Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Đảng bộ Đoan Bái học tập nghị quyết Trung ương 8

Đảng bộ Đoan Bái học tập nghị quyết Trung ương 8

Đăng bởi HiephoaNet
Đảng bộ xã Đoan Bái vừa tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 8- khoá XI cho cán bộ đảng viên trong toàn xã. 
 
Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí bí thư đảng ủy xã trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết luận hội nghị trung ương 8: Nghị quyết về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; NQ về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Kết luận về tình hình kinh tế, xã hội năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện đại hội lần thứ 11 và kinh tế xã hội, trọng tâm 3 khâu đột phá: chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng; Kết luận về việc hoàn thiện dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992….Kết thúc buổi học tập các đại biểu được phân tổ thảo luận và viết bài thu hoạch.
Qua đây, đã giúp các cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cơ bản của nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI). Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên  và các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng bộ Đoan Bái ngày càng trong sạch, vững mạnh.
 
 Văn Thuân ( Đài Đoan Bái)

Bài liên quan

Gửi bình luận