Trang chủ Tin TứcKinh tế Hiệu quả trong việc thực hiện bình đẳng giới ở Hiệp Hòa

Hiệu quả trong việc thực hiện bình đẳng giới ở Hiệp Hòa

Đăng bởi HiephoaNet
Hiệp Hòa là huyện trung du với trên 22 vạn dân, trình độ dân trí không đồng đều nên tình trạng bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây chính là nguyên nhân làm hạn chế việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. 
 
Trước thực trạng trên, UBND huyện Hiệp Hòa đã thành lập Ban vì sự tiến bộ của phụ nư, do phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. Hàng năm ban vì sự tiến bộ của phụ nữ luôn được kiện toàn, bổ sung và thay đổi thành viên cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Cho đên nay, toàn huyện đã có 26/26 xã, thị trấn có Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ và đi vào hoạt động có hiệu quả.
 
Ngay từ đầu năm, Ban đã xây dựng kế hoạch hoạt động, tập trung triển khai, thực hiện luật bình đẳng giới, các chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên tới các Ban cơ sở như: Quyết định số 2351 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2020; Nghị định số 55 về quy định xử phạt hành chính về bình đẳng giới. Kế hoạch sô 1980 của UBND tỉnh Bắc giang về việc triển khai thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn giai đoạn 2011- 2015, kế hoạch số 69 của UBND huyện về việc hành động triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới trên địa bàn huyện giai đoạn 2011- 2015.  Để đạt được mục tiêu đến năm 2015, Hiệp Hòa cơ bản đảm bảo bình đẳng thực chất giữa nam và nữ về cơ hội, sự tham gia và hưởng thụ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Những năm qua, huyện Hiệp Hòa luôn tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo. Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện đã phối hợp với cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ của cấp ủy để chủ động trong việc chuẩn bị nguồn và giới thiệu nhân sự là nữ tham gia lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan dân cử. Bởi vậy tỷ lệ nữ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2011- 2016 đạt trên 23%, cấp xã bình quân đạt 19,8%. Điển hình như xã Hợp Thịnh, Đức Thắng, Đoan Bái đạt tới 30%. 
 
Thực tế, bình đẳng giới đã được gắn với việc thực hiện các chương trình, các giải pháp tạo việc làm mới thông qua cho vay vốn phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cho vay vốn xuất khẩu lao động, thực hiện các chương tình mục tiêu quốc gia về giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, chị em phụ nữ  ngày càng có nhiều cơ hội về việc làm và việc làm ổn định.
 
Riêng trong năm 2013, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ phối hợp tổ chức được trên 230 lớp tập huấn chuyển giao thiến bộ khoa học kỹ thuật cho gần 19 nghìn người tham dự. Thực hiện đề án “ Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010- 2015. Hội liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp với Trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm 8/3 tổ chức 3 lớp dạy nghề chăn nuôi thú y tại các xã Đức Thắng, Hương Lâm, Châu Minh. Tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 1200 lao động và đã có trên 1.100 lao động có việc làm tại các công ty trong và ngoài tỉnh. 
 
Ngoài ra, Ban còn phối hợp tổ chức tuyên truyền lồng ghép Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và các Nghị định thi hành được 304 buổi cho gần 29 nghìn hội viên phụ nữ tham gia. Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thực hiện chính sách pháp luật. Duy trì có hiệu quả 87 mô hình câu lạc bộ “ 5 không 3 sạch” ở 26 xã, thị trấn với gần 4000 thành viên tham gia.
 
Có thể nói, Thực hiện tốt vấn đề bình đẳng giới vị thế của người phụ nữ được nâng cao. Nhiều cán bộ nữ ở Hiệp Hòa được đề bạt vào các chức danh chủ chốt, tỷ lệ nữ được kết nạp vào Đảng hàng năm đều tăng, nữ tham gia cấp ủy, HĐND cấp cơ sở nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước.
 Mai Anh

Bài liên quan

Gửi bình luận