức chỉ đạo, nhất là vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, đặc biệt là công tác phối hợp các ban ngành và huy động xã hội trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo luôn chủ động về người, phương tiện, phương án xử lý khi dịch xảy ra; Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sức khỏe trên các phương tiện thông tin đại chúng về kỹ năng phòng, chống dịch trong cộng đồng xã hội nhất là những nơi tập trung đông dân cư; Tuyên truyền vận động nhân dân tiêm chủng các loại vacxin ngoài dự án Tiêm chủng mở rộng để nâng cao miễn dịch phòng các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng; tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ phòng, chống dịch cho đội ngũ chuyên môn như các biện pháp giảm mắc, các biện pháp giảm tử vong…Cùng với đó, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình ở cơ sở nhằm kịp thời phát hiện và chặn đứng các ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh…
 
Kế hoạch cũng đề ra nhiệm vụ cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là Phòng y tế, Trung tâm y tế huyện, Bệnh viện đa khoa huyện và UBND các xã, thị trấn. Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác phối hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo tính chủ động, thường xuyên, kịp thời trong việc ngăn chặn, khống chế dịch đối với người xảy ra trên địa bàn.
 
 
Ảnh minh họa
 
Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Bài liên quan

Gửi bình luận