Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên lần thứ XXI

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên lần thứ XXI

by HiephoaNet
Sáng nay (25/3), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Việt Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2014 – 2019). 
 
Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Hoàng Văn Khánh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang; lãnh đạo TT HU, HĐND, UBND, Cấp ủy, Chính quyền Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn và 130 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân huyện Việt Yên. 
 
Báo cáo tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2008 – 2013, Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên  đã làm tốt công tác vận động nhân dân luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng và phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn. Tiêu biểu là Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” lồng ghép với thực hiện Đề án “ Nâng cao chất lượng công tác Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền giai đoạn 2013-2016” và Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, trọng tâm là vận động nhân dân cải tạo các tham gia tập quán lạc hậu” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. 
 
Trong 5 năm qua, nhân dân đã đóng góp công sức và hiến hơn 121.558 m2 đất để làm đường giao thông, cứng hoa 87 km đường giao thông nông thôn, 8,7 km kênh mương, giá trị gần 13 tỷ đồng góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhân dân chấp hành nghiêm quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn hóa; số gia đình văn hóa, khu dân cư văn  hóa hàng năm đều tăng lên.
 
Năm 2013 toàn huyện có 35.381/41.597 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa chiếm 85,1%), 90 làng, khu phố được cấp bằng công nhận văn hóa (chiếm 57,3%).  100 % khu dân cư tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân; toàn huyện hiện có 120 số thôn, khu phố đã xây dựng được nhà văn hóa, 99 sân bóng đá, 25 sân bóng chuyền, 26 nhà thi đấu đa năng, 190 sân cầu lông, 19 Đài TT xã, thị trấn và có 5.850 gia đình tham gia luyện tập thể thao thường xuyên. Các cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Quỹ vì người nghèo”, “Quỹ đến ơn đáp nghĩa”… luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân; theo đó, đã vận động được hơn 1.557.000 đồng để hỗ trợ sửa chữa và xây mới 388 hộ nhà đại đoàn kết và hỗ trợ cho các hộ nghèo phát triển sản xuất…
 
Sau khi các đại biểu về dự Đại hội MTTQ huyện Yên ở các địa phương như xã Bích Sơn, Việt Tiến, Quang biểu ( Quang Châu ),…. tham luận tại đại hội, ông Hoàng Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Anh Minh, Bí thư huyện ủy Việt Yên đã phát biểu dương những kết quả Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên đạt được, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cùng các cấp ủy đảng, chính quyền chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt quy chế giám sát, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; thực hiện đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với nguyên tắc dân chủ, thống nhất… 
 
Với tinh thần đoàn kết, sáng suốt, dân chủ và đổi mới, đại hội đã hiệp thương cử ra   55 ông bà tham gia Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Việt Yên huyện XXI (nhiệm kỳ 2014 – 2019) và bầu 17 đại biểu đi dự đại hội cấp trên trong thời gian tới. 
 
Tại đại hội, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên cũng đã tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2008 – 2013.
 
Hoàng Thương

Related Articles

Leave a Comment