Home Tin TứcKinh tế Xã Xuân Cẩm đạt chuẩn nông thôn mới

Xã Xuân Cẩm đạt chuẩn nông thôn mới

by HiephoaNet

Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp làm trưởng đoàn vừa tổ chức Hội nghị thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa. 

Dự buổi thẩm định có đồng chí Ngô Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, các đồng chí lãnh đạo một số cơ quan của huyện có liên quan, các đồng chí lãnh đạo ĐU- UBND, trưởng các Ban ngành, đoàn thể của xã Xuân Cẩm, bí thư, trưởng các thôn của Xuân Cẩm.

Giai đoạn 2011- 2015, Xuân Cẩm không phải là xã thực hiện điểm về xây dựng nông thôn mới của huyện Hiệp Hòa, song những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đảm bảo tính ổn định, bền vững phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương; đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn mới của Xuân Cẩm có sự thay đổi khá toàn diện. Nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, cơ sở hạ tầng cơ bản được xây dựng làm nền tảng phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Đến nay, hệ thống các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa các thôn, các công trình thủy lợi ở Xuân Cẩm đã được xây dựng đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất. Xã đã chú trọng phát triển kinh tế, chủ động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Nhờ vậy, đến nay, toàn xã không còn nhà tạm; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 18 triệu đồng; tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt trên 90%; các tiêu chí về văn hoá – xã hội và môi trường cũng được nâng cao…

Qua thẩm định, Xuân Cẩm đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí nằm trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sau buổi thẩm định này, Xuân Cẩm được Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định công nhận xã Xuân Cẩm đạt xã nông thôn mới vào cuối năm 2015.

Mai Anh

Related Articles

Leave a Comment