Trang chủ Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Cử tri cần chú ý điều gì?

Cử tri cần chú ý điều gì?

Đăng bởi HiephoaNet

Thời gian bầu cử từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối ngày 22/5. Cử tri phải tự mình đi bầu, không được nhờ người khác bầu thay, trừ trường hợp đặc biệt. Công dân Việt Nam trên 18 tuổi đều có quyền và nghĩa vụ đi bầu cử.

Cử tri đến địa điểm bỏ phiếu, xuất trình thẻ cử tri, nhận phiếu bầu cử và lựa chọn những người xứng đáng để bỏ phiếu.

Những phiếu sau đây là không hợp lệ:

1. Phiếu không phải là phiếu theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát;

2. Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử;

3. Phiếu để số người được bầu quá số đại biểu mà đơn vị bầu cử được bầu;

4. Phiếu gạch xoá hết tên những người ứng cử;

5. Phiếu ghi tên người ngoài danh sách ứng cử, phiếu có viết thêm.

PV

Bài liên quan

Gửi bình luận