Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Khai bút xuân

Khai bút xuân

by HiephoaNet
Đầu xuân năm mới khai bút pháp,
 
Nhời ngọc tình quê thắm tình nhà.
 
Năm dê sắp đến, ngựa sẽ qua.
 
Phúc lộc rủ nhau đến từng nhà.
 
Gia phong đầy ắp lời chúc phúc,
 
Vạn sự từ tâm, vạn lời ca.
 
Mạnh Hùng: 0983180109
Ngọc Sơn, ngày 2/1/2015

Related Articles

Leave a Comment