Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Hiệp Hòa tập huấn nghiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Hiệp Hòa tập huấn nghiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính

Đăng bởi HiephoaNet

Nhằm đảm bảo tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính, UBND huyện Hiệp Hòa phối hợp với văn phòng UBND tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính cho thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND huyện, chủ tịch UBND, cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính gồm văn thư, thống kê, tư pháp hộ tịch 26 xã, thị trấn.

Sau khi xem phim tài liệu về kết quả thực hiện đề án 30 của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, các học viên đã được các giảng viên của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính- văn phòng UBND tỉnh trực tiếp truyền đạt những nội dung cơ bản của các chuyên đề gồm: Thẩm quyền ban hành thủ tục hành chính và hệ thống cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính; Giới thiệu quy trình thống kê, công bố, công khai thủ tục hành chính; Giới thiệu quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Giới thiệu cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; Vai trò của công tác truyền thông trong kiểm soát thủ tục hành chính; Giới thiệu biểu mẫu đánh giá tác động thủ tục hàn chính và cách thức tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính…

Thông qua đây trang bị kỹ năng cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cũng như việc chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục hành chính của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu của cải cách thủ tục hành chính trong giai đoạn hiện nay.

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Bài liên quan

Gửi bình luận