Trang chủ Tin TứcKinh tế Bắc Giang: Triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức nhà nước năm 2011

Bắc Giang: Triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức nhà nước năm 2011

Đăng bởi HiephoaNet

Nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức nhà nước có phẩm chất đạo đức và đạt chuẩn về trình độ, có chuyên môn đào tạo phù hợp với vị trí công việc cần tuyển; đảm bảo nguyên tắc tuyển dụng trên cơ sở chỉ tiêu biên chế, nhu cầu, vị trí công tác và cơ cấu của từng đơn vị, đồng thời đảm bảo tuyển dụng viên chức có đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định. Ngày 19/4/2011, Hội đồng tuyển dụng viên chức tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế hoạch số 776/KH-HĐ về xét tuyển dụng viên chức năm 2011. Theo đó, Kế hoạch tuyển dụng có một số nội dung cơ bản như sau:

Ảnh minh họa

Về đối tượng: Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp nhà nước của tỉnh. Riêng đối với các đơn vị thuộc ngành Giáo dục, ngành Y tế chỉ tuyển dụng viên chức làm công việc hành chính, như: kế toán, văn thư, thủ quỹ, công nghệ thông tin, y tế trường học, thư viện, thiết bị trường học (không tuyển dụng giáo viên và viên chức chuyên môn y tế trong đợt này). Người đăng ký dự xét tuyển kỳ này phải có đủ các điều kiện sau:

Có hộ khẩu trường trú tại tỉnh Bắc Giang trước khi học chuyên nghiệp; người kết hôn với người có hộ khẩu tỉnh Bắc Giang phải nhập hộ khẩu trước ngày đăng thông báo tuyển dụng; người hộ khẩu ngoài tỉnh phải có trình độ tiến sỹ hoặc thạc sỹ (trước khi đi học thạc sỹ đã tốt nghiệp đại học chính quy trường công lập đạt loại khá) đúng chuyên ngành cần tuyển;

Có tuổi đời từ đủ 18 đến dưới 40 tuổi đối với nam, 35 tuổi đối với nữ (đảm bảo có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi đến tuổi nghỉ hưu);

Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng;

Có trình độ đáp ứng yêu cầu và có chuyên ngành đúng với vị trí cần tuyển. Riêng chỉ tiêu y tế trường học phải có trình độ từ trung cấp trở lên, chuyên ngành điều dưỡng đa khoa hoặc Y sĩ đa khoa của trường Trung cấp Y tế Bắc Giang và các trường đại học, cao đẳng của Trung ương được phép tuyển sinh tại tỉnh Bắc Giang theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đã vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

Tuy nhiên, những người đã được tuyển dụng vào làm việc tại trạm y tế xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ thì không thuộc đối tượng được tham gia xét tuyển đợt này.

Về số lượng: Tuyển dụng 308 chỉ tiêu; trong đó, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh 10 chỉ tiêu (đại học 04, cao đẳng 03, trung cấp 03); đơn vị trực thuộc sở 68 chỉ tiêu (đại học 34, cao đẳng 15, trung cấp 19); đơn vị được phân cấp 11 chỉ tiêu (đại học 04, trung cấp 07); các tổ chức hội 02 chỉ tiêu (đại học 02); đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện, thành phố 178 chỉ tiêu (đại học 16, cao đẳng 39, trung cấp 123); Ban Quản lý dự án các huyện, thành phố 39 chỉ tiêu (đại học 28, cao đẳng 06, trung cấp 05).

Về chế độ ưu tiên: Cộng thêm 30 điểm cho thí sinh là ngư­­ời dân tộc thiểu số có hộ khẩu (sinh sống và học tập) ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp, đăng ký dự tuyển vào các huyện miền núi (Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam); thương binh; con liệt sỹ; con thương binh hạng 1, con bệnh binh hạng 1; đối tượng cử tuyển;

Cộng thêm 20 điểm cho thí sinh là những người dân tộc thiểu số còn lại, người có hộ khẩu (sinh sống và học tập) ở các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh trước khi đi học chuyên nghiệp, đăng ký dự tuyển vào các huyện miền núi (Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam); con th­ương binh, con bệnh binh các hạng còn lại; con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động;

Cộng thêm 10 điểm cho thí sinh là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (đã có quyết định trợ cấp thường xuyên); người có trình độ thạc sĩ, tốt nghiệp loại giỏi không thuộc đối tượng ưu tiên tuyển trước; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

Tuy nhiên, người dự xét tuyển kỳ này có nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm cho diện ưu tiên cao nhất.

 

Về cách tính điểm: Điểm tính cho thí sinh là điểm kết quả học tập trung bình toàn khoá, quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2; điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1. Tổng số điểm tính xét tuyển của thí sinh bao gồm: điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm ưu tiên (nếu có).

Về xác định người trúng tuyển: Người trúng tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển, thứ tự xét tuyển theo từng đối tượng như sau:

Tuyển hết những người có trình độ tiến sĩ; tuyển trước người tốt nghiệp thạc sĩ (trước khi học thạc sĩ đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy trường công lập đạt loại khá); người tốt nghiệp đạt loại giỏi trường công lập hệ chính quy (không phải hệ liên thông); những người học chính quy trường công lập, tiếp đến người tốt nghiệp các trường thuộc hình thức đạo tạo khác;

Thứ tự xác định người trúng tuyển dựa trên cơ sở thứ tự xét tuyển trên, lần lượt tính từ người có tổng số điểm cao nhất đến hết chỉ tiêu tuyển dụng. Trường hợp hai người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì xác định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ người có trình độ cao hơn, đến người xếp loại tốt nghiệp cao hơn, đến người có điểm học tập cao hơn, đến người có điểm tốt nghiệp cao hơn, đến người thuộc diện ưu tiên cao hơn;

Tuy nhiên, đối với các đơn vị đặc thù, việc xác định người trúng tuyển được căn cứ vào kết quả sơ tuyển về chuyên môn nghiệp vụ để xác định người trúng tuyển và được tính từ người có tổng điểm cao nhất đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.

Về hồ sơ đăng ký xét tuyển: Mỗi thí sinh đăng ký dự xét tuyển phải nộp 02 bộ hồ sơ. Hồ sơ dự xét tuyển do Sở Nội vụ phát hành, gồm: Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu); bản khai sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan bố, mẹ người dự xét tuyển, hồ sơ được dán ảnh và đóng dấu giáp lai; giấy chứng nhận sức khoẻ của đơn vị y tế có thẩm quyền cấp (còn giá trị trong  6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ); bản sao giấy khai sinh; bản sao các văn bằng chứng chỉ; bản sao học bạ hoặc bảng điểm học tập; bản sao các chứng nhận ưu tiên (nếu có); 02 phong bì có dán tem có ghi rõ địa chỉ người nhận. Thí sinh phải trực tiếp nộp hồ sơ và chịu trách nhiệm về nội dung hồ sơ của mình; nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc khai hồ sơ sai sự thật… thì quyết định tuyển dụng sẽ bị huỷ bỏ (nếu thí sinh trúng tuyển).

Về bán và nhận hồ sơ: Hồ sơ được bán và nhận trong giờ hành chính từ ngày 25/4/2011 đến 16h30 ngày 06/5/2011 tại Sở Nội vụ (đối với thí sinh dự xét tuyển vào các đơn vị thuộc sở, ngành của tỉnh) và Phòng Nội vụ huyện, thành phố (đối với thí sinh đăng ký dự xét tuyển vào các đơn vị thuộc huyện, thành phố).

Về công tác sơ tuyển: Hội đồng sơ tuyển của sở, ngành, huyện, thành phố có nhiệm vụ kiểm tra toàn bộ hồ sơ của người đăng ký dự xét tuyển, đảm bảo hồ sơ đủ điều kiện tham gia dự xét tuyển theo quy định. Sau khi sơ tuyển, Hội đồng có kết luận bằng văn bản về việc thí sinh đạt yêu cầu hay không đạt yêu cầu sơ tuyển; nếu không đạt yêu cầu thì phải nêu rõ lý do và báo cáo Hội đồng của tỉnh. Hội đồng sơ tuyển của các cơ quan, đơn vị không được bổ sung thêm điều kiện nào khác ngoài các quy định trong Kế hoạch của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2011 của tỉnh và chịu trách nhiệm về kết quả sơ tuyển của cơ quan, đơn vị mình.

Đối với một số đơn vị sự nghiệp có tính đặc thù, Hội đồng tuyển dụng của tỉnh giao cho cơ quan, đơn vị sơ tuyển về hồ sơ và chuyên môn nghiệp vụ, như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sơ tuyển các chỉ tiêu có chuyên môn thanh nhạc, nhạc công, diễn viên; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh sơ tuyển ở ngạch phát thanh viên, phóng viên, báo chí; đồng thời giao việc sơ tuyển cho các đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện việc tự lo lương đối với viên chức (gồm: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Ban Quản lý Dự án xây dựng thuộc các sở, huyện, thành phố; Trung tâm Bơm tiêu thoát nước đô thị thành phố Bắc Giang; Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông). Hội đồng sơ tuyển của các cơ quan, đơn vị trên có trách nhiệm xây dựng Quy chế sơ tuyển và gửi Hội đồng xét tuyển của tỉnh thẩm định trước khi thực hiện; báo cáo kết quả sơ tuyển hồ sơ và chuyên môn nghiệp vụ về Hội đồng của tỉnh những thí sinh đề nghị trúng tuyển, không trúng tuyển, nêu rõ lý do các trường hợp không trúng tuyển và chịu trách nhiệm về kết quả sơ tuyển.

 

Về thời gian: Việc xét tuyển được thực hiện hoàn thành trong tháng 5/2011 và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả trong tháng 6/2011 để làm cơ sở tuyển dụng. Chi tiết về số lượng, chỉ tiêu cho từng vị trí cần tuyển theo Kế hoạch tuyển dụng được thông báo công khai trên Báo Bắc Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh từ ngày 20/4/2011 đến ngày 22/4/2011; đồng thời niêm yết tại Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. Mọi thông tin cần được giải đáp, thí sinh có thể liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ qua số điện thoại 0240 3554 908 để được đáp ứng./.

Lê Tuấn Phú- http://www.bacgiang.gov.vn/default.aspx?3.ARTICLE_DETAIL-4.1384-6.1857-7.13326-8.1-13.0

Bài liên quan

Gửi bình luận