Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàHội đồng hương Thông báo tạm ngừng cấp điện cuối tháng 5

Thông báo tạm ngừng cấp điện cuối tháng 5

by HiephoaNet

CTY ĐIỆN LỰC BẮC GIANG – ĐL HIỆP HOÀ                    Cộng hòa XHCN Việt Nam

SỐ 138 / TB – ĐLHH                                                Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

 

Hiệp Hoà, ngày19 tháng 5 năm 2011

THÔNG BÁO TẠM NGỪNG CẤP ĐIỆN THEO LỊCH CUNG ỨNG ĐIỆN

Thưc hiện việc tiết giảm điện theo lịch cung ứng điên của công ty Điện Lực Bắc Giang và theo sự phân bổ của tổng công ty điện lực Miền Bắc.

Điện Lực Hiệp Hoà xin thông thông báo thời gian mất điện như sau:

1. Ngày 24, 27/05/2011 mất điện từ 16 giờ 45 đến 18 giờ 45.

– Cắt điện đường dây 374E7.7 Đình Trám- Hiệp Hoà.

Khu vực mất điện:

Xã Thường Thắng, Bắc Lý, Xuân Cẩm, Hợp Thịnh, Mai Trung, Đoan bái, Đông Lỗ, Châu Minh, Mai Đình, Lương Phong, xã Hùng Sơn gồm MBA Trung thành1, Trung Thành 2, Trung Thành 3, Tân Sơn. xã ngọc Sơn.gồm MBA Bình Dương 1,2, Nam Sơn X ã Danh Thắng gồm MBA Đại Đồng, Trung Phú.

2. Ngày 26, 31/05/2011 mất điện từ 16 giờ 45 đến 18 giờ 45.

– Cắt điện đường dây 972, 974 trung gian Hiệp Hoà 2.

Khu vực mất điện:

Xã Hoàng vân, Hoàng An, Thanh Vân, Đồng tân,Hoàng Lương, Hoàng Thanh, xã ngọc Sơn gồm MBA Gọc Thành 1,2, An Thành, Gọc Tân.

Điện Lực Hiệp Hoà xin thông báo với quí khách hàng được biết để chuẩn bị nguồn năng lượng khác thay thế trong thời gian mất điện trên.

Rất mong sự hợp tác của quí khách hàng.

 

Ngày nhận thông báo;

Người nhận thông báo

(ký và ghi rõ họ tên),     Giám đốc Vũ Trọng Đạo đã ký

Ảnh trên Internet


 

Related Articles

Leave a Comment