Home Tin TứcKinh tế Hiệp Hòa phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2013

Hiệp Hòa phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2013

by HiephoaNet
UBND huyện Hiệp Hòa vừa có quyết định phê duyệt kết quả rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo tại thời điểm điều tra 1/10/2013 của 26 xã, thị trấn trong huyện.
 
Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 của toàn huyện là 6,41%, với 3484 hộ nghèo, giảm 779 hộ so với năm 2012; Tỷ lệ hộ cận nghèo 4,52%, với 2457 hộ cận nghèo, giảm 642 hộ so với năm 2012. Năm 2013, huyện Hiệp Hòa đã có 1508 hộ thoát nghèo, 1794 hộ thoát cận nghèo nhờ những chính sách hỗ trợ của nhà nước như được phổ biến kiến thức làm ăn, vay vốn ưu đãi sản xuất kinh doanh, xuất khẩu lao động, được đào tạo nghề, giải quyết việc làm có thu nhập ổn định, được hỗ trợ cải thiện nhà ở, được hưởng các chính sách về y tế, giáo dục, được hỗ trợ khắc phục rủi ro trong sản xuất, bệnh tật….
 
Số hộ nghèo, hộ cận nghèo của 26 xã, thị trấn năm 2013 đã được phê duyệt là cơ sở để huyện, các xã, thị trấn thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế- xã hội khác trong năm 2014.
 
Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment