Home Tin TứcKinh tế Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2014- 2019 tổ chức kỳ họp thứ 10

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Hòa khóa XX, nhiệm kỳ 2014- 2019 tổ chức kỳ họp thứ 10

by HiephoaNet

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Hòa khóa 20, nhiệm kỳ 2014- 2019 vừa tổ chức kỳ họp thứ 10. Đến dự có các đồng chí: Ngô Tiến Dũng, UV BTV Huyện ủy, Phó CT UBND huyện; Hoàng Văn Tri, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Lãnh đạo các tổ chức thành viên MTTQ huyện; Chủ tịch UBMTTQ các xã, thị trấn.

Tại kỳ họp thứ 10 đã thông qua báo cáo sơ kết công tác mặt trận; kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện; tình hình phát triển kinh tế- xã hội của UBND huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Trong 6 tháng qua, UB MTTQ huyện đã có sự đổi mới về nội dung và hình thức hoạt động, phát huy vai trò, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động thu hút tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…

Đối với HĐND, trong 6 tháng qua đã tiếp tục đổi mới công tác giám sát, nhằm bảo đảm thực hiện tốt chính sách pháp luật trên địa bàn; công tác chuẩn bị và tổ chức điều hành các kỳ họp của HĐND huyện được Thường trực HĐND thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể và ý thức trách nhiệm của đại biểu trong xem xét thảo luận, chất vấn… Đối với UBND huyện, trong 6 tháng đầu năm UBND huyện đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về phát triển kinh tế- xã hội, đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để giao các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện. Đến nay các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra ttrong năm.

Phát huy kết quả trong 6 tháng đầu năm, thời gian tới MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, tích cực tham gia xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác mặt trận ở cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát phản biện, nắm bắt tư tưởng của hội viên, nhân dân tham mưu cho huyện ủy để lãnh đạo kịp thời đảm bảo tình hình ANTT tại địa phương. Đẩy mạnh thực hiện tốt các cuộc vận động theo hướng đổi mới, thiết thực.

Tại kỳ họp thứ 10 đã bầu bổ sung 3 vị vào ủy viên UBMTTQ huyện khóa XX và chia tay các vị nguyên ủy viên UBMTTQ huyện khóa XX nghỉ hưu.

Phương Nhung

Related Articles

Leave a Comment