Home Tin TứcVăn hoá - Xã hội Muốn sống lâu thì phải… ?

Muốn sống lâu thì phải… ?

by HiephoaNet
HHN: Đọc để thư giãn và  nghĩ xem mình nên làm người nào?
 
Và đây là “kinh nghiệm” của người Tàu…
 
1- Chỉ hút thuốc, không uống rượu (Lâm Bưu) thọ 63 tuổi,
 
2- Chỉ uống rượu, không hút thuốc (Chu Ân Lai) thọ 73 tuổi,
 
3- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc (Mao Trạch Đông) thọ 83 tuổi,
 
4- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài (Đặng Tiểu Bình) thọ 93 tuổi,
 
5- Vừa uống rượu, vừa hút thuốc, vừa đánh bài lại có cả vợ bé (Trương Học Lương) thọ 103 tuổi,
 
6- Không uống rượu, không hút thuốc, không đánh bài cũng không có bạn gái, chỉ làm người tốt việc tốt (Lôi Phong) hưởng dương 23 tuổi.
 
ST

Related Articles

Leave a Comment