Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Hiệp Hòa mở 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên

Hiệp Hòa mở 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên

Đăng bởi HiephoaNet
Năm 2013, huyện ủy Hiệp Hòa đã thường xuyên quan tâm chú trọng đến công tác giáo dục chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong đó có công tác đào tào, bồi dưỡng, tập huấn đến cán bộ, đảng viên. 
Để đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, các cơ quan chueyen môn đã cụ thể hóa kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời bổ sung các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Trong năm 2013, đã có 24 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 2.4000 học viên, trong đó có 3 lớp liên kết, 1 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho 50 quần chúng ưu tú là học sinh các trường THPT và công nhân trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong huyện.
 
Phương Nhung

Bài liên quan

Gửi bình luận