Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương HĐND huyện Hiệp Hòa dự kiến nội dung kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khoá 17

HĐND huyện Hiệp Hòa dự kiến nội dung kỳ họp thứ 20, HĐND huyện khoá 17

by HiephoaNet

Thường trực HĐND huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức hội nghị liên tịch để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 20 – HĐND huyện khóa XVII.

Tại kỳ họp HĐND huyện sắp tới sẽ xem xét về Đề án công nhận thị trấn Thắng mở rộng, đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4.

Theo đó, kỳ họp sẽ xem xét và thông qua các báo cáo của Thường trực và các ban HĐND huyện gồm báo cáo tổng kết công tác tổ chức và hoạt động của HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2011; báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ và thẩm tra của Ban Kinh tế- xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện; Báo cáo tổng kết công tác tổ chức và hoạt động của UBND huyện nhiệm kỳ 2004-2011; Báo cáo công tác của các ngành theo chức năng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. Cùng đó, kỳ họp cũng dự kiến xem xét và thông qua tờ trình của UBND huyện về việc thông qua đề án công nhận thị trấn Thắng mở rộng, đạt tiêu chuẩn đô thị loại 4.

Cùng với việc thống nhất về thời gian, nội dung dự kiến của kỳ họp lần thứ 20, HĐND huyện khoá 17, HĐND huyện xác định đây là kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ của HĐND huyện nên các tổ đại biểu HĐND huyện sẽ họp tổ để triển khai nhiệm vụ; các cơ quan chức năng tập trung chuẩn bị văn bản, báo cáo đảm bảo ngắn gọn, đầy đủ nội dung tổng kết nhiệm kỳ, trong đó chú trọng nêu những kinh nghiệm để nhiệm kỳ HĐND khóa sau tiếp tục hoạt động chất lượng và hiệu quả hơn. Thường trực HĐND huyện dự kiến thời gian kỳ họp thứ 20 diễn ra vào khoảng từ ngày 15 đến 20/3/2011.

Phương Nhung – Đài truyền thanh Hiệp Hòa

 

Related Articles

Leave a Comment