Trang chủ Tin TứcKinh tế Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định 140

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định 140

Đăng bởi HiephoaNet

Cập nhật: 08/05/2011

Mô hình sản xuất nông nghiệp trình diễn ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo được hỗ trợ 100% chi phí mua giống và không quá 60% chi phí mua vật tư thiết yếu bao gồm các loại phân bón, hoá chất, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản. Đây chính là một trong những nội dung quan trọng trong quyết định 140 của Chủ tịch UBND tỉnh quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa phương trên địa bàn vừa được ban hành mới đây.

Cũng theo quyết định này, mô hình sản xuất nông nghiệp ở địa bàn trung du và miền núi được hỗ trợ không quá 80% chi phí mua giống và không quá 50% chi phí mua vật tư thiết yếu; địa bàn đồng bằng thì được hỗ trợ không quá 60% chi phí mua giống và không quá 30% chi phí mua vật tư thiết yếu. Bên cạnh đó, đối với mô hình cơ giới hoá nông nghiệp, bảo quản chế biến và ngành nghề nông thôn được tỉnh hỗ trợ chi phí mua công cụ, máy cơ khí, thiết bị tùy theo từng địa bàn không quá 120 triệu đồng/mô hình. Mô hình ứng dụng công nghệ cao hỗ trợ tối đa 30% tổng kinh phí thực hiện mô hình, nhưng không quá 200 triệu đồng/mô hình.Mô hình tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh tổng hợp nông nghiệp hiệu quả và bền vững: Hỗ trợ không quá 30 triệu đồng/mô hình v.v… Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, việc ban hành kịp thời quyết định 140 chắc chắn sẽ góp phần nâng cao chất lượng các mô hình khuyến nông, khuyến ngư ở tỉnh trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, lựa chọn được những giống, khoa học kỹ thuật và cách làm phù hợp để thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển.

Bá Tiến – Đài PT và Truyền Hình Bắc Giang

Bài liên quan

Gửi bình luận