Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Thanh Vân tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt NQTW8

Thanh Vân tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt NQTW8

Đăng bởi HiephoaNet
Ngày 22/01/2014, Đảng ủy xã Thanh Vân đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) cho 155 đảng viên trong toàn đảng bộ.
 
 Tại hội nghị, các đại biểu đã được học tập, nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết và Kết luận tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI), đó là: Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 74 – KL/TW về “Tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014” và “Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội XI về kinh tế – xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận số 73 – KL/TW  về việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội thông qua; các Kế hoạch của Ban Thường vụ HU hiệp Hòa về triển khai học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ  8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); và một số nội dung quan trọng khác.
 
Nhân dịp này Đảng ủy còn tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 4 đồng chí đảng viên của chi bộ Tam Hợp, Hoàng Lại và Thanh Vòng.
 
Mai Anh- Tuyết

Bài liên quan

Gửi bình luận