Home Tin TứcQuê hương Hiệp HoàGiới thiệu Hiệp Hòa Hiệp Hòa tổng kết phong trào thi đua yêu nước

Hiệp Hòa tổng kết phong trào thi đua yêu nước

by HiephoaNet
Sáng ngày 7/1/2014, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013; Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014; Đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ năm 2013; Tổng kết công tác đảm bảo ATGT năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
 
Đến dự có đồng chí Dương Quang Thanh, phó BT TT huyện ủy, đồng chí Vũ Chí Kỳ, chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thị Hoa, chủ tịch UBND huyện; cùng các đồng chí TT huyện ủy, TT HĐND, trưởng các ban xây dựng Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; thành viên Ban ATGT huyện; chủ tịch HĐND, Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND, trưởng công an các xã, thị trấn.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013; Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2014; Đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ năm 2013; Tổng kết công tác đảm bảo ATGT năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014.
 
Năm 2013, các phong trào thi đua tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Với tinh thần “đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, các nội dung thi đua đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, địa phương nên nhiều chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển kinh tê- xã hội trong năm đã đạt và vượt. Năm 2014, UBND huyện phát động phong trào thi đua yêu nước với khẩu hiệu hành động “đồng tâm, hiệp lực, vượt khó, thành công”. Về đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cho thấy hầu hết người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong huyện đã ý thức được việc thực hiện hoàn thành tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành các mục tiêu kế hoạch của cơ quan, đơn vị đề ra. Đặc biệt, tác phong làm việc của người đứng đầu ngày càng được cải thiện, bước đầu tạo ra phong cách lãnh đạo mới như chủ động, sáng tạo, đeo bám triệt để công việc được giao, ít né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thi hành công vụ, tạo sự chuyển biến tích cực trong các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo và trong cả hệ thống chính trị của huyện. Về công tác đảm bảo trật tự ATGT, năm 2013 Ban ATGT huyện và Ban ATGT các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm TTAGT, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về trật tự ATGT, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí và giảm thiệt hại về tài sản so với năm 2012.
 
Tại hội nghị, các đại biểu về dự đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào những nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện phong trào thi đua; Đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và chủ tịch UBND xã, thị trấn trong thi hành công vụ và công tác đảm bảo ATGT năm 2014.
Nhân dịp tổng kết, chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa đã khen thưởng cho 23 tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 23 chiến sỹ thi đua cơ sở đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2013; Khen thưởng cho 20 người đứng đầu các cơ quan đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn có thành tích tiêu biểu trong thi hành công vụ năm 2013; Khen thưởng cho 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo TT ATGT năm 2013.

Lãnh đạo huyện trao thưởng cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích

Phương Nhung- Đài TT Hiệp Hòa

Related Articles

Leave a Comment