Trang chủ Tin TứcKinh tế Xin quý Hiephoa.net cho biết: Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam như thế nào?

Xin quý Hiephoa.net cho biết: Việc đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú tại Việt Nam như thế nào?

Đăng bởi HiephoaNet

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi đã liên hệ với cơ quan chuyên môn được trả lời và thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Người yêu cầu đăng ký khai sinh nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện;

Bước 2: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, Phòng Tư pháp kiểm tra hồ sơ. Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, chính xác và đúng quy định pháp luật thì công chức làm công tác hộ tịch ghi nội dung khai sinh vào Sổ hộ tịch.

Bước 3: Công chức làm công tác hộ tịch, người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

– Trường hợp không có Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ – con nếu có, thì thực hiện việc đăng ký khai sinh cho trẻ em theo thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ không thuộc diện bị bỏ rơi, chưa xác định được cha và mẹ.

* Cách thức thực hiện: Người yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – UBND cấp huyện, gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.

* Thành phần hồ sơ:

– Tờ khai theo mẫu quy định;

– Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác nhận về việc trẻ em được sinh ra ở nước ngoài và quan hệ mẹ – con nếu có;

– Văn bản thỏa thuận của cha mẹ lựa chọn quốc tịch cho con đối với trường hợp trẻ em có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam, người kia là công dân nước ngoài.

Giấy tờ xuất trình:

– Giấy tờ chứng minh việc trẻ em cư trú ở Việt Nam, gồm: giấy tờ chứng minh việc trẻ em đã nhập cảnh vào Việt Nam (như: hộ chiếu, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế có dấu xác nhận nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh) và văn bản xác nhận của cơ quan công an có thẩm quyền về việc trẻ em đang cư trú tại Việt Nam.

– Bản chính giấy tờ tùy thân để chứng minh về nhân thân và giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trường hợp cha, mẹ của trẻ đã đăng ký kết hôn thì còn phải xuất trình giấy chứng nhận kết hôn.

(*)  Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ.

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện

– Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tư pháp

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh

* Lệ phí (nếu có): Không quá 75.000 đồng.

Miễn lệ phí hộ tịch trong những trường hợp sau:

Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.

Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký khai sinh (Thông tư số 15/2015/TT-BTP)

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trẻ em có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ là công dân Việt Nam, thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài mà chưa được đăng ký khai sinh.

(Nghị định số 123/2015/NĐ-CP)

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

– Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13;

– Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

– Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP;

– Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Thông tư số 179/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

– Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh Bắc Giang quy định mức thu và tỷ lệ điều tiết một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH

 

        Kính gửi: (1)………………………………………………………………

 

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: …………………………………………….. ……… ………

Giấy tờ tùy thân: (2)………………………………………………………………………….. …… ..

Nơi cư trú: (3)………… …………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được khai sinh: …………………….. …………………….. ………..

Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên:…………………………………………….. ……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………ghi bằng chữ:………………………..

Nơi sinh: (4).……………………………………………………………….……….

Giới tính:………………….. Dân tộc: ……… ………..Quốc tịch:  ………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………..

Họ, chữ đệm, tên cha: ……………………………………………………………

Năm sinh: …………… Dân tộc: ……………………..Quốc tịch: …………………..

Nơi cư trú: (3) ……………………………………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên mẹ: ………………………………………………………..……

Năm sinh: …………………. Dân tộc: …….. ………..Quốc tịch:  …………………

Nơi cư trú: (3) ………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước phmáp luật về nội dung cam đoan của mình.

                                Làm tại: ………………., ngày ……….. tháng ……… năm….

 

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

 

 

 

……………………………………

 Chú thích:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh

Xã. ( Phường) huyện, tỉnh.

 (2) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân  hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế

Ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123.. do Công an tỉnh Bắc Giang cấp ngày 20/10/2014.

(3)  Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo địa chỉ đang sinh sống.(Thôn, xã, huyện, tỉnh.)

(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa danh hành chính

Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, tỉnh), nơi sinh ra.

Ảnh minh họa đầu trang: Trẻ em sơ sinh

Như Cương

Related Articles

Gửi bình luận