Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Bắc Giang tuyển dụng viên chức y tế và giáo viên mầm non năm 2013

Bắc Giang tuyển dụng viên chức y tế và giáo viên mầm non năm 2013

Đăng bởi HiephoaNet
Ngày 17/12/2013, Hội đồng tuyển dụng giáo viên tỉnh Bắc Giang năm 2013 ban hành Kế hoạch số 3406/KH-HĐ về việc xét tuyển dụng viên chức y tế và giáo viên mầm non năm 2013.
 
Lớp học mầm non. (Ảnh minh họa)
 
Theo đó, việc xét tuyển dụng giáo viên phải đảm bảo nguyên tắc: Tuyển dụng viên chức nhà nước trên cơ sở chỉ tiêu biên chế, nhu cầu, vị trí công tác và cơ cấu của từng đơn vị sự nghiệp công lập. Người được tuyển dụng phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn quy định hiện hành; phải chấp hành sự phân công của tổ chức và chỉ được đăng ký nguyện vọng vào một địa chỉ (theo chỉ tiêu và chuyên ngành đào tạo cần tuyển). Nếu người dự tuyển cố tình đăng ký vào 02 địa chỉ trở lên, Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ việc đăng ký dự tuyển của người đó và không được hoàn lại lệ phí đã nộp.
 
Đối tượng tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức chuyên ngành y tế trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang và Giáo viên mầm non của 7 huyện còn chỉ tiêu biên chế gồm: huyện Lục Nam, Lục Ngạn, Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa và Yên Thế.
 
Điều kiện đăng ký dự tuyển: Những người có hộ khẩu trường trú tại tỉnh Bắc Giang (Đối với viên chức y tế: Những người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng; người hộ khẩu ngoài tỉnh phải có trình độ tiến sỹ, Bác sĩ chuyên khoa I, chuyên khoa II, Bác sĩ đa khoa hệ chính quy hoặc thạc sỹ (trước khi đi học thạc sỹ đã tốt nghiệp đại học chính quy) đúng chuyên ngành cần tuyển. Đối với giáo viên mầm non: Người có hộ khẩu thường trú và thường xuyên sinh hoạt trước ngày 01/01/2013 ở nơi (xã, phường, thị trấn) đã đăng ký hộ khẩu thường trú; người có hộ khẩu thường trú ở huyện nào thì chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển ở huyện đó). Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng; có trình độ, chuyên ngành phù hợp (Đối với chỉ tiêu viên chức y tế: Những người có trình độ và chuyên ngành đúng với yêu cầu của vị trí cần tuyển; trường hợp thí sinh học đúng chuyên ngành nhưng có trình độ cao hơn yêu cầu cần tuyển mà ở trình độ đó không có chỉ tiêu tuyển dụng trong đợt này thì được nộp vào chỉ tiêu yêu cầu trình độ thấp hơn và chỉ được ưu tiên tuyển trước khi có tổng điểm xét tuyển bằng nhau. Đối với giáo viên mầm non: Người học đúng chuyên ngành sư phạm mầm non trình độ từ trung cấp trở lên); có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đã vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
 
Đối tượng không xét tuyển đợt này: Những người đã được tuyển dụng vào làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Về điểm ưu tiên: Những người là con đẻ của: liệt sỹ; thương binh hạng 1; bệnh binh hạng 1; người được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định cử đi học cử tuyển, được cộng 30 điểm. Những người là con đẻ của: th­ương binh, bệnh binh các hạng còn lại; người hưởng chính sách như thương binh; anh hùng lực lượng vũ trang; anh hùng lao động; những người là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định trợ cấp thường xuyên); người tốt nghiệp thạc sĩ (trước khi học thạc sĩ đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy trường công lập); người tốt nghiệp đại học đạt loại giỏi hệ chính quy các trường công lập (không phải hệ liên thông) ở trong nước và nước ngoài (có quyết định cử đi học nước ngoài của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo); bác sĩ chuyên khoa I, người tốt nghiệp đại học trường Đại học Y- Dược Hà Nội hệ chính quy, được cộng 10 điểm (Người dự xét tuyển có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm thuộc diện ưu tiên cao nhất).
Về nội dung tính điểm trong xét tuyển:
 
Đối với viên chức chuyên môn ngành y tế: Kết quả học tập ở trường chuyên nghiệp và điểm kiểm tra sát hạch kiến thức, cụ thể: Điểm trung bình chung học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1 (Đối với trình độ đại học, cao đẳng là điểm trung bình chung học tập toàn khóa (theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006); đối với trình độ trung cấp là điểm trung bình chung toàn khóa (theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007) chưa tính điểm các môn thi tốt nghiệp). Điểm trung bình thi tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các điểm thi tốt nghiệp (không tính môn điều kiện như: Môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với người tốt nghiệp đại học, cao đẳng) hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. (Trường hợp thí sinh học tín chỉ thì điểm trung bình học tập cũng là điểm trung bình thi tốt nghiệp; căn cứ thang điểm 4 để quy đổi sang thang điểm 100). Điểm kiểm tra sát hạch được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. Thí sinh phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên phiếu in sẵn, nội dung kiến thức gồm: 20% kiến thức về  quản lý nhà nước và 80% kiến thức về chuyên môn. Tài liệu tham khảo kiểm tra sát hạch, gồm: Kiến thức quản lý nhà nước: Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật Khám, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Quy chế thực hiện dân chủ bệnh viện công lập (Ban hành kèm theo quyết định số: 44/2007/QĐ-BYT ngày 12/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế); 12 điều Y đức (Ban hành kèm theo quyết định số: 2088/BYT-QĐ ngày 06/11/1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế). Kiến thức cơ sở và chuyên ngành (khung chương trình từng chuyên ngành kèm theo và trên Trang điện tử Sở Nội vụ  http://sonoivu.bacgiang.gov.vn)
 
Đối với giáo viên mầm non: Điểm trung bình chung học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2. Cụ thể: Đối với trình độ đại học, cao đẳng là điểm trung bình chung học tập toàn khóa (tính theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006); đối với trình độ trung cấp là điểm trung bình chung toàn khóa (tính theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2007) chưa tính điểm các môn thi tốt nghiệp. Điểm trung bình thi tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các điểm thi tốt nghiệp (không tính môn điều kiện như: Môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với người tốt nghiệp đại học, cao đẳng) hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1 (Trường hợp học tín chỉ thì điểm trung bình học tập cũng là điểm trung bình thi tốt nghiệp và căn cứ thang điểm 4 để quy đổi sang thang điểm 100). Tổng số điểm tính xét tuyển bao gồm: Điểm trung bình học tập tính hệ số 2, điểm trung bình thi tốt nghiệp tính hệ số 1 và điểm ưu tiên theo Kế hoạch này (nếu có).
 
Về xác định người trúng tuyển
 
Đối với viên chức chuyên môn ngành y tế: Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển; có điểm trung bình chung học tập, điểm trung bình thi tốt nghiệp, điểm kiểm tra sát hạch đạt từ 50 điểm trở lên. Thứ tự xét tuyển theo từng chỉ tiêu tuyển dụng như: Tuyển hết những người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II; tuyển trước người tốt nghiệp hệ chính quy (không phải hệ liên thông); sau đó đến những người tốt nghiệp thuộc các hình thức đào tạo khác. Xác định trúng tuyển như sau: Trên cơ sở thứ tự xét tuyển trên, lần lượt tính từ người có tổng số điểm xét tuyển (Quy định tại khoản 4.1, mục 4 của Kế hoạch này) cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu tuyển dụng (Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên sau: Người có trình độ cao hơn; người có điểm kiểm tra sát hạch cao hơn; người xếp loại tốt nghiệp cao hơn; người có điểm học tập cao hơn; người thuộc diện ưu tiên cao hơn).
 
Đối với giáo viên mầm non: Tuyển trước người hiện đang hợp đồng giảng dạy tại các trường mầm non trực thuộc UBND huyện đã được Chủ tịch UBND các huyện ký hợp đồng hoặc hưởng chế độ theo Nghị quyết 31 của Hội đồng nhân dân tỉnh từ ngày 01/10/2012 trở về trước, có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại trường mầm non nhiều hơn (trong danh sách đề nghị tuyển dụng của Chủ tịch UBND huyện đã được Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trong đợt tuyển dụng giáo viên mầm non tháng 4/2013); người học chính quy (không liên thông); đến tuyển người có trình độ đại học, đến cao đẳng, rồi đến trung cấp. Căn cứ vào thứ tự ưu tiên xác định người trúng tuyển như trên, xác định người trúng tuyển có tổng điểm xét tuyển (quy định tại khoản 4.2, mục 4 của Kế hoạch này) cao hơn, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng (Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng điểm xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự sau:  Người có diện ưu tiên cao hơn; người có điểm trung bình học tập cao hơn; người dự tuyển là nữ; người cao tuổi hơn. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển).
Về bán và nhận hồ sơ đăng ký dự xét tuyển: Từ ngày 19/12/2013 đến 16 giờ 30 ngày 31/12/2013, trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần tại các địa điểm như: Tại Phòng Nội vụ các huyện đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non. Tại Sở Y tế đối với thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào các chỉ tiêu chuyên môn ngành y tế.
 
Thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch ngày 19/01/2014, tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang (nếu có thay đổi sẽ thông báo tại Trang điện tử http://sonoivu.bacgiang.gov.vn trước 10 ngày). Niêm yết số báo danh tại địa điểm sát hạch vào hồi 14 giờ ngày 18/01/2014.
 
Mọi chi tiết liên quan đến kế hoạch xét tuyển dụng viên chức y tế và giáo viên mầm non năm 2013 được đăng tải trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh hoặc trang website của Sở Nội vụ theo địa chỉ http://sonoivu.bacgiang.gov.vn. Thí sinh cần tìm hiểu thêm các nội dung liên quan, có thể liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ (số điện thoại 0240. 3554.908 ) để được giải đáp./.
 

Bài liên quan

Gửi bình luận