Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Hiệp Hòa phấn đấu 3.150 lao động được giải quyết việc làm

Hiệp Hòa phấn đấu 3.150 lao động được giải quyết việc làm

Đăng bởi HiephoaNet
Năm 2013, ngoài các cơ chế hỗ trợ, giải pháp được huyện Hiệp Hòa ưu tiên triển khai thực hiện đó chính là nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo nghề, đồng thời giải quyết tốt đầu ra cho các học viên sau khi được đào tạo. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục phát động các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Với các giải pháp tích cực đó, trong năm 2013, toàn huyện Hiệp Hòa đã đào tạo và giải quyết việc làm mới cho 3000 lao động và có 230 lao động đi xuất khẩu có thời hạn ở nước ngoài.
 
Bước sang năm 2014, huyện Hiệp Hòa đang tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và xác định đây là một trong những giải pháp góp phần tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo ở các địa phương. Toàn huyện phấn đấu đến hết năm sẽ giải quyết việc làm mới cho 3.150 lao động ở địa phương, trong đó có 200 lao động xuất khẩu.
 
Phương Nhung

Bài liên quan

Gửi bình luận